KEREPES VÁROS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

 

INTÉZMÉNYÜNK SZÉKHELYE: 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 165.

NAPFÉNY HÁZA INTÉZMÉNYI TELEPHELY: 2145 KEREPES, WESSELÉNYI U. 51.

 

INTÉZMÉNYÜNK SZOLGÁLTATÁSAI:

 

ÉTKEZTETÉS

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ

FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPPALI ELLÁTÁSA

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

 

A SZOLGÁLTATÁSOKRÓL BŐVEBBEN HORVÁTH VERA INTÉZMÉNYVEZETŐ NYÚJT TÁJÉKOZTATÁSAT A 06-20/559-8906, ILLETVE A 06-28/560-390 TELEFONSZÁMON.

 

AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK LEJJEBB, AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI PROGRAMJÁBAN ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁBAN TALÁLHATÓK.

 

A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETES SZABÁLYAIT a szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet és a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16/2006.(IV.28.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

A rendeletek a Nemzeti Jogszabálytár www.njt.hu oldalról elérhetők.

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat címe: 2144 Kerepes, Szabadság út 165.

Telefonos elérhetősége: 06-20-559-8906, 28/560-390

E-mail címe: csgysz(kukac)kerepesszak.hu

 

A szolgálat nyitvatartása:

Hétfő:                   8-18 óráig

Kedd:                    8-16 óráig

Szerda:                  8-16 óráig

Csütörtök:       8-18

Péntek:            8-14 óráig

 

A szolgálat ügyfélfogadása:

Hétfő:                   8-18 óráig

Kedd:                    Nincs

Szerda:                  8-16 óráig

Csütörtök:            8-12 óráig

Péntek:                  8-12óráig

 

Feladatai:

A szolgáltatáson belül az egyének és családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és család életében jelentkező probléma megoldása érdekében a következő szolgáltatások biztosíthatók:

 • az ellátást igénybevevő részére információnyújtás a szociális, családtámogatási, egészség- és nyugdíjbiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról;
 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása;
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére nyújtott tanácsadás;
 • segítségnyújtás az érintettek részére hivatalos ügyeik intézéséhez, mely magába foglalja többek között a különböző nyomtatványok biztosítását, illetve beszerzését, továbbá szükség esetén segítségnyújtás azok kitöltésében, kérelmek megírásában, szociális és társadalombiztosítási transzferek megigénylésében;
 • családsegítés, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése érdekében.
 • pszichológiai, jogi, mentálhigiénés tanácsadás szervezése
 • a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, konfliktuskezelő facilitációs programok és szolgáltatások, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások biztosítása a lakosság szüksége és igénye szerint;
 • a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos programok szervezése igény szerint;
 • szabadidős programok, önsegítő csoportok működtetésének elősegítése a  lakosság szüksége és igénye szerint;
 • csoportok, magánszemélyek vagy családok által nyújtott segítség közvetítése;

 

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében a Szolgálat

 • Együttműködik a Járási Gyermekjóléti Központtal
 • Információ nyújtása (gyermekjogokról, szülői kötelezettségekről, szociális, nyugdíj és egészségbiztosítási, családtámogatási ellátásokról)
 • Tanácsadás (életvezetési, gyermeknevelési)
 • Segítő beszélgetés (szülővel, gyerekekkel)
 • Konfliktuskezelés
 • Családgondozás (tervezett módon, határidővel)
 • A családgondozó a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve gondozási tervet készít, a gondozás eredményességét rendszeresen értékelik a gyermekkel, családdal közösen.
 • A gyermekjóléti szolgálat az eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a veszélyeztető helyzet megszüntethető –e az önként igénybe vehető ellátásokkal, vagy hatósági eljárás kezdeményezésére van szükség.
 • Ellátja a védelembe vétellel kapcsolatos gondozási feladatokat.
 • A családjából kiemelt gyermek visszahelyezését segítő családgondozást, utógondozást végez.
 • Kezdeményezi egyéb gyermekjóléti és szociális alapszolgáltatások igénybevételét.
 • Szükség esetén kezdeményezi egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgáltatások igénybevételét.
 • Szükség esetén kezdeményezi tájékoztatja a Járási Gyermekjóléti Központot a gyermekvédelembe vételével kapcsolatban, vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését.
 • Jogszabályi előírásoknak megfelelően gondozási nevelési tervet készít, helyzetértékelést végez.
Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk forduló kliensek problémáit komplex módon, a szolgáltatások hatékony koordinációjával, gyorsan oldjuk. A gondozási kapcsolatban törekszünk arra, hogy a hozzánk forduló emberek, családok autonómiája a legteljesebb mértékben érvényre juthasson.

 

Horváth Vera
Intézményvezető

 

 

Intézményi SZMSZ fenntartói elfogadása
Intézményi Szakmai Program fenntartói elfogadása
2017. évi szakmai beszámoló
Scroll to Top