Aranyeső- Ezüst Évek Egyesület

(2144 Kerepes, Templom u. 3.)

Elnök: Rózsás Erika Erzsébet

Elnökhelyettes: Baran Józsefné

További képviseletre jogosult: Usák István

Kerepes városban élő alacsony nyugdíjjal rendelkező, nehéz élethelyzetű idős korúak támogatása, a nyugdíjasok és nyugellátásban nem részesülő idős korúak számára hasznos szabadidős, szórakoztató programok szervezése, nyugdíjas napközi otthon, melegedő létrehozásának és tartalmas működésének támogatása.

Cowboys Lovas Szabadidő Sport Egyesület

(2144 Kerepes, Juhász Gyula utca 95.)

Elnök: Tóth László

Kulturális programok szervezése. Magyar nemzetiségi hagyományőrzés. Ismeretterjesztés, turizmusszervezés.

Forrás Kórus Egyesület

(2144 Kerepes, Templom utca 18.)

Elnök: Hajdú Zsófia Csenge

Elnökségi tag: Tápai Dóra

Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl.: helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása).

Hosszú Élet Alapítvány

Székhely: 2144. Kerepes (Szilasliget), Bajcsy Zsilinszky u. 41.
Alapítvány elnöke: Borka Sándorné

Elérhetőség: Levélben és személyesen a székhelyen,
Tel.:  06 28 482 901
Az alapítvány 2002. szeptember 30-án jött létre.

Az alapítvány célja:
• Az idősek és rászorulók támogatása, segítése;
• Terveink között van egy napközi-otthonos idősek otthona létesítése.

H T C /Hanyagolt Tehetségek Klubja/
A HTC vezetője:  Oravecz István
Cím: 2144 Kerepes, Juhász Gy. u. 12
E-mail:orika@vnet.hu
Tel.:06-20-3478-044, 06-28-492-762
Baráti közösségünk első szárnypróbálgatásai a 80-as évek közepére tehetők, melyeknek színhelyei különböző borítású ( fű, aszfalt…) focipályák voltak Kerepesen. A napi rendszerességgel egymás ellen vívott mérkőzések során felgyűlt játéktudást szerettük volna összemérni másokéval, így helyi amatőr tornákra ( Húsvét Kupa, Augusztus 20. Kupa ) neveztünk be. Az eleinte műkedvelő társaság az évek során egyre szervezettebb, egyre jobb lett tudásban, erőnlétben, küzdőképességben. A tagok időnként cserélődtek, de jellemzően mindenki kerepesi lakos. A Kistarcsai Kispályás Labdarúgó Bajnokságban 2001-ben a III., 2004-ben a várva várt I. helyet sikerült megszereznünk. Jelenleg is vezetjük a tabellát. 2004-ben a. Kistarcsai Napokon III. helyezést , Budapesten 14 csapat részvételével műfüvön rendezett Metrofoci bajnokságban I. helyezést értünk el. Gödöllőről a Trident Kupát és az Augusztus 20-i Vándorkupát is sikerült elhoznunk, az Október 23-a tiszteletére rendezett tornán másodikok lettünk. A csapat relikviáit Kerepesen a Juhász Gy. utca 12. szám alatti pékségben láthatják az érdeklődők.
A HTC jelenlegi névsora:
Bokor Levente, Gál Miklós, Hajas Balázs, Kundra Csaba, Navratil Tibor, Oravecz István, Oravecz Tibor, Sallai Zoltán, Szabó András, Szabó Sándor, Voina Gábor, Zombori Hubert, Zombori László

KALÁRIS Hagyományőrző Egyesület

(2144 Kerepes, Szilasligeti u. 18.)
Elnök: Székely Tibor
Telefon: 06 28/ 560 245

Kulturális tevékenység. Az egyesület célkitűzése, hogy
• a népi kismesterségeket megőrizze és átmentse a jövő számára;
• lovas katonai hagyományok felelevenítése és életben tartása;
(elsősorban a XIX. századi Sándor-huszárok és betyárok lovas
hagyományainak megőrzését jelenti)

Meghívás alapján a térségünkben szervezett ünnepségek méltóságát kívánjuk emelni lovas huszárjaink díszőrségével, felvonultatásával.

Kalász Egyesület (Katolikus Asszonyok és Leányok Szövetsége)

Székhely: 2144 Kerepes, Hársfa u. 23.
Egyesületi elnök: Kis Károlyné
Telefon: 06 28/ 491 099

Az egyesületünk a közösségépítésben segítő, otthonteremtést elősegítő egyházközségi mozgalom. Jézust szerető, önmagát nevelő, másokra figyelő, közösségükben szolgáló asszonyok, leányok közössége. Az egyesület tagjai derűsen végzik munkájukat, imaközösséget alkotnak, templomi szolgálatot vállalnak, szülői hivatásra nevelik a lányokat. Egyesületünk célkitűzése:
• Az Egyesület tagjai Hitükben erős-, erkölcsükben tiszta-, nemzeti érzelmükben öntudatos-, gazdaságilag képzett asszonyok legyenek.
• A búzakalász mintájára a Kalász szemeinek rendezett közössége, egysége valósuljon meg, ahol mindegyik szemnek megvan a helye, feladata és rendeltetése.

Tíz falu egy asztal gondolat jegyében évente egy - egy település Kalász közössége lát vendégül más kalász közösségeket.

Kerepesi Babaliget Alapítvány

Székhelye: 2144 Kerepes, Alföldi u. 58.

Elnöke: Vaszil László

Kuratóriumi tagok: Körmöci Krisztina és Hajdú Zsófia Csenge

Nyílt alapítvány, oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés). Az alapítvány célja az, hogy segítséget nyújtson személyeknek, közösségeknek, támogassa a nevelő-gondozó munka színvonalának emeléséhez szükséges feltételek biztosítását. A gyermek személyiség harmonikus fejlődését segítő bölcsödei és családi , családtámogatási törekvések segítése, ehhez kapcsolódó eszközbeszerzése és programszervezései tervek támogatása, Pedagógusok, kisgyermeknevelők, családsegítők egészségnevelő és környezettudatos magatartását alapozó munkájának támogatása. Az alapítvány teljes vagyona és annak hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány alapítványi célra felhasználható.

Kerepesi Gyermekekért Alapítvány

Székhely: Széchenyi István Általános Iskola 2144. Kerepes, Vörösmarty u. 2.
Alapítvány elnöke: Kővári Lászlóné

Kuratóriumi tagok: Anga Erika, Hegedűsné Újfalusi Éva

Elérhetőség: Levélben és személyesen a székhelyen,
Tel.:  06 28/ 560 440; 06 28/ 560 441
E-mail: iko032373@freemail.hu    

Nyílt alapítvány, kulturális tevékenység. Az alapítvány tevékenysége:
• 7. és 8. osztályosok tanulmányi kirándulásainak támogatása Széchenyi Istvánhoz kötődő településekre és térségükbe;
• Rendezvények szervezése, lebonyolítása;
• Az oktatási intézmény fejlesztése, gyermekek támogatása.

Az alapítvány a jövedelemadó felajánlott 1 %-ának fogadására jogképes. Az alapítvány célzott támogatásokat is tud fogadni, amely csak az adományozó által megjelölt feladatra fordítható.

- Alapfokú nevelési területen az oktatás szinvonalának növelését elősegítő eszközök,berendezések támogatása, tanulmányi versenyek rendezésének és azokon történő részvétel támogatása, kultúrális területen az öntevékeny művészeti csoportok, klubok működési feltételeinek segítése, rendezvények támogatása, hagyományok feltárása, környezetvédelmi területen a természeti környezet értékeinek megőrzése,védelme, egészségügy területén az egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos rendezvények támogatása, iIskolai és más szabadidős programok /táborok,erdei iskola stb./ támogatása.

100.000.- Ft. alapítói vagyon felének sérelme nélkül felhasználható támogatások stb. Rendszeres támogatások, pályázatok utján ösztöndíjak folyósítása lehet.

Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület

Székhely: 2144 Kerepes, Templom u. 3.
Elnök: Zombori Hubertné

Hagyományőrzés, kulturális tevékenység.

Vass Lajos vezetésével 1974 őszén alakult a Pávakör. A Pávakör 1975 márciusában, a nőnapon szerepelt először, amit hivatalos kezdésnek tekintünk. Kerepes és Kistarcsa egyesülését követően Népdalkör lett a csoport neve 1990-ig. A népdalkör 1989. decemberben alakult egyesületté, és ezt követően 1990-ben visszavette a Pávakör nevet. 1998-óta „Kerepesi Hagyományőrző Pávakör Egyesület” néven működik a csoport. A hivatalos kezdés óta nagyon sok meghívásunk volt hazánkból és szerte a világból, melyeknek szívesen tettünk eleget. A Pávakör számtalan szereplése során Magyarország minden tájegységét bejárta, az ország szinte minden zugába eljutott. A történelmi Magyarország területén Kárpátaljára és Erdélybe sokszor látogatunk. 
Vendégszerepléseinkkel eljutottunk Németországba kétszer, Olaszországba háromszor (itt elismerő oklevelet is kaptunk), Görögországba háromszor, Izraelbe és Párizsaba egyszer.

A Pávakör számára fontos eleink népszokásainak, viseletének, táncainak, énekeinek, hétköznapi és ünnepi szokásainak felkutatása, a generációkon átívelő tudás továbbadása; a hagyományőrző szellemiség, valamint a Kerepesre jellemző, egyedi tót nyelvjárás nyelvezetének tanítása, továbbá a helyi tót kultúra értékeinek megőrzése. A Pávakör indította el az azóta évenként, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal karöltve megrendezésre kerülő „Nemzetiségi Fesztivál”-t. Az Egyesület tevékenységének fontos mérföldkövei a hagyományőrző tevékenység minősítésére vonatkozó rendezvények, melyeken eddig három oklevelet szerzett: Népdalkörök és népi hangszeres együttesek Pest megyei minősítő hangversenye: jól minősült fokozat (1987), a Népzenei együttesek (1996) országos minősítésben bronz fokozat, Szarvason a „Vo vire tanca" minősítő rendezvényen 2011-ben a „Legénybíró választás", 2013-ban a „Tollfosztó", és 2015-ben a "Farsangi menyecske emelés" című hagyományőrző előadással ARANY MINŐSÍTÉST kapott.

Kerepesi Katolikus Közösségért Alapítvány

Székhelye: 2144 Kerepes, Szabadság út 246.

Elnök: Gróf Károly Mihály

Kuratóriumi tag: Varga József

Szociális tevékenység. A kerepesi Római Katolikus közösségi ház létrehozása, működtetése, fenntartása, a közösségi ház keretein belül időskorúak gondozásának elősegítése, családbarát közösségi programok szervezésének támogatása, magányos idős korúak részére közös programok, egyéb szociális tevékenységek, kulturális és szabadidős tevékenység szervezése, támogatása, kulturális örökség megóvása, katolikus műemlékek védelme, Kerepes természeti adottságainak, élővilágának védelme, ilyen irányú tevékenységének szervezésének elősegítése, támogatása.

Kerepesi Német Kultúregyesület

(2144 Kerepes, Szabadság út 93.)

Elnök: Kertészné Szente Margit

Kulturális tevékenység. Német nyelv megőrzése, a nemzetiségi hagyományok (zene, ének, tánc, népszokások) ápolása, tárgyi emlékek gyűjtése, kiállítása, külföldi kapcsolatok létesítése, valamint a nemzetiségi öntudat eresítése. E célokat nyereség- és vagyonszerzési célt nem szolgáló tevékenységek keretében valósítja meg, működése egyesület formájában történik.

Kerepesi Sportbarátok Egyesülete

(2144 Kerepes, Madarász János út 25.)

Elnök: Ferenci Lajos

Titkár: Karikás Rozália

Gazdasági vezető: ijf. Ferenci Lajos

A kerepesi sportélet, kulturális, szabadidős és sport tevékenység szervezése, támogatása, a rendeszeres sportolás biztosítása, az ilyen tevékenység iránti igény felkeltése, tagjainak nevelése, Kerepes természeti környezetének megismerése, megismertetése, védelme, turistautak létesítése, fenntartása, Kerepes élővilágának védelme, a kerepesi kulturális örökség megóvásának elősegítése, családbarát programok szervezése.

Kerepesi Vállalkozók Egyesülete

Székhelye: 2144 Kerepes, Szabadság út 252.

Elnök: Simoncsik László

Családbarát közösségi programok szervezése, kulturális-, szabadidő-, sporttevékenység szervezése, a kerpesi kulturális örökség megóvásának elősegítése, a város természeti adottságainak, élővilágának védelme, ilyen irányú tevékenység szervezésének elősegítése.

Kerepesi Városi Sport Egyesület

(2144 Kerepes, Margaréta u. 11.)

Elnök: Kővári Péter

sporttevékenység

Kisvirág gyermek tánccsoport

A Kisvirág gyermek tánccsoport 1998. szeptemberében jött létre Ragoncza Imre táncművész-tanár vezetésével. Az öt fővel indított csoport 6-13 éves korú gyermekekkel foglalkozik, jelenleg 57 tagja van. A településen ez az egyetlen olyan gyermekközösség, amely az iskolai kereteken kívül, ilyen létszámban fogja össze a  gyermekeket. 2004 januárjától megvalósult a korcsoportos felbontás. Az óvodás és kisiskolás gyermekek alkotják a kis, a felsőbb évesek a nagy korosztályt. A csoport életre hívásában fontos szempont volt, hogy a helyi iskola tantervében szerepel a néptánc oktatása. Ez képezi a csoportba kerülő gyermekek tánctudásának alapjait.
A csoport a település kulturális eseményein folyamatosan jelen van, és egyre több meghívásnak tesz eleget az ország számos területén. Különböző kulturális programokon méltán tudja képviselni a települést, bemutatni annak hagyományait a viselet, valamint a táncok tekintetében. A hagyományőrzésen kívül másik cél a szalontáncok megismertetése.

Jelenleg az alábbi táncok szerepelnek műsoraikon: Szatmári táncok, Dunántúli táncok, Betyár tánc, Moldvai táncok, Hajlikázó, Szlovák táncok, Hegyközi verbunk és csárdás, Karikázó, "Tavasz-tavasz" gyermekjáték, "A kalap", Regtime, Keringő, "Ír hangulatok", Country, Reneszánsz tánc
A Szlovák táncokban az énekek eredetiben, szlovák nyelven hangoznak el.

Nyuszi Szilasligeti Kulturális Egyesület

(2145 Kerepes, Béke utca 7.)

Elnök: Almási Magdolna Bettina

kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség megőrzése, közgyűjtemény, kiadás, épített környezett védelme, népművészet, hagyományőrzés, közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

- közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének/,a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése - a nyugdíjasok érdekeinek feltárása, képviselete és a szabadidejük aktív, hasznos eltöltésére irányuló rendezvények, programok szervezése, klubfoglalkozások tartása -más településeken működő művészeti közösségekkel való kapcsolattartás, valamint új kapcsolatok kiépítése -részvétel minden olyan civil kezdeményezésben, melyhez a nyugdíjasok szabadidejükkel, önkéntes tevékenységükkel a társadalom hasznos tagjai maradhatnak

 

Összefogás Környezetünk Védelméért Egyesület

Elnök: Attak Lászlóné
Levelezési cím: 2145 Ady Endre u. 111.
Telefon: o6-2o-359-2627
e-mail: okve@fibermail.hu
Tevékenységi köre környezet és természetvédelem. Jelszó: Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan! Ennek jegyében az elmúlt években igyekeztünk a település lakosainak figyelmét a környezettudatos viselkedésre irányítani, a helyi döntéshozókat tájékoztatni, intézkedéseik meghozatalában szakmailag segíteni. Zöld Hírlevélben évszakonként aktuális környezet és állatvédelmi hírekkel, közérthető beszámolókkal szolgálunk.

Palánta Hagyományőrző Alapítvány Kerepes
Székhely: 2144 Kerepes, Szabadság út 260.
Önálló képviselő: dr. Fila László

Együttes képviseletre jogosult: Lipp Csaba Istvánné és Valter Erika

Az alapítvány óvónők összefogásával jött létre 1999-ben.

Kulturális tevékenység, az óvoda kulturális értékeinek megóvása, fejlesztése, néphagyományok gyűjtése a kismesterségek gyakorlásához eszközök beszerzése, fejlesztése, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, tanulási eszközök bővítése.

Az alapítvány célja:
• Hagyományok ápolása
• Hátrányos helyzetű gyermekek támogatása
• Az óvoda tárgyi eszközeinek fejlesztése

Az alapítvány a jövedelemadó felajánlott 1 %-ának fogadására jogképes.

Elérhetőség: Levélben és személyesen a székhelyen,
Tel.:  06 28 560 320
Fax.: 06 28 560 321
e-mail: Lmari@fibermail.hu

Pátria Civil Közhasznú Egyesület
(2145 Kerepes, József A. u. 128.)

Elnök: Liptay Gábor
tel./fax: 06/28-481-794 vagy 06/28-480-382
honlap: http://patriacivil.fw.hu/
e-mail: patriacivil@vipmail.hu

2004 áprilisában alakult lokálpatrióta szervezet, amely Kerepes település demokratikus fejlődését a nyilvánosság és a közösségfejlesztés jegyében kívánja segíteni. Közhasznú tevékenységei: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, természetvédelem, környezetvédelem, euroatlanti integráció elősegítése, sport.
A megalakulás óta havonta megjelenik az Egyesület hivatalos lapja, a Civil Iránytű, amely a lakosság széles körű helyi tájékoztatásának egyik eleme kíván lenni. Az Egyesület közösségfejlesztő és nevelő-oktató-ismeretterjesztő tevékenysége 2005-től bontakozik ki. A község kulturális örökségei megóvására is tesznek kísérleteket. Szándékoznak létrehozni és gondozni egy Wéber Ede emlékhelyet, valamint elősegíteni a község parkosítását. A környezet megóvása érdekében csak a családi házas beépítéseket támogatják, a sűrű beépítéseket nem. Az euroatlanti integráció keretében – lehetőség szerint – hasonló európai községekkel keresnek kapcsolatokat. Támogatják a sportolási lehetőségeket és a szabadidős és sportlétesítmények építését.

Szilasligetért Egyesület

Elnök: Molnár János
Az egyesület kiemelt működési célja: hogy működési körében társadalmi- illetve szervezőmunkával, pályázatok megírásával és benyújtásával, valamint egyéb módon segítse elő a helyi infrastruktúra fejlesztését, a település környezetének ápolását, valamint a településen élő lakosság egészséges testi, szellemi, kultúrális fejlődését. Az egyesület fenti céljainak elérése érdekében együttműködik a helyi önkormányzattal, valamint más hasonló célokért küzdő bel- és külföldi szervezetekkel.
Az egyesület, figyelembe véve a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26. §-ában foglaltakat, az alábbi konkrét célok megvalósítását tűzte ki maga elé: 

  • a helyi közúthálózat fejlesztése
  • a Wéber Ede park lakóparkká nyilváníttatása, s az ennek megfelelő előírások megvalósítása
  • csapadékvíz elvezetés
  • az ivóvíz minőségének javítása
  •  a színvonalas alsófokú oktatás megteremtéséhez szükséges tárgyi, technikai eszközök előteremtése
  •  a diák és szabadidősport tevékenység feltételeinek biztosítása, az ennek megteremtéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése
  • a tagok és a tagszervezetek által végzett érdekképviseleti tevékenység

Szilasligeti Teleház Egyesület

Székhely: 2145 Szilasliget, József Attila út 128.
Magyarországon egyre több településen (kb.500) működik TELEHÁZ. Szilasligeten a Teleház létrehozásának gondolata 2001 nyarán fogant meg, egy pályázat kapcsán, ahol 5 db számítógépet és egy fénymásolót, valamint egy színes nyomtatót lehetett nyerni. A sikeres pályázatot követően 2001 októberében megalakult a Szilasligeti Kiemelten Közhasznú Egyesület. Újabb pályázaton szerepelt eredményesen  2002-ben az Egyesület, ahol ismét 5 db számítógépet, fénymásolót, színes nyomtatót és egy szkennert nyert.
 
Szilasliget-Széphegyi "Együtt-Egymásért" Nyugdíjas Klub

Székhely: 2145 Kerepes, Bajcsy Zsilinszky u. 41.
Klub elnöke: Dudás Istvánné

Elérhetőség: Levélben és személyesen a székhelyen,
Tel.:  06 28 482 901
A Klub tagjai 2004-ben ünnepelték a szervezet megalakulásának 40. éves évfordulóját.

A klub programja:
• Kéthetente tarunk szombat délutánonként állandó összejöveteleket az úgynevezett klubnapokon, a klubnapot a Szilasligeti Tagiskola nagytermében (2145 Kerepes, Mártírok útja 65.) tartjuk;
A következőkben ezeket a klubnapokat a Szilasligeti Közösségi Házban (2145. Kerepes /Szilasliget/, József Attila park 3.) kívánjuk tartani még szervezés alatti időponttal.
• Állandó programjaink közé tartozik a szinte havonkénti kirándulás, melyet a legtöbbször valamely termálfürdő köré szervezünk;
• Évente egyszer általában 10 napos időtartammal Hajdúszoboszlón, Cserkeszőlőn, vagy egyéb gyógyfürdő helyen üdülünk, szintén közös szervezéssel;
• Alkalmanként színház előadásokra szervezünk csoportos utat Budapestre.

Szilasmenti Sport- és Szabadidős Egyesület

(2144 Kerepes, Malomkő u. 2.)

Elnök: Szabolcs András

Az egyesület feladatának tekinti a környékbeli sportolni vágyók és aktív szabadidős elfoglaltságot kedvelők lehetőségeinek szélesítése, ezen belül elsősorban a lovaglás, illetve egyéb szabadidős tevékenységek (pl. íjászat, túrázás, tánc, fotózás) népszerűsítése, elsőegítése, fejlesztése, tömegbázisuk növelése. A régió területén az óvodákban, iskolákban a természet közelségének megismertetése, a lovas sport hagyományainak népszerűsítése.

Új Kerepesi Polgárőr Egyesület

(2145 Kerepes, Ady Endre u. 42.)

Elnök: Tischler János

A helyi közrend és közbiztonság védelme, javítása, a személy- és vagyonvédelem, bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása, az állampolgárok biztonságának védelme, biztonságérzetük jvaítása.

Scroll to Top