Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése

TOP_Plusz-3.3.2-21

Tölgyfa utcai rendelőintézet korszerűsítése

 

Támogatási szerződés száma: TOP PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00042
Kedvezményezett: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 

A tervezett építési tevékenység helye: Kerepes, Tölgyfa utca 3.

 

A Projektre megítélt támogatás összege 398 711 089 Ft,

azaz háromszázkilencvennyolcmillió-hétszáztizenegyezer- nyolcvankilenc forint.

 

A projekt keretében Kerepes város egészségügyi alapellátásának egyik pillére, a Tölgyfa utcai rendelőintézet kerül felújításra és átalakításra. Az ingatlanon található két épület közül,
* az első épületben felnőtt háziorvosi rendelő és egy fogorvosi rendelő található a szükséges kiszolgálóhelyiségekkel, betegfogadóval és szociális terekkel
• a második épületben található egy gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat, a vérvételhez szükséges helyiség, továbbá kiszolgálóhelyiségek, betegfogadó és szociális terek
A projekt során mindkét épület esetében megvalósul a falak és födémek hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, a vezetékek, hálózatok cseréje, a teljes épületgépészeti, épületvillamossági rendszer felújítása és korszerűsítése is megvalósul. Napelemrendszer kerül kialakításra az épületek tetején. A felnőtt háziorvosi- és fogorvosi épület bővítésének eredményeképpen az új épületszányban kap helyet további egy vizsgáló és fektető, elkülönítő, amely a kapcsolódó eszközbeszerzéssel kiegészítve a jövőben lehetővé teszi kardiovaszkuláris szűrővizsgálatok elvégzését.

Az akadálymentesítés során megvalósul a főbejárat megközelítését lehető tevő rámpa megépítése, a parkolóban akadálymentes helyek kialakítása és infókommunikációs akadálymentesítés.
A részletes műszaki tartalom a Megalapozó dokumentumban és a műszaki leírásban kerül bemutatásra.

Mérföldkő megnevezése

Mérföldkő sorszáma

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma

Megvalósítani tervezett eredmény leírása

Projekt előkészítése lezárása

1

2024.07.15.

Műszaki dokumentáció teljes körű kidolgozása és engedélyeztetés lezárása, a szükséges szolgáltatók/szállítók kiválasztása, közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása, a kapcsolódó szerződések megkötése. „Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint.”

Fizikai befejezés

2

2025.05.31.

Rendelőintézet korszerűsítésének teljeskörű megvalósítás, a kapcsolódó műszaki/szakmai feladatok lezárása

Scroll to Top