2020
4_2020. (II.28.) 2019. évi költségvetés módosítás
5_2020. (II.28.) 2020.évi költségvetési rendelet
16_2020. (IX.25) rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
2019
Mellékletek zárszámadás
Scroll to Top