Szilasligetért Egyesület

Elnök: Molnár János
Az egyesület kiemelt működési célja: hogy működési körében társadalmi- illetve szervezőmunkával, pályázatok megírásával és benyújtásával, valamint egyéb módon segítse elő a helyi infrastruktúra fejlesztését, a település környezetének ápolását, valamint a településen élő lakosság egészséges testi, szellemi, kultúrális fejlődését. Az egyesület fenti céljainak elérése érdekében együttműködik a helyi önkormányzattal, valamint más hasonló célokért küzdő bel- és külföldi szervezetekkel.
Az egyesület, figyelembe véve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26. §-ában foglaltakat, az alábbi konkrét célok megvalósítását tűzte ki maga elé: 

  • a helyi közúthálózat fejlesztése
  • a Wéber Ede park lakóparkká nyilváníttatása, s az ennek megfelelő előírások megvalósítása
  • csapadékvíz elvezetés
  • az ivóvíz minőségének javítása
  •  a színvonalas alsófokú oktatás megteremtéséhez szükséges tárgyi, technikai eszközök előteremtése
  •  a diák és szabadidősport tevékenység feltételeinek biztosítása, az ennek megteremtéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése
  • a tagok és a tagszervezetek által végzett érdekképviseleti tevékenység

 

 Az Összefogás Környezetünk Védelméért Egyesület
Elnök: Attak Lászlóné
Levelezési cím: 2145 Ady Endre u. 111.
Telefon: o6-2o-359-2627
e-mail: okve@fibermail.hu

Tevékenységi köre környezet és természetvédelem. Jelszó: Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! Ennek jegyében az elmúlt években igyekeztünk a település lakosainak figyelmét a környezettudatos viselkedésre irányítani, a helyi döntéshozókat tájékoztatni, intézkedéseik meghozatalában szakmailag segíteni. Zöld Hírlevélben évszakonként aktuális környezet és állatvédelmi hírekkel, közérthető beszámolókkal szolgálunk.

 

H T C /Hanyagolt Tehetségek Klubja /
A HTC vezetője:  Oravecz István
Cím: 2144 Kerepes, Juhász Gy. u. 12
E-mail:orika@vnet.hu
Tel.:06-20-3478-044, 06-28-492-762

Baráti közösségünk első szárnypróbálgatásai a 80-as évek közepére tehetők, melyeknek színhelyei különböző borítású ( fű, aszfalt…) focipályák voltak Kerepesen. A napi rendszerességgel egymás ellen vívott mérkőzések során felgyűlt játéktudást szerettük volna összemérni másokéval, így helyi amatőr tornákra ( Húsvét Kupa, Augusztus 20. Kupa ) neveztünk be. Az eleinte műkedvelő társaság az évek során egyre szervezettebb, egyre jobb lett tudásban, erőnlétben, küzdőképességben. A tagok időnként cserélődtek, de jellemzően mindenki kerepesi lakos. A Kistarcsai Kispályás Labdarúgó Bajnokságban 2001-ben a III., 2004-ben a várva várt I. helyet sikerült megszereznünk. Jelenleg is vezetjük a tabellát. 2004-ben a. Kistarcsai Napokon III. helyezést , Budapesten 14 csapat részvételével műfüvön rendezett Metrofoci bajnokságban I. helyezést értünk el. Gödöllőről a Trident Kupát és az Augusztus 20-i Vándorkupát is sikerült elhoznunk, az Október 23-a tiszteletére rendezett tornán másodikok lettünk. A csapat relikviáit Kerepesen a Juhász Gy. utca 12. szám alatti pékségben láthatják az érdeklődők.
A HTC jelenlegi névsora:
 Bokor Levente, Gál Miklós, Hajas Balázs, Kundra Csaba, Navratil Tibor, Oravecz István, Oravecz Tibor, Sallai Zoltán, Szabó András, Szabó Sándor, Voina Gábor, Zombori Hubert, Zombori László
 

Kisvirág gyermek tánccsoport

A Kisvirág gyermek tánccsoport 1998. szeptemberében jött létre Ragoncza Imre táncművész-tanár vezetésével. Az öt fővel indított csoport 6-13 éves korú gyermekekkel foglalkozik, jelenleg 57 tagja van. A településen ez az egyetlen olyan gyermekközösség, amely az iskolai kereteken kívül, ilyen létszámban fogja össze a  gyermekeket. 2004 januárjától megvalósult a korcsoportos felbontás. Az óvodás és kisiskolás gyermekek alkotják a kis, a felsőbb évesek a nagy korosztályt. A csoport életre hívásában fontos szempont volt, hogy a helyi iskola tantervében szerepel a néptánc oktatása. Ez képezi a csoportba kerülő gyermekek tánctudásának alapjait.
A csoport a település kulturális eseményein folyamatosan jelen van, és egyre több meghívásnak tesz eleget az ország számos területén. Különböző kulturális programokon méltán tudja képviselni a települést, bemutatni annak hagyományait a viselet, valamint a táncok tekintetében. A hagyományőrzésen kívül másik cél a szalontáncok megismertetése.

Jelenleg az alábbi táncok szerepelnek műsoraikon: Szatmári táncok, Dunántúli táncok, Betyár tánc, Moldvai táncok, Hajlikázó, Szlovák táncok, Hegyközi verbunk és csárdás, Karikázó, "Tavasz-tavasz" gyermekjáték, "A kalap", Regtime, Keringő, "Ír hangulatok", Country, Reneszánsz tánc
A Szlovák táncokban az énekek eredetiben, szlovák nyelven hangoznak el.

 

Szilasligeti Teleház Egyesület
 
Székhely: 2145 Szilasliget, József Attila út 128.
 
Magyarországon egyre több településen (kb.500) működik TELEHÁZ. Szilasligeten a Teleház létrehozásának gondolata 2001 nyarán fogant meg, egy pályázat kapcsán, ahol 5 db számítógépet és egy fénymásolót, valamint egy színes nyomtatót lehetett nyerni. A sikeres pályázatot követően 2001 októberében megalakult a Szilasligeti Kiemelten Közhasznú Egyesület. Újabb pályázaton szerepelt eredményesen  2002-ben az Egyesület, ahol ismét 5 db számítógépet, fénymásolót, színes nyomtatót és egy szkennert nyert.

 

Pátria Civil Közhasznú Egyesület

2145 Kerepes, József A. u. 128.
tel./fax: 06/28-481-794 vagy 06/28-480-382
honlap: http://patriacivil.fw.hu/
e-mail: patriacivil@vipmail.hu

2004 áprilisában alakult lokálpatrióta szervezet, amely Kerepes település demokratikus fejlődését a nyilvánosság és a közösségfejlesztés jegyében kívánja segíteni. Közhasznú tevékenységei: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, természetvédelem, környezetvédelem, euroatlanti integráció elősegítése, sport.
A megalakulás óta havonta megjelenik az Egyesület hivatalos lapja, a Civil Iránytű, amely a lakosság széles körű helyi tájékoztatásának egyik eleme kíván lenni. Az Egyesület közösségfejlesztő és nevelő-oktató-ismeretterjesztő tevékenysége 2005-től bontakozik ki. A község kulturális örökségei megóvására is tesznek kísérleteket. Szándékoznak létrehozni és gondozni egy Wéber Ede emlékhelyet, valamint elősegíteni a község parkosítását. A környezet megóvása érdekében csak a családi házas beépítéseket támogatják, a sűrű beépítéseket nem. Az euroatlanti integráció keretében – lehetőség szerint – hasonló európai községekkel keresnek kapcsolatokat. Támogatják a sportolási lehetőségeket és a szabadidős és sportlétesítmények építését.

 

Kerepesi Pávakör Egyesület

Székhely: 2144. Kerepes, Templom u. 3.
Egyesületi vezető: Burkovics Péterné
Tánctanár: Szilágyiné Suba Éva
Levelezési cím: Burkovics Péterné 2144. Kerepes, Ilka u. 5.
Telefon: 06 28/ 490 257;  06-70/ 244 08 56;  06-20/ 359 43 45

Vass Lajos vezetésével 1974 őszén alakult a Pávakör. A Pávakör 1975 márciusában, a nőnapon szerepelt először, amit hivatalos kezdésnek tekintünk. Kerepes és Kistarcsa egyesülését követően Népdalkör lett a csoport neve 1990-ig. A népdalkör 1989. decemberben alakult egyesületté, és ezt követően 1990-ben visszavette a Pávakör nevet. Azóta hivatalosan Kerepesi Pávakör Egyesületként működik. A hivatalos kezdés óta nagyon sok meghívásunk volt hazánkból és szerte a világból, melyeknek szívesen tettünk eleget. A Pávakör számtalan szereplése során Magyarország minden tájegységét bejárta, az ország szinte minden zugába eljutott. A történelmi Magyarország területén Kárpátaljára és Erdélybe sokszor látogatunk. 
Vendégszerepléseinkkel eljutottunk Németországba kétszer, Olaszországba háromszor (itt elismerő oklevelet is kaptunk), Görögországba háromszor, Izraelbe és Párizsaba egyszer.

Kaláris Hagyományőrző Egyesület

Elérhetőség: 2144. Kerepes, Szilasligeti u. 18.
Egyesületi elnök: Aranyos Károly
Egyesületi alelnök: Székely Tibor
Telefon: 06 28/ 560 245

Az egyesület célkitűzése, hogy
• a népi kismesterségeket megőrizze és átmentse a jövő számára;
• lovas katonai hagyományok felelevenítése és életben tartása;
(elsősorban a XIX. századi Sándor-huszárok és betyárok lovas
hagyományainak megőrzését jelenti) 

Meghívás alapján a térségünkben szervezett ünnepségek méltóságát kívánjuk emelni lovas huszárjaink díszőrségével, felvonultatásával.

 

Kalász Egyesület (Katolikus Asszonyok és Leányok Szövetsége)

Székhely: 2144. Kerepes, Hársfa u. 23.
Egyesületi elnök: Kis Károlyné
Telefon: 06 28/ 491 099

Az egyesületünk a közösségépítésben segítő, otthonteremtést elősegítő egyházközségi mozgalom. Jézust szerető, önmagát nevelő, másokra figyelő, közösségükben szolgáló asszonyok, leányok közössége. Az egyesület tagjai derűsen végzik munkájukat, imaközösséget alkotnak, templomi szolgálatot vállalnak, szülői hivatásra nevelik a lányokat.

Egyesületünk célkitűzése:
• Az Egyesület tagjai Hitükben erős-, erkölcsükben tiszta-, nemzeti érzelmükben öntudatos-, gazdaságilag képzett asszonyok legyenek.
• A búzakalász mintájára a Kalász szemeinek rendezett közössége, egysége valósuljon meg, ahol mindegyik szemnek megvan a helye, feladata és rendeltetése.

Tíz falu egy asztal gondolat jegyében évente egy - egy település Kalász közössége lát vendégül más kalász közösségeket.

Kerepesi Gyermekekért Közhasznú Alpaítvány

Székhely: Széchenyi István Általános Iskola 2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Alapítvány elnöke:

Elérhetőség: Levélben és személyesen a székhelyen,
Tel.:  06 28/ 560 440; 06 28/ 560 441
E-mail: iko032373@freemail.hu    

Az alapítvány tevékenysége:
• 7. és 8. osztályosok tanulmányi kirándulásainak támogatása Széchenyi Istvánhoz kötődő településekre és térségükbe;
• Rendezvények szervezése, lebonyolítása;
• Az oktatási intézmény fejlesztése, gyermekek támogatása.

Az alapítvány a jövedelemadó felajánlott 1 %-ának fogadására jogképes. Az alapítvány célzott támogatásokat is tud fogadni, amely csak az adományozó által megjelölt feladatra fordítható.

 

Hosszú Élet Alapítvány

Székhely: 2144. Kerepes (Szilasliget), Bajcsy Zsilinszky u. 41.
Alapítvány elnöke: Borka Sándorné

Elérhetőség: Levélben és személyesen a székhelyen,
Tel.:  06 28 482 901
             
Az alapítvány 2002. szeptember 30-án jött létre.

Az alapítvány célja:
• Az idősek és rászorulók támogatása, segítése;
• Terveink között van egy napközi-otthonos idősek otthona létesítése.

Palánta Hagyományőrző Közhasznú Alapítvány

Székhely: 2144. Kerepes, Szabadság út 260.
Alapítvány elnöke: Lengyelné Jankovics Mária

Az alapítvány óvónők összefogásával jött létre 1999-ben.

Az alapítvány célja:
• Hagyományok ápolása
• Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása
• Az óvoda tárgyi eszközeinek fejlesztése

Az alapítvány a jövedelemadó felajánlott 1 %-ának fogadására jogképes.

Elérhetőség: Levélben és személyesen a székhelyen,
Tel.:  06 28 560 320
Fax.: 06 28 560 321
e-mail: Lmari@fibermail.hu

 

Szilasliget-Széphegyi "Együtt-Egymásért" Nyugdíjas Klub

Székhely: 2144. Kerepes (Szilasliget), Bajcsy Zsilinszky u. 41.
Klub elnöke: Dudás Istvánné

Elérhetőség: Levélben és személyesen a székhelyen,
Tel.:  06 28 482 901
             
A Klub tagjai 2004-ben ünnepelték a szervezet megalakulásának 40. éves évfordulóját.

A klub programja:
• Kéthetente tarunk szombat délutánonként állandó összejöveteleket az úgynevezett klubnapokon, a klubnapot a Szilasligeti Tagiskola nagytermében (2145 Kerepes, Mártírok útja 65.) tartjuk;
A következőkben ezeket a klubnapokat a Szilasligeti Közösségi Házban (2145. Kerepes /Szilasliget/, József Attila park 3.) kívánjuk tartani még szervezés alatti időponttal.
• Állandó programjaink közé tartozik a szinte havonkénti kirándulás, melyet a legtöbbször valamely termálfürdő köré szervezünk;
• Évente egyszer általában 10 napos időtartammal Hajdúszoboszlón, Cserkeszőlőn, vagy egyéb gyógyfürdő helyen üdülünk, szintén közös szervezéssel;
• Alkalmanként színház előadásokra szervezünk csoportos utat Budapestre.

 

Scroll to Top