KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

Cím: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Ügyfélszolgálat: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Titkárság: 06-28/561-059

Fax: 06-28/561-066

Az Önkormányzat központi e-mail címe:

@: polgarmester[KUKAC]kerepes.hu

@: jegyzo[KUKAC]kerepes.hu

@: titkarsag[KUKAC]kerepes.hu

@: ugyfelszolgalat[KUKAC]kerepes.hu

 

 

POLGÁRMESTER

GYURICZA LÁSZLÓ

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Elérhetősége: I. em. 18. sz. iroda

Telefonszám: 06-28/561-050/111-es mellék vagy a Titkárság 06-28/561-059

 

 

ALPOLGÁRMESTEREK

BAKAI KÁLMÁN

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 

Elérhetősége: I. em. 21. iroda

Telefon: 06-28/561-050/103-as mellék

Mobil: 06-20/559-89-14

Félfogadása: kedden 15:00-16:00 óra között

 

FARKAS DOMONKOS MARCELL

 

JEGYZŐ

DR. CZÉKUS RÉKA

Elérhetősége: I. em. 16. sz. iroda

Telefonszám: 06-28/561-058

Félfogadása: szerda: 8:00-16:00

 

ALJEGYZŐ

DR. RODÁNICS MARIANNA

Elérhetősége: fsz. 10. sz. iroda,

Félfogadása: szerda: 13:00-15:00 között csak előzetes időpontegyeztetés után!

 

AZ OSZTÁLYOK ÉS AZ ÜGYINTÉZŐK KÖZVETLEN ELÉRHETŐSÉGEI,

AZ ÜGYINTÉZŐK ÁLTAL INTÉZETT ÜGYTÍPUSOK

 

1. IGAZGATÁSI OSZTÁLY

VEZETŐJE AZ ALJEGYZŐ

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat központi kapcsolattartója, ellátja a jegyző ipari, kereskedelmi, valamint szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatait.

Gondoskodik Kerepes város weboldalán az Információszabadság oldalainak folyamatos frissítéséről, az önkormányzati rendeletek közzétételéről.

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

fsz. 1. sz. iroda

Központi telefonszám: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Az Ügyfélszolgálat végzi a lakcímbejelentésekkel kapcsolatos feladatokat, az ügyintézést illetően általános felvilágosítást nyújt és formanyomtatványokkal szolgál az ügyfelek részére, átveszi és érkezteti a beadványokat, ellátja a méh-nyilvántartási adminisztratív feladatokat.

HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS, TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

fsz. 2. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-062, vagy 06-28/561-050/116-os mellék

Mobil: 06-20/559-89-02

GÖRÖG HAJNALKA

Ügytípusok: települési támogatás: rendszeres gyógyszerköltségek viseléséhez, iskolai tanulmányokhoz, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző személy részére nyújtott települési támogatás; rendkívüli települési támogatás; szociális otthoni elhelyezés; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság; védendő fogyasztók, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, adatvédelmi referens

SZAKMÁRI GYÖRGY

Ügytípusok: fakivágási engedély, jegyzői állatvédelmi, környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, növényvédelmi ügyek, termőfölddel kapcsolatos ügyek, eb-nyilvántartás vezetése.

IKTATÓ

fsz. 4. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-050/121-es mellék

AMBRUS MÁRIA ENIKŐ – ügyiratok kezelésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása

ANYAKÖNYVVEZETŐ, NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÓ

fsz. 5. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-065, vagy 06-28/561-050/124-es mellék

LÉNÁRTNÉ KOVÁCS GYÖNGYI ERIKA anyakönyvvezető

Ügytípusok: anyakönyvi kivonatok kiadása, apai elismerő nyilatkozat felvétele, házasságkötés lebonyolítása, állampolgársággal kapcsolatos feladatok ellátása, népesség-nyilvántartási feladatok, lakcímbejelentések

Központi Címregiszterrel és a lakcímigazolványok cseréjével kapcsolatos ügyintézés

Nemzetiségi referensi feladatokat lát el a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes vonatkozásában.

ANYAKÖNYVI ÜGYEKBEN - AZ ESETLEGES SORBAN ÁLLÁS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN - AZ ELŐZETES IDŐPONTEGYEZTETÉS AJÁNLOTT.

HAGYATÉKI ÜGYINTÉZŐ:

GAJDOSNÉ HEGYMEGI ILDIKÓ

Ügytípusok: hagyatéki ügyek, hirdetmények

 

2. MŰSZAKI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ: FÜLÖP ANNA

fsz. 9. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-063, vagy 06-28/561-050/118-as mellék

Mobil: 06-20/559-89-26

Ügytípusok: település-szerkezei terv és szabályozási tervek készítése, szakhatósági állásfoglalások, közútkezelői engedélyek, tulajdonosi hozzájárulás kiadása, beruházások: útépítés, csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés lebonyolítása, pályázatok előkészítése és végrehajtása, bizottsági, testületi előterjesztések előkészítése

Központi Címregiszterrel kapcsolatos ügyintézés

Ügyintézők:

SZOTÁNÉ FARKAS ILDIKÓ

Ügytípusok: utca és házszám igazolás kiadása, házszámozás, földhivatali ügyintézés, szakhatósági, közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás, belföldi jogsegélyek, behajtási engedélyek kiadása, közművekkel történő egyeztetés, hiányzó utcatáblák felmérése, kihelyeztetése, számlák ellenőrzése, postázás, bizottsági jegyzőkönyvezés

HUS ISTVÁN GYÖRGY

Ügytipus: behajtási engedélyek ügyintézése, behajtas@kerepes.hu

 

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐK

BURA ANDRÁS

HUS ISTVÁN GYÖRGY

hus.istvan@kerepes.hu

Mobil: 06-20/559-8910

Mobil: 06-70/479-4410

 

3. PÉNZÜGYI ÉS ADÓÜGYI OSZTÁLY

OSZTÁLYVEZETŐ: DR. IVICZ MIHÁLY ZSOLT

Tel.: 06-28/561-055, vagy 06-28/561-050/125-es mellék

I. em. 18. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-057, vagy 06-28/561-050/128-as és 148-as mellék.

Ügyintézők:

DANI-CZIPPEL BARBARA

FEHÉRNÉ RIKLIK JUDIT

STREMNITZERNÉ MOLNÁR KINGA

TALLÓ GABRIELLA

Tel.: 06-28/561-057, vagy 06-28/561-050/148-as mellék

PARÓCZAI SÁNDORNÉ

HARSÁNYINÉ FARKAS JUDIT

Tel.: 06-28/561-057, vagy 06-28/561-050/128-as mellék

MUNKAÜGY:

BOLYKY BOGLÁRKA ERIKA

Tel.: 06-28/561-055, vagy 06-28/561-050/125-es mellék - I. em. 18. iroda

PÉNZTÁR

fsz. 11. sz. iroda

DANI-CZIPPEL BARBARA

Tel.: 06-28/561-050/117-es mellék

3.1. ADÓÜGYI CSOPORT

I. em. 21. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-061, vagy 06-28/561-050/113-as és 115-ös mellék

Mobil: 06-20/559-89-07

Ügyintézők és ügytípusok:

FÜLÖP KATALIN - magánszemélyek kommunális adója

FISSER GYÖRGY gépjárműadó, idegenforgalmi adó

KOVÁCSNÉ OLÁH JUDIT helyi iparűzési adó

 

4. POLGÁRMESTERI ÉS JEGYZŐI KABINET

POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG:

FÜGEDI RICHÁRD

Tel.: 06-28/561-059, vagy 06-28/561-050/111-es mellék - I. em. 19. iroda

JEGYZŐI TITKÁRSÁG:

BOCSÁNÉ ERDEI MARGARÉTA

Tel.: 06-28/561-058, vagy 06-28/561-050/102-es mellék - I. em. 19. iroda

TESTÜLETI REFERENS:

Önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati testületi és bizottsági ülések anyagainak összeállítása, megküldése, közreműködés a képviselő-testületi és bizottsági üléseken, a képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a kivonatok átadása az ügyintézőknek, a jegyzőkönyvek felterjesztése a kormányhivatalhoz a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás modulon keresztül.

BELLA ANDREA

INTÉZMÉNYI, TÖRVÉNYESSÉGI ÉS NEMZETISÉGI REFERENS: 

DR. NAGY ILDIKÓ

birtokvédelmi eljárások, jogharmonizáció, szerződések, szabályzatok előkészítése, nemzetiségi referensi feladatokat lát el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes vonatkozásában

Tel.: 06-28/561-064, vagy 06-28/561-050/123-as mellék - fsz. 3. sz. iroda

Scroll to Top