KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

Cím: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Ügyfélszolgálat: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Titkárság: 06-28/561-058, 06-20/559-8930

Fax: 06-28/561-066

Az Önkormányzat központi e-mail címe:

@: polgarmester[KUKAC]kerepes.hu

@: jegyzo[KUKAC]kerepes.hu

@: titkarsag[KUKAC]kerepes.hu

@: ugyfelszolgalat[KUKAC]kerepes.hu

 

A hivatal általános ügyfélfogadási rendje:

Hétfő: 8:00-12:00-ig és 13:00-17:30-ig

Szerda: 8:00-12:00-ig és 13:00-16:00-ig

Péntek: 8:00-13:30-ig

 

POLGÁRMESTER

GYURICZA LÁSZLÓ

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Elérhetősége: I. em. 15. sz. iroda

Telefonszám: 06-28/561-050/111-es mellék vagy az asszisztencia 06-28/561-059

 

 

ALPOLGÁRMESTEREK

BAKAI KÁLMÁN

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 

Elérhetősége: fsz. 10. iroda

Telefon:06-28/561-058, vagy 06-28/561-050/102-es mellék

Mobil: 06-20/559-89-14

Félfogadása: kedden 15:00-16:00 óra között

 

FARKAS DOMONKOS MARCELL

Mobil: 06-70/621-0095

 

JEGYZŐ

DR. CZÉKUS RÉKA

Elérhetősége: I. em. 16. sz. iroda

Telefonszám: 06-28/561-050/103-as mellék

Félfogadása: szerda: 8:00-16:00

 

ALJEGYZŐ

DR. RODÁNICS MARIANNA

Elérhetősége: fsz. 2. sz. iroda,

Félfogadása: szerda: 13:00-15:00 között csak előzetes időpontegyeztetés után az alábbi számon: 06-28/561-058, vagy 06-28/561-050/102-es mellék

 

AZ OSZTÁLYOK ÉS AZ ÜGYINTÉZŐK KÖZVETLEN ELÉRHETŐSÉGEI,

AZ ÜGYINTÉZŐK ÁLTAL INTÉZETT ÜGYTÍPUSOK

 

1. IGAZGATÁSI OSZTÁLY

VEZETŐJE AZ ALJEGYZŐ

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat központi kapcsolattartója, ellátja a jegyző ipari, kereskedelmi, valamint szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatait.

Gondoskodik Kerepes város weboldalán az Információszabadság oldalainak folyamatos frissítéséről, az önkormányzati rendeletek közzétételéről.

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT-TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

fsz. 1. sz. iroda

Központi telefonszám: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Mobil: 06-20/559-8910

GÖRÖG HAJNALKA

Az Ügyfélszolgálat végzi a lakcímbejelentésekkel kapcsolatos feladatokat, az ügyintézést illetően általános felvilágosítást nyújt és formanyomtatványokkal szolgál az ügyfelek részére, átveszi és érkezteti a beadványokat, ellátja a méh-nyilvántartási adminisztratív feladatokat.

Ügytípusok: települési támogatás: rendszeres gyógyszerköltségek viseléséhez, iskolai tanulmányokhoz, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző személy részére nyújtott települési támogatás; rendkívüli települési támogatás; szociális otthoni elhelyezés; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság; védendő fogyasztók, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, adatvédelmi referens

HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS

fsz. 7. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-062, vagy 06-28/561-050/116-os mellék

SZAKMÁRI GYÖRGY

Ügytípusok: fakivágási engedély, jegyzői állatvédelmi, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, növényvédelmi ügyek, termőfölddel kapcsolatos ügyek, eb-nyilvántartás vezetése.

IKTATÓ

fsz. 4. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-050/121-es mellék

AMBRUS MÁRIA ENIKŐ – ügyiratok kezelésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása

ANYAKÖNYVVEZETŐ, NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÓ

fsz. 5. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-065, vagy 06-28/561-050/124-es mellék

Mobil: 06-20/559-8902

LÉNÁRTNÉ KOVÁCS GYÖNGYI ERIKA anyakönyvvezető

Ügytípusok: anyakönyvi kivonatok kiadása, apai elismerő nyilatkozat felvétele, házasságkötés lebonyolítása, állampolgársággal kapcsolatos feladatok ellátása, népesség-nyilvántartási feladatok, lakcímbejelentések

Központi Címregiszterrel és a lakcímigazolványok cseréjével kapcsolatos ügyintézés

ANYAKÖNYVI ÜGYEKBEN (különösen: apai elismerő nyilatkozat, házasságkötéshez szükséges jegyzőkönyv felvétele, valamint névváltoztatási ügyek) - AZ ESETLEGES SORBAN ÁLLÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN - AZ ELŐZETES IDŐPONTEGYEZTETÉS AJÁNLOTT.

HAGYATÉKI ÜGYINTÉZŐ:

fsz. 5. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-065, vagy 06-28/561-050/124-es mellék

GAJDOSNÉ HEGYMEGI ILDIKÓ

Ügytípusok: hagyatéki ügyek, hirdetmények

 

2. MŰSZAKI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ: FÜLÖP ANNA

fsz. 9. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-063, vagy 06-28/561-050/119-es mellék

Mobil: 06-20/559-89-26

Ügytípusok: település-szerkezei terv és szabályozási tervek készítése, szakhatósági állásfoglalások, közútkezelői engedélyek, tulajdonosi hozzájárulás kiadása, beruházások: útépítés, csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés lebonyolítása, pályázatok előkészítése és végrehajtása, bizottsági, testületi előterjesztések előkészítése

Központi Címregiszterrel kapcsolatos ügyintézés

Ügyintéző:

fsz. 9. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-063, vagy 06-28/561-050/118-as mellék

Mobil: 06-20/559-89-11

SZOTÁNÉ FARKAS ILDIKÓ

Ügytípusok: utca és házszám igazolás kiadása, házszámozás, földhivatali ügyintézés, szakhatósági, közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás, belföldi jogsegélyek, közművekkel történő egyeztetés, hiányzó utcatáblák felmérése, kihelyeztetése, számlák ellenőrzése, postázás, bizottsági jegyzőkönyvezés

 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK

BURA ANDRÁS

VERES PÉTER

bura.andras@kerepes.hu

Mobil: 06-70/479-4410

 

3. PÉNZÜGYI ÉS ADÓÜGYI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ: DR. IVICZ MIHÁLY ZSOLT

I. em. 18. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-055, vagy 06-28/561-050/125-es mellék

TALLÓ GABRIELLA

Tel.: 06-28/561-057, vagy 06-28/561-050/128-as és 148-as mellék.

Ügyintézők:

DANI-CZIPPEL BARBARA

FEHÉRNÉ RIKLIK JUDIT

STREMNITZERNÉ MOLNÁR KINGA (iskolai étkezés: 06-20/331-9319)

Tel.: 06-28/561-057, vagy 06-28/561-050/148-as mellék

PARÓCZAI SÁNDORNÉ

HARSÁNYINÉ FARKAS JUDIT

Tel.: 06-28/561-050/128-as mellék

 

PÉNZTÁR

fsz. 11. sz. iroda

DANI-CZIPPEL BARBARA

Tel.: 06-28/561-057,  vagy 06-28/561-050/148-es mellék

3.1. ADÓÜGYI CSOPORT

I. em. 21. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-061, vagy 06-28/561-050/113-as, 114-es és 115-ös mellék

Mobil: 06-20/559-89-07

Ügyintézők és ügytípusok:

FISSER GYÖRGY gépjárműadó, idegenforgalmi adó (113-as mellék)

FÜLÖP KATALIN - magánszemélyek kommunális adója (114-es mellék)

KOVÁCSNÉ OLÁH JUDIT helyi iparűzési adó (115-ös mellék)

 

4. POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI KABINET

JOGÁSZ:

DR. TELEK SZABINA

TITKÁRSÁG-SZERVEZETKOORDINÁCIÓ:

BOCSÁNÉ ERDEI MARGARÉTA

Tel.: 06-28/561-058, 06-28/561-050/102-es mellék - fsz. 10. iroda

Mobil: 06-20/559-8930

Ügytipus: titkársági ügyintézés, behajtási engedélyek ügyintézése, behajtas@kerepes.hu

DOBROCSI LÉNÁRD

Tel.: 06-28/561-056, vagy 06-28/561-050/103-es mellék  - I. em. 14. iroda

MUNKAÜGY:

BOLYKY BOGLÁRKA ERIKA

I. em. 21. iroda

Tel.: 06-28/561-056, vagy 06-28/561-050/120-as mellék

 

POLGÁRMESTERI ASSZISZTENCIA:

ASSZISZTENS:

Tel.: 06-28/561-059, vagy 06-28/561-050/111-es mellék - I. em. 19. iroda

TESTÜLETI REFERENS:

Önkormányzati, testületi és bizottsági ülések anyagainak összeállítása, megküldése, közreműködés a képviselő-testületi és bizottsági üléseken, a képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a kivonatok átadása az ügyintézőknek, a jegyzőkönyvek felterjesztése a kormányhivatalhoz a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás modulon keresztül.

BELLA ANDREA

Tel.: 06-28/561-064, vagy 06-28/561-050/123-as mellék - fsz. 3. sz. iroda

INTÉZMÉNYI, TÖRVÉNYESSÉGI ÉS NEMZETISÉGI REFERENS: 

DR. NAGY ILDIKÓ

birtokvédelmi eljárások, jogharmonizáció, szerződések, szabályzatok előkészítése, nemzetiségi referensi feladatokat lát el, mint nemzetiségi önkormányzati testületi és bizottsági ülések anyagainak összeállítása, megküldése, közreműködés a nemzetiségi önkormányzati testületi és bizottsági üléseken

Tel.: 06-28/561-064, vagy 06-28/561-050/123-as mellék - fsz. 3. sz. iroda

Scroll to Top