KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

Cím: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Ügyfélszolgálat: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Fax: 06-28/561-066

Az Önkormányzat központi e-mail címe:

@: polgarmester[KUKAC]kerepes.hu

@: jegyzo[KUKAC]kerepes.hu

@: ugyfelszolgalat[KUKAC]kerepes.hu

 

A hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8:00-12:00-ig és 13:00-17:30-ig

Szerda: 8:00-12:00-ig és 13:00-16:00-ig

Péntek: 8:00-12:00-ig

 

POLGÁRMESTER

GYURICZA LÁSZLÓ

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Elérhetősége: I. em. 15. sz. iroda

Telefonszám: 06-28/561-050 vagy az asszisztencia 06-28/561-059

POLGÁRMESTERI ASSZISZTENCIA:

ASSZISZTENS:

Tel.: 06-28/561-059, vagy 06-28/561-050/111-es mellék - I. em. 15. iroda

ALPOLGÁRMESTEREK

BAKAI KÁLMÁN

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 

Elérhetősége: fsz. 10. iroda

Telefon:06-28/561-062, vagy 06-28/561-050/116-es mellék

Mobil: 06-20/559-89-14

Félfogadása: kedden 15:00-16:00 óra között

 

JEGYZŐ

DR. UDVARHELYI ISTVÁN GERGELY

Elérhetősége: I. em. 16. sz. iroda

Telefonszám: 06-28/561-050/103-as mellék

Félfogadása: szerda: 8:00-16:00

 

ALJEGYZŐ

fsz. 10. iroda

Tel.: 06-28/561-058, 06-28/561-050/119-es mellék

-

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat központi kapcsolattartója, ellátja a jegyző ipari, kereskedelmi, valamint szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatait.

Gondoskodik Kerepes város weboldalán az Információszabadság oldalainak folyamatos frissítéséről, az önkormányzati rendeletek közzétételéről.

 

AZ OSZTÁLYOK ÉS AZ ÜGYINTÉZŐK KÖZVETLEN ELÉRHETŐSÉGEI:

AZ ÜGYINTÉZŐK ÁLTAL INTÉZETT ÜGYTÍPUSOK

 

1. LAKOSSÁGSZOLGÁLATI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ: DR. GÁL ANDREA

fsz. 2. sz. iroda

 

 ÜGYFÉLSZOLGÁLAT - HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS

VAD RÓBERTNÉ

fsz. 1. sz. iroda

Központi telefonszám: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Az Ügyfélszolgálat végzi a lakcímbejelentésekkel kapcsolatos feladatokat, az ügyintézést illetően általános felvilágosítást nyújt és formanyomtatványokkal szolgál az ügyfelek részére, átveszi és érkezteti a beadványokat, ellátja a méh-nyilvántartási adminisztratív feladatokat.

Ügytípusok: települési támogatás: rendszeres gyógyszerköltségek viseléséhez, iskolai tanulmányokhoz, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző személy részére nyújtott települési támogatás; rendkívüli települési támogatás; szociális otthoni elhelyezés; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság; védendő fogyasztók, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, adatvédelmi referens

TESTÜLETI REFERENS:

BELLA ANDREA

fsz. 3. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-064, vagy 06-28/561-050/123-as mellék

Önkormányzati, testületi és bizottsági ülések anyagainak összeállítása, megküldése, közreműködés a képviselő-testületi és bizottsági üléseken, a képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a kivonatok átadása az ügyintézőknek, a jegyzőkönyvek felterjesztése a kormányhivatalhoz a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás modulon keresztül.

 

ANYAKÖNYVVEZETŐ, NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÓ

LÉNÁRTNÉ KOVÁCS GYÖNGYI ERIKA anyakönyvvezető

fsz. 5. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-065, vagy 06-28/561-050/124-es mellék

Mobil: 06-20/559-8902

Ügytípusok: anyakönyvi kivonatok kiadása, apai elismerő nyilatkozat felvétele, házasságkötés lebonyolítása, állampolgársággal kapcsolatos feladatok ellátása, népesség-nyilvántartási feladatok, lakcímbejelentések

Központi Címregiszterrel és a lakcímigazolványok cseréjével kapcsolatos ügyintézés

ANYAKÖNYVI ÜGYEKBEN (különösen: apai elismerő nyilatkozat, házasságkötéshez szükséges jegyzőkönyv felvétele, valamint névváltoztatási ügyek) - AZ ESETLEGES SORBAN ÁLLÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN - AZ ELŐZETES IDŐPONTEGYEZTETÉS AJÁNLOTT.

 

HAGYATÉKI ÉS HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ:

COCIS BORBÁLA

fsz. 5. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-065, vagy 06-28/561-050/124-es mellék

Ügytípusok: hagyatéki ügyek, igazgatási és szociális feladatok, nemzetiségi önkormányzati feladatok

 

IKTATÓ

AMBRUS MÁRIA ENIKŐ 

fsz. 6. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-050/121-es mellék

Ügyiratok kezelésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása

 

MUNKAÜGY:

BOLYKY BOGLÁRKA ERIKA

I. em. 21. iroda

Tel.: 06-28/561-056, vagy 06-28/561-050/120-as mellék

 

2. MŰSZAKI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ: SZÁNTÓNÉ JÁNOS ILDIKÓ

fsz. 9. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-063, vagy 06-28/561-050/119-es mellék

Ügytípusok: település-szerkezei terv és szabályozási tervek készítése, szakhatósági állásfoglalások, közútkezelői engedélyek, tulajdonosi hozzájárulás kiadása, beruházások: útépítés, csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés lebonyolítása, pályázatok előkészítése és végrehajtása, bizottsági, testületi előterjesztések előkészítése

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐK:

KOCSIS GÁBOR

fsz. 9. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-063, vagy 06-28/561-050/118-as mellék

Ügytípusok: utca és házszám igazolás kiadása, házszámozás, földhivatali ügyintézés, szakhatósági, közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás, belföldi jogsegélyek, közművekkel történő egyeztetés, kihelyeztetése, számlák ellenőrzése, postázás, bizottsági jegyzőkönyvezés, központi címregiszter vezetése.

DOBROCSI LÉNÁRD

I. em. 15. iroda

Tel.: 06-28/561-050/103-es mellék -

Ügytípusok: fakivágási engedély, jegyzői környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, növényvédelmi ügyek, titkársági ügyintézés, behajtási engedélyek ügyintézése, behajtas@kerepes.hu

KOORDINÁCIÓS REFERENS:

IVÁNYOSI-SZABÓ MÁRTA

fsz. 9. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-063, vagy 06-28/561-050/118-as mellék

Ügytípusok: közterület-felügyelők munkájának koordinálása, közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kezelése: közvilágítási hibák; sérült utak járdák, megrongált köztéri eszközök; fákkal kapcsolatos bejelentések, köztisztasági problémák, szemetelés;

 

FŐÉPÍTÉSZ

KASSAI-SZABÓ DOMINIKA

0620/559-8926

 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK

kozteruletfelugyelo@kerepes.hu

Mobil: 06-70/479-4410

Mobil: 06-70/799-7720

BOGÁR RICHÁRD

VERES PÉTER

 

3. PÉNZÜGYI ÉS ADÓÜGYI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ: DR. IVICZ MIHÁLY ZSOLT

I. em. 19. sz. iroda

 

3.1. PÉNZÜGYI CSOPORT

FŐKÖNYVELŐ

TALLÓ GABRIELLA (iskolai étkezés: 06-20/331-9319)

Tel.: 06-28/561-055, vagy 06-28/561-050/125-es mellék

 

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐK:

DANI-CZIPPEL BARBARA

FEHÉRNÉ RIKLIK JUDIT 

I. em. 18. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-057, vagy 06-28/561-050/148-as mellék

HARSÁNYINÉ FARKAS JUDIT

I. em. 18. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-050/128-as mellék

 

PÉNZTÁR

DANI-CZIPPEL BARBARA

fsz. 11. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-057,  vagy 06-28/561-050/148-es mellék

 

3.2. ADÓÜGYI CSOPORT

ÜGYINTÉZŐK:

I. em. 17. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-061, vagy 06-28/561-050/113-as, 114-es és 115-ös mellék

Mobil: 06-20/559-89-07

FISSER GYÖRGY 

Tel: 06-28/561-050/113-as mellék

gépjárműadó, idegenforgalmi adó

SZILÁGYI KATALIN 

Tel: 06-28/561-050/114-es mellék

magánszemélyek kommunális adója

KOVÁCSNÉ OLÁH JUDIT 

Tel: 06-28/561-050/115-ös mellék

helyi iparűzési adó

 

Scroll to Top