KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

Cím: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Ügyfélszolgálat: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Titkárság: 06-28/561-059

Fax: 06-28/561-060

@: titkarsag@kerepes.hu

@: onkormanyzat@kerepes.hu

 

POLGÁRMESTER

FRANKA PÁL TIBOR

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Elérhetősége: I. em. 18. sz. iroda

Telefonszám: 06-28/561-050/122-es mellék vagy a Titkárság 06-28/561-059

Mobil: 06-20/559-89-05

@: polgarmester@kerepes.hu

 

ALPOLGÁRMESTER

KISS KÁROLY

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 

Elérhetősége: I. em. 21. iroda

Telefon: 06-28/561-050/103-as mellék

Mobil: 06-20/559-89-25

@: alpolgarmester@kerepes.hu

Félfogadása: Kedden 15:00-16:00 óra között

 

JEGYZŐ

DR. KISS BÉLÁNÉ

Elérhetősége: I. em. 16. sz. iroda

Telefonszám: 06-28/561-059

 

 

ALJEGYZŐ

KÁNTOR ZSUZSANNA

Elérhetősége: fsz. 7. sz. iroda,

Tel.: központi telefonszám 120-as mellék,

Félfogadása: hivatali ügyfélfogadási időben

@: aljegyzo@kerepes.hu

 

TITKÁRSÁG

BOCSÁNÉ ERDEI MARGARETA

Tel.: 06-28/561-059, vagy központi telefonszám és 111-es mellék

Fax: 06-28/561-060

@: titkarsag@kerepes.hu

 

AZ IRODÁK ÉS AZ ÜGYINTÉZŐK KÖZVETLEN ELÉRHETŐSÉGEI,

 

AZ ÜGYINTÉZŐK ÁLTAL INTÉZETT ÜGYTÍPUSOK

 

1. IGAZGATÁSI IRODA

1.1. IGAZGATÁSI IRODA - ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

fsz. 1. sz. iroda

Központi telefonszám: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Ügyintéző: BARAN GÁBORNÉ

Az Ügyfélszolgálat végzi a lakcímbejelentésekkel kapcsolatos feladatokat, az ügyintézést illetően általános felvilágosítást nyújt és formanyomtatványokkal szolgál az ügyfelek részére, átveszi és érkezteti a beadványokat. Ellátja az eb- és méh-nyilvántartási adminisztratív feladatokat.

 

1.2. IGAZGATÁSI IRODA - HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS, TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

fsz. 2. sz. iroda

Mobil: 06-20/559-89-02

Tel.: 06-28/561-062, vagy központi telefonszám és 116-os mellék

GÖRÖG HAJNALKA

@: gorog.hajnalka@kerepes.hu

Ügytípusok: települési támogatás: rendszeres gyógyszerköltségek viseléséhez, iskolai tanulmányokhoz, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző személy részére nyújtott települési támogatás; rendkívüli települési támogatás; szociális otthoni elhelyezés; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság; védendő fogyasztók, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, adatvédelmi referens

Szakmári György

Ügytípusok: fakivágási engedély, jegyzői állatvédelmi, környezetvédelmi, növényvédelmi ügyek, termőfölddel kapcsolatos ügyek, eb-nyilvántartás vezetése

 

1.3. IGAZGATÁSI IRODA - IKTATÓ

fsz. 4. sz. iroda

Tel.: központi telefonszám és 121-es mellék

AMBRUS MÁRIA ENIKŐ – ügyiratok kezelésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása

 

1.4. IGAZGATÁSI IRODA - ANYAKÖNYVVEZETŐ, NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÓ

fsz. 5. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-065, vagy központi telefonszám és 124-es mellék

@: anyakonyv@kerepes.hu

LÉNÁRTNÉ KOVÁCS GYÖNGYI ERIKA anyakönyvvezető

Ügytípusok: anyakönyvi kivonatok kiadása, apai elismerő nyilatkozat felvétele, házasságkötés lebonyolítása, állampolgársággal kapcsolatos feladatok ellátása, népesség-nyilvántartási feladatok, lakcímbejelentések

Központi Címregiszterrel és a lakcímigazolványok cseréjével kapcsolatos ügyintézés

HAGYATÉKI ÜGYINTÉZŐ:

BRENN GÁBOR JÓZSEFNÉ

Ügytípusok: hagyatéki ügyek, hirdetmények

 

1.5. KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

-

2. ÖNKORMÁNYZATI IRODA

fsz. 3. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-064, vagy központi telefonszám és 123-as mellék

Önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati testületi és bizottsági ülések anyagainak összeállítása, megküldése, közreműködés a képviselő-testületi és bizottsági üléseken, a képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a kivonatok átadása az ügyintézőknek, a jegyzőkönyvek felterjesztése a kormányhivatalhoz a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül, rendeletek megjelentetése a Nemzeti Jogszabálytárban

TESTÜLETI REFERENS: BELLA ANDREA

@: bella.andrea@kerepes.hu

JOGÁSZ: DR. SZŰCS ANGÉLA

@: szucs.angela@kerepes.hu

 

MUNKAÜGY: BOLYKY BOGLÁRKA ERIKA

I. em. 19. sz. iroda

Tel.: központi telefonszám és 123-as mellék

Mobil: 06-20/559-89-30

@: bolyky.boglarka@kerepes.hu

 

3. ADÓ ÉS PÉNZÜGYI IRODA

3.1. ADÓCSOPORT

I. em. 21. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-061, vagy központi telefonszám és 113-as és 115-ös mellék

Mobil: 06-20/559-89-07

@: ado@kerepes.hu

Ügyintézők és ügytípusok:

FÜLÖP KATALIN - magánszemélyek kommunális adója

FISSER GYÖRGY gépjárműadó, idegenforgalmi adó

@: fisser.gyorgy@kerepes.hu

KOVÁCSNÉ OLÁH JUDIT helyi iparűzési adó

@: kovacsne@kerepes.hu

 

3.2. PÉNZÜGYI CSOPORT

I. em. 18. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-057, 06-28/561-058, vagy központi telefonszám és 110-es, 128-as és 148-as mellék.

Mobil: 06-20/559-89-31

@: penzugy@kerepes.hu

IRODAVEZETŐ: DR. IVICZ MIHÁLY ZSOLT

Tel.: 06-28/561-059, vagy központi telefonszám és 110-es mellék

Mobil: 06-20/559-89-00

Ügyintézők:

DANI-CZIPPEL BARBARA

FEHÉRNÉ RIKLIK JUDIT

TALLÓ GABRIELLA

Tel.: 06-28/561-058, vagy központi telefonszám és 148-as mellék

PARÓCZAI SÁNDORNÉ

HARSÁNYINÉ FARKAS JUDIT

Tel.: 06-28/561-057, vagy központi telefonszám és 128-as mellék

 

3.3. PÉNZTÁR

fsz. 11. sz. iroda

DANI-CZIPPEL BARBARA

Tel.: központi telefonszám és 117-es mellék

 

4. MŰSZAKI ÉS BERUHÁZÁSI IRODA

fsz. 9. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-063, vagy központi telefonszám, 118-as és 119-es mellék

Fax: 06-28/561-066

Mobil: 06-20-559-89-26

@: muszak@kerepes.hu

muszak1@kerepes.hu

muszak2@kerepes.hu

IRODAVEZETŐ: FÜLÖP ANNA

Mobil: 06-20/559-89-26

Ügytípusok: település-szerkezei terv és szabályozási tervek készítése, szakhatósági állásfoglalások, közútkezelői engedélyek, tulajdonosi hozzájárulás kiadása, beruházások: útépítés, csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés lebonyolítása, pályázatok előkészítése és végrehajtása, bizottsági, testületi előterjesztések előkészítése

Központi Címregiszterrel kapcsolatos ügyintézés

Ügyintézők:

SZOTÁNÉ FARKAS ILDIKÓ

 

Ügytípusok: utca és házszám igazolás kiadása, házszámozás, földhivatali ügyintézés, szakhatósági, közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás, belföldi jogsegélyek, behajtási engedélyek kiadása, közművekkel történő egyeztetés, hiányzó utcatáblák felmérése, kihelyeztetése, számlák ellenőrzése, postázás, bizottsági jegyzőkönyvezés

 

 

 

 

Scroll to Top