Igazgatási szünet lesz a kerepesi Városházán 2024. július 29. – augusztus 9. között!

Igazgatási szünet lesz a kerepesi Városházán július 29. - 2024. augusztus 9. között!

Szabadság miatt a vérvétel szünetel 2024.augusztus 5–16. között. Megértésüket köszönjük!

Szabadság  miatt a vérvétel szünetel 2024. augusztus 516. között. Megértésüket köszönjük!

Római katolikus egyház

     A katolikus Egyház küldetése szerint hirdeti az evangéliumot, részt vesz a társadalmi életben az emberi alapjogok, az erkölcs, az ifjúság és család védelmében, a közjó szolgálatában. Az Egyházközség tevékenységéhez tartozik a katolikus hívek lelki gondozása,  a karitatív szolgálat, istentiszteleti cselekmények végzése, hitoktatás, a szentségek kiszolgáltatása az élet különböző szakaszaiban.
A Kerepesi Egyházközség mindenkori felelős vezetője a Püspök által kinevezett plébános 2021-től Pető Gábor. A plébános és a világiak közös munkájának koordinálására Képviselőtestület működik, amelynek egyházi elnöke a plébános. A világi elnöknek és a  testület tagjainak tanácsadói joguk van. A Képviselőtestületet a közösség választja 5 évenként. Jelenleg 17 tagból áll.

      
                                    
   
    A Kerepesi Egyházközség elérhetősége
         Cím: 2144 Kerepes, Szabadság út 246.
         Tel/Fax: 0630/724 3713
         E-mail: peto.gabor@vaciegyhazmegye.hu
         Honlap: kerepes.plebania.hu
 
     
          
                                                                  
     Miserend:
           Szent Anna Templom: Vasárnap: 9:00 és 18:00
                 Hétfőn, kedden, szerdán, pénteken és szombaton 6:15, csütörtökön: 18:00 (nyáron 19:00)
                 Májusban hétköznap: 19:00 előtte litánia: 18:30
                 Októberben hétköznap 18:00 előtte rózsafüzér.
           Szilasligeti kápolna: vasárnap: 11:00
                 Minden hónap első vasárnapján görög katolikus szentmise: 8:00              

 

 
 
Evangélikus egyház 
 
Az Evangélikus Egyház kerepesi híveit gyülekezetplántálói szolgálatban látja el. A csömöri anyagyülekezet szórványában, Kerepesen, jelenleg nem rendelkezünk templommal, imaházzal, ezért az itt élő híveket, keresőket Kistarcsára a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat kápolnájába (2143 - Kistarcsa, Szent László u. 2) várjuk istentiszteleteinkre.

Hétközi alkalmainkat a Forrás Művelődési Házban tarjuk.

A Csömöri Evangélikus Egyházközség címe: 2141. Csömör, Petőfi Sándor u. 26.
Lelkész: Kendeh K. Péter Csömöri Egyházközség

06208244800

Kerepesen szolgáló gyülekezetplántáló lelkész: Eszlényi Ákos

Mobil.: 06 20 778 18 69

E-mail: akos.eszlenyi@lutheran.hu

 

Istentiszteletek rendje:
Minden vasárnap és ünnepnap 9.00 órakor
Nagyünnepekkor és a hónap első vasárnapjain úrvacsorai közösségben vagyunk együtt.

Programjainkról a www.facebook.com/Kerepesi-kistarcsai-evangélikusok oldalon olvashatnak.

 
Református egyház 
 
A Kerepesi Református Missziói Egyházközség hivatalosan2011-ben, Riskó János és Riskó Márta lelkipáasztorok szolgálata alatt jött létre, majd 2012 októberétől Koncz Zoltán vette át a gyülekezet szervezését és vezetését, a lelkész ma is Fótról látja el ezt a feladatot.
A hamarosan megnyíló új református templom Kerepesen a Béke út mellett található.
Telefonszámunk: 06 28 470 644.
Kerepesről is rendszeresen járnak a reformátusok kistarcsai Istentiszteleteinkre és a gyermek-istentiszteletekre, melyet vasárnaponként 10 órakor tartunk a kistarcsai templomban. A nyugdíjasok bibliaóráját szerdán 3 órakor, a családosok bibliaóráját szerdán este 6 órakor tartjuk szintén Kistarcsán, a gyülekezeti teremben. Középiskolás és főiskolás fiatalok számára ifjúsági óráinkat péntekenként este 7 órakor tartjuk ugyanitt július-augusztus kivételével. Minden hónap első csütörtök este 7 órakor fiatal házaspárok bibliaóráját tartjuk július-­augusztus kivételével.
Szilasligeten minden hónap első és harmadik vasárnapjának délutánján negyed 4-kor tartunk Istentiszteletet a Mártírok úti iskola egyik termében, július és augusztus kivételével. Hitoktatást mind a kerepesi, mind a szilasligeti iskolában tartunk négy csoportban. A konfirmációi oktatásra a kerepesi, szilasligeti fiatalok Kistarcsára járnak. A kerepesi, szilasligeti reformátusok rendszeresen kapják gyülekezetünk újságát, az Útközben-t, mely évente négyszer jelenik meg. A lelkészi hivatalban kedden 4-6-ig, szerdán és csütörtökön 9-11-ig, pénteken 2-4-ig tartunk fogadóórát. Ezen kívül természetesen bármikor szeretettel várunk mindenkit, telefonos időpont-egyeztetés után. Várjuk az újonnan beköltöző református családok jelentkezését is!
Feladatunknak érezzük a családok összetartó erejének erősítését, a gyászolók vigasztalását és a következő nemzedék hitben való nevelését.
Lelkész:Koncz Zoltán
Scroll to Top