Hatályos és hatályos egységes szerkezetű rendeletek - költségvetés, zárszámadás és településrendezési eszközök kivételével
Hatályos rendeletek mutatója
8_2009.(IV.23.) egységes szerk. a 17_ 2022.(VIII.26.) rendelettel a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról
11_2018.(XI.3.) házasságkötés
Scroll to Top