A Pest Megyei Békéltető Testület a fogyasztói jogviták rendezésének eljárására vonatkozó internetes honlapot működtet, amely tartalmazza a békéltető testület elérhetőségeit, székhelyét, postacímét, e-mail címét, telefonszámát, faxszámát, tagjainak jegyzékét, továbbá biztosítja, hogy a fogyasztó e-mailben valamint a „Panaszküldés" menüpont alatt online úton is benyújthassa kérelmét és annak mellékleteit.

A honlapunkat figyelmébe ajánljuk minden érdeklődőnek, de különösen Pest megyében lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, illetőleg székhellyel rendelkező természetes személyeknek, továbbá a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott szervezeti fogyasztóknak – melyek civil szervezetek, egyházi jogi személyek, társasházak, lakásszövetkezetek, mikro-, kis- és középvállalkozások – akiknek a tevékenységi körén kívül eső termék vásárlásával vagy szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatosan keletkezett rendezetlen fogyasztói jogvitája van valamely vállalkozással.

Pest Megyei Békéltető Testület

Dr. Csanádi Károly         

elnök  

Panaszküldés az alábbi linken tehető:      

Scroll to Top