KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

Cím: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Ügyfélszolgálat: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Titkárság: 06-28/561-059

Fax: 06-28/561-066

Az Önkormányzat központi e-mail címe:

@: polgarmester@kerepes.hu

@: jegyzo@kerepes.hu

@: titkarsag@kerepes.hu

 

POLGÁRMESTER

GYURICZA LÁSZLÓ

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Elérhetősége: I. em. 18. sz. iroda

Telefonszám: 06-28/561-050/122-es mellék vagy a Titkárság 06-28/561-059

Mobil:

 

ALPOLGÁRMESTEREK

BAKAI KÁLMÁN

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 

Elérhetősége: I. em. 21. iroda

Telefon: 06-28/561-050/103-as mellék

Mobil:

Félfogadása: kedden 15:00-16:00 óra között

FARKAS DOMONKOS MARCELL

 

JEGYZŐ

DR. KISS BÉLÁNÉ

Elérhetősége: I. em. 16. sz. iroda

Telefonszám: 06-28/561-059

 

ALJEGYZŐ

KÁNTOR ZSUZSANNA

Elérhetősége: fsz. 7. sz. iroda,

Tel.: központi telefonszám 120-as mellék,

Félfogadása: hivatali ügyfélfogadási időben

 

AZ OSZTÁLYOK ÉS AZ ÜGYINTÉZŐK KÖZVETLEN ELÉRHETŐSÉGEI,

 

AZ ÜGYINTÉZŐK ÁLTAL INTÉZETT ÜGYTÍPUSOK

 

 

1. IGAZGATÁSI OSZTÁLY

VEZETŐJE AZ ALJEGYZŐ

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

fsz. 1. sz. iroda

Központi telefonszám: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Ügyintéző: BARAN GÁBORNÉ

Az Ügyfélszolgálat végzi a lakcímbejelentésekkel kapcsolatos feladatokat, az ügyintézést illetően általános felvilágosítást nyújt és formanyomtatványokkal szolgál az ügyfelek részére, átveszi és érkezteti a beadványokat. Ellátja az eb- és méh-nyilvántartási adminisztratív feladatokat.

HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS, TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

fsz. 2. sz. iroda

Mobil: 06-20/559-89-02

Tel.: 06-28/561-062, vagy központi telefonszám és 116-os mellék

GÖRÖG HAJNALKA

Ügytípusok: települési támogatás: rendszeres gyógyszerköltségek viseléséhez, iskolai tanulmányokhoz, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző személy részére nyújtott települési támogatás; rendkívüli települési támogatás; szociális otthoni elhelyezés; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság; védendő fogyasztók, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, adatvédelmi referens

SZAKMÁRI GYÖRGY

Ügytípusok: fakivágási engedély, jegyzői állatvédelmi, környezetvédelmi, növényvédelmi ügyek, termőfölddel kapcsolatos ügyek, eb-nyilvántartás vezetése

IKTATÓ

fsz. 4. sz. iroda

Tel.: központi telefonszám és 121-es mellék

AMBRUS MÁRIA ENIKŐ – ügyiratok kezelésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása

ANYAKÖNYVVEZETŐ, NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÓ

fsz. 5. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-065, vagy központi telefonszám és 124-es mellék

LÉNÁRTNÉ KOVÁCS GYÖNGYI ERIKA anyakönyvvezető

Ügytípusok: anyakönyvi kivonatok kiadása, apai elismerő nyilatkozat felvétele, házasságkötés lebonyolítása, állampolgársággal kapcsolatos feladatok ellátása, népesség-nyilvántartási feladatok, lakcímbejelentések

Központi Címregiszterrel és a lakcímigazolványok cseréjével kapcsolatos ügyintézés

HAGYATÉKI ÜGYINTÉZŐ:

BRENN GÁBOR JÓZSEFNÉ

Ügytípusok: hagyatéki ügyek, hirdetmények

 

2. MŰSZAKI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ: FÜLÖP ANNA

Mobil: 06-20/559-89-26

fsz. 9. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-063, vagy központi telefonszám, 118-as és 119-es mellék

Ügytípusok: település-szerkezei terv és szabályozási tervek készítése, szakhatósági állásfoglalások, közútkezelői engedélyek, tulajdonosi hozzájárulás kiadása, beruházások: útépítés, csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés lebonyolítása, pályázatok előkészítése és végrehajtása, bizottsági, testületi előterjesztések előkészítése

Központi Címregiszterrel kapcsolatos ügyintézés

Ügyintézők:

SZOTÁNÉ FARKAS ILDIKÓ

Ügytípusok: utca és házszám igazolás kiadása, házszámozás, földhivatali ügyintézés, szakhatósági, közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás, belföldi jogsegélyek, behajtási engedélyek kiadása, közművekkel történő egyeztetés, hiányzó utcatáblák felmérése, kihelyeztetése, számlák ellenőrzése, postázás, bizottsági jegyzőkönyvezés

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

-

 

3. PÉNZÜGYI ÉS ADÓÜGYI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ: DR. IVICZ MIHÁLY ZSOLT

Tel.: 06-28/561-059, vagy központi telefonszám és 110-es mellék

Mobil: 06-20/559-89-00

I. em. 18. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-057, 06-28/561-058, vagy központi telefonszám és 110-es, 128-as és 148-as mellék.

Ügyintézők:

DANI-CZIPPEL BARBARA

FEHÉRNÉ RIKLIK JUDIT

SINKA-SZABÓ ZSUZSANNA

TALLÓ GABRIELLA

Tel.: 06-28/561-058, vagy központi telefonszám és 148-as mellék

PARÓCZAI SÁNDORNÉ

HARSÁNYINÉ FARKAS JUDIT

Tel.: 06-28/561-057, vagy központi telefonszám és 128-as mellék

PÉNZTÁR

fsz. 11. sz. iroda

DANI-CZIPPEL BARBARA

Tel.: központi telefonszám és 117-es mellék

3.1. ADÓÜGYI CSOPORT

I. em. 21. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-061, vagy központi telefonszám és 113-as és 115-ös mellék

Mobil: 06-20/559-89-07

Ügyintézők és ügytípusok:

FÜLÖP KATALIN - magánszemélyek kommunális adója

FISSER GYÖRGY gépjárműadó, idegenforgalmi adó

KOVÁCSNÉ OLÁH JUDIT helyi iparűzési adó

 

 

4. POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI KABINET

 

TITKÁRSÁG

BOCSÁNÉ ERDEI MARGARÉTA

MUNKAÜGY:

BOLYKY BOGLÁRKA ERIKA

Tel.: 06-28/561-059, vagy központi telefonszám és 111-es mellék - I. em. 19. iroda

 

TESTÜLETI REFERENS:

BELLA ANDREA

JOGÁSZ:

DR. SZŰCS ANGÉLA

Tel.: 06-28/561-064, vagy központi telefonszám és 123-as mellék - fsz. 3. sz. iroda

Önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati testületi és bizottsági ülések anyagainak összeállítása, megküldése, közreműködés a képviselő-testületi és bizottsági üléseken, a képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a kivonatok átadása az ügyintézőknek, a jegyzőkönyvek felterjesztése a kormányhivatalhoz a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül, rendeletek megjelentetése a Nemzeti Jogszabálytárban

Scroll to Top