A Pest Megyei Békéltető Testület a fogyasztói jogviták rendezésének eljárására vonatkozó internetes honlapot működtet, amely tartalmazza a békéltető testület elérhetőségeit, székhelyét, postacímét, e-mail címét, telefonszámát, faxszámát, tagjainak jegyzékét, továbbá biztosítja, hogy a fogyasztó e-mailben valamint a „Panaszküldés" menüpont alatt online úton is benyújthassa kérelmét és annak mellékleteit.

A honlapunkat figyelmébe ajánljuk minden érdeklődőnek, de különösen Pest megyében lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, illetőleg székhellyel rendelkező természetes személyeknek, továbbá a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott szervezeti fogyasztóknak – melyek civil szervezetek, egyházi jogi személyek, társasházak, lakásszövetkezetek, mikro-, kis- és középvállalkozások – akiknek a tevékenységi körén kívül eső termék vásárlásával vagy szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatosan keletkezett rendezetlen fogyasztói jogvitája van valamely vállalkozással.

Pest Megyei Békéltető Testület

 

Panaszküldés az alábbi linken tehető:      

Scroll to Top