TERMÉSZETI KINCSEINK

 

Kerepes területén több természetvédelmi szempontból értékes terület található. Ezek döntő többsége a Szilas patak két ága mentén, illetve azokhoz kapcsolódóan helyezkednek el, továbbá a Gödöllői-dombság erdős, változatos élőhelyeit foglalják magukban. Az ökológiailag értékes területek országos és helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt állnak, többségük az ökológiai hálózat elemei, melyeknek egyes részeire Natura 2000 területek, továbbá az ex-lege védelem is kiterjed.

A településen az alábbi védelmi kategóriák találhatók meg:

1. Nemzetközi védettség - Natura2000 területek

  • Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területi kategóriába tartozik a Gödöllői-dombság területe

2. Országos jelentőségű természetvédelem („Ex lege” védett területek)

  • Szilas-patak Kerepesi forrásvölgye elnevezésű lápterüleA Szilas patak forráslápja

  • Látó-hegy aljában fakadó forrás

  • Simó-hegy lábánál fakadó forrás

3. Helyi jelentőségű természetvédelem

  • Kerepesi-hársfa

  • Kerepesi Óvoda fái

4. Tanösvények

A Szilas-patak Szabadság úthoz közeli szakaszánál védett láp terület található, míg a patak völgye és a Bolnoka az országos ökológiai hálózat magterületéhez tartozik. A külterület délkeleti csücske a nemzetközi jelentőségű Natura 2000 természet-megőrzési terület része. A Gödöllői-dombság élővilága gazdag, jellemző erdőtársulás a juharos-tölgyes és a hársas-tölgyes, mely számos védett állatnak nyújt élőhelyet. A területen előforduló védett fajok például az imádkozó sáska, az óriás tőrösdarázs, a rézsikló, a fürge gyík, a csilpcsalpfüzike, a széncinege, a tengelic, az egerészölyv, a sárgarigó, a tövisszúró gébics, a házi rozsdafarkú és az erdei pele. Természeti örökségünket a Szilas-patak mentén húzódó Forrásvölgy tanösvényen is megismerhetjük. Az állatvilág felfedezését a Wéber Ede parkban elhelyezett köztéri játék is segíti. Kerepesen helyi természetvédelmi oltalom alatt állnak idős hárs, bükk és platán faegyedek, amelyeknek nem csupán ökológiai jelentőségük van, hanem a településkép szempontjából is meghatározó szerepet töltenek be.

(Forrás: Kerepes Város Településképi Arculati Kézikönyv 2017., valamint Kerepes Város Településszerkezeti Terv leírása)

 A Szilas-patak forrásvidéke a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (SZIE) professzorainak javaslatára és szakvéleménye alapján került megyei, illetve helyi jelentőségű természetvédelmi oltalom alá 1981-ben.

A terület változatos élővilágú, növénytársulásai közül a legértékesebb az alsó harmadában kialakult forrásláp. A védetté nyilvánítás indokaként kilenc fontosabb növénytársulást soroltak fel, köztük a társulásképző védett lápi sás (Carex davalliana) töredékállományait, melyekben előfordul a szintén védett, ritka előfordulású tarka zsurló (Equisetum variegatum) is. Védettségére, valamint a forrásláp jelenlétére tekintettel, törvények (a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv., ill. a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1996. évi XCIII. tv.) alapján került mintegy 20 hektár terület állami tulajdonba és természetvédelmi szerv (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság) vagyonkezelésébe, valamint országos jelentőségű védett természeti terület kategóriába.

(Forrás: Greenfo.hu)

Scroll to Top