KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

Cím: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Ügyfélszolgálat: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Fax: 06-28/561-066

Az Önkormányzat központi e-mail címe:

@: polgarmester[KUKAC]kerepes.hu

@: jegyzo[KUKAC]kerepes.hu

@: ugyfelszolgalat[KUKAC]kerepes.hu

 

A hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8:00-12:00-ig és 13:00-17:30-ig

Szerda: 8:00-12:00-ig és 13:00-16:00-ig

Péntek: 8:00-12:00-ig

 

POLGÁRMESTER

GYURICZA LÁSZLÓ

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Elérhetősége: I. em. 15. sz. iroda

Telefonszám: 06-28/561-050 vagy az asszisztencia 06-28/561-059

POLGÁRMESTERI ASSZISZTENCIA:

ASSZISZTENS:

Tel.: 06-28/561-059, vagy 06-28/561-050/111-es mellék - I. em. 15. iroda

ALPOLGÁRMESTER

BAKAI KÁLMÁN

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 

Elérhetősége: fsz. 10. iroda

Telefon:06-28/561-062, vagy 06-28/561-050/116-es mellék

Mobil: 06-20/559-89-14

Félfogadása: kedden 15:00-16:00 óra között

 

JEGYZŐ

DR. UDVARHELYI ISTVÁN GERGELY

Elérhetősége: I. em. 16. sz. iroda

Telefonszám: 06-28/561-050/103-as mellék

Félfogadása: szerda: 8:00-16:00

 

ALJEGYZŐ

DR. GÁL ANDREA

fsz. 2. iroda

Tel.: 06-28/561-058, 06-28/561-050

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat központi kapcsolattartója, ellátja a jegyző ipari, kereskedelmi, valamint szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatait.

Gondoskodik Kerepes város weboldalán az Információszabadság oldalainak folyamatos frissítéséről, az önkormányzati rendeletek közzétételéről.

 

AZ OSZTÁLYOK ÉS AZ ÜGYINTÉZŐK KÖZVETLEN ELÉRHETŐSÉGEI:

AZ ÜGYINTÉZŐK ÁLTAL INTÉZETT ÜGYTÍPUSOK

 

1. LAKOSSÁGSZOLGÁLATI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ: DR. GÁL ANDREA

fsz. 2. sz. iroda

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT - HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS

VAD RÓBERTNÉ

fsz. 1. sz. iroda

Központi telefonszám: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Az Ügyfélszolgálat végzi a lakcímbejelentésekkel kapcsolatos feladatokat, az ügyintézést illetően általános felvilágosítást nyújt és formanyomtatványokkal szolgál az ügyfelek részére, átveszi és érkezteti a beadványokat, ellátja a méh-nyilvántartási adminisztratív feladatokat.

Ügytípusok: települési támogatás: rendszeres gyógyszerköltségek viseléséhez, iskolai tanulmányokhoz, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző személy részére nyújtott települési támogatás; rendkívüli települési támogatás; szociális otthoni elhelyezés; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság; védendő fogyasztók, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, adatvédelmi referens, behajtási engedélyek ügyintézése info@kerepes.hu

TESTÜLETI REFERENS:

BELLA ANDREA

fsz. 3. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-064, vagy 06-28/561-050/123-as mellék

Önkormányzati, testületi és bizottsági ülések anyagainak összeállítása, megküldése, közreműködés a képviselő-testületi és bizottsági üléseken, a képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a kivonatok átadása az ügyintézőknek, a jegyzőkönyvek felterjesztése a kormányhivatalhoz a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás modulon keresztül.

 

ANYAKÖNYVVEZETŐ, NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÓ

LÉNÁRTNÉ KOVÁCS GYÖNGYI ERIKA anyakönyvvezető

fsz. 5. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-065, vagy 06-28/561-050/124-es mellék

Mobil: 06-20/559-8902

Ügytípusok: anyakönyvi kivonatok kiadása, apai elismerő nyilatkozat felvétele, házasságkötés lebonyolítása, állampolgársággal kapcsolatos feladatok ellátása, népesség-nyilvántartási feladatok, lakcímbejelentések

Központi Címregiszterrel és a lakcímigazolványok cseréjével kapcsolatos ügyintézés

ANYAKÖNYVI ÜGYEKBEN (különösen: apai elismerő nyilatkozat, házasságkötéshez szükséges jegyzőkönyv felvétele, valamint névváltoztatási ügyek) - AZ ESETLEGES SORBAN ÁLLÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN - AZ ELŐZETES IDŐPONTEGYEZTETÉS AJÁNLOTT.

 

HAGYATÉKI ÉS HATÓSÁGI ÜGYINTÉZŐ:

COCIS BORBÁLA

fsz. 5. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-065, vagy 06-28/561-050/124-es mellék

Ügytípusok: hagyatéki ügyek, igazgatási és szociális feladatok, nemzetiségi önkormányzati feladatok, titikársági ügyintézés

 

IKTATÓ

AMBRUS MÁRIA ENIKŐ 

fsz. 6. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-050/121-es mellék

Ügyiratok kezelésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása

 

MUNKAÜGY:

BOLYKY BOGLÁRKA ERIKA

I. em. 21. iroda

Tel.: 06-28/561-056, vagy 06-28/561-050/120-as mellék

 

2. MŰSZAKI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ: SZÁNTÓNÉ JÁNOS ILDIKÓ

fsz. 9. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-063, vagy 06-28/561-050/119-es mellék

Ügytípusok: település-szerkezei terv és szabályozási tervek készítése, szakhatósági állásfoglalások, közútkezelői engedélyek, tulajdonosi hozzájárulás kiadása, beruházások: útépítés, csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés lebonyolítása, pályázatok előkészítése és végrehajtása, bizottsági, testületi előterjesztések előkészítése

MŰSZAKI ÜGYINTÉZŐK:

KOCSIS GÁBOR

fsz. 9. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-063, vagy 06-28/561-050/118-as mellék

Ügytípusok: utca és házszám igazolás kiadása, házszámozás, földhivatali ügyintézés, szakhatósági, közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás, belföldi jogsegélyek, közművekkel történő egyeztetés, kihelyeztetése, számlák ellenőrzése, postázás, bizottsági jegyzőkönyvezés, központi címregiszter vezetése.

 

KOORDINÁCIÓS REFERENS:

IVÁNYOSI-SZABÓ MÁRTA

fsz. 9. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-063, vagy 06-28/561-050/118-as mellék

Ügytípusok: közterület-felügyelők munkájának koordinálása, közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kezelése: közvilágítási hibák; sérült utak járdák, megrongált köztéri eszközök; fákkal kapcsolatos bejelentések, köztisztasági problémák, szemetelés; fakivágási engedély,

 

FŐÉPÍTÉSZ

KASSAI-SZOÓ DOMINIKA

0620/559-8926

 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK

kozteruletfelugyelo@kerepes.hu

Mobil: 06-70/479-4410

Mobil: 06-70/799-7720

BOGÁR RICHÁRD

VERES PÉTER

 

3. PÉNZÜGYI ÉS ADÓÜGYI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ: DR. IVICZ MIHÁLY ZSOLT

I. em. 19. sz. iroda

 

3.1. PÉNZÜGYI CSOPORT

FŐKÖNYVELŐ

TALLÓ GABRIELLA (iskolai étkezés: 06-20/331-9319)

Tel.: 06-28/561-055, vagy 06-28/561-050/125-es mellék

 

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐK:

DANI-CZIPPEL BARBARA

FEHÉRNÉ RIKLIK JUDIT 

I. em. 18. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-057, vagy 06-28/561-050/148-as mellék

HARSÁNYINÉ FARKAS JUDIT

I. em. 18. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-050/128-as mellék

 

PÉNZTÁR

DANI-CZIPPEL BARBARA

fsz. 11. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-057,  vagy 06-28/561-050/148-es mellék

 

3.2. ADÓÜGYI CSOPORT

ÜGYINTÉZŐK:

I. em. 17. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-061, vagy 06-28/561-050/113-as, 114-es és 115-ös mellék

Mobil: 06-20/559-89-07

FISSER GYÖRGY 

Tel: 06-28/561-050/113-as mellék

gépjárműadó, idegenforgalmi adó

SZILÁGYI KATALIN 

Tel: 06-28/561-050/114-es mellék

magánszemélyek kommunális adója

KOVÁCSNÉ OLÁH JUDIT 

Tel: 06-28/561-050/115-ös mellék

helyi iparűzési adó

 

Scroll to Top