Óvodáink bemutatása
Óvodánk három tagintézményből áll, 15 csoportban 375 fő férőhellyel rendelkezünk. Nevelési célunk a 3 - 6 - 7 éves gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése és az iskolakészültség elősegítése. Az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével fejlesztjük a gyermekek személyiségét. Ehhez elengedhetetlen a gyermekek érzelmi, testi nevelése mellett a szociális érzékenység fejlesztése. A gyermekközpontú nevelés, a játék hangsúlyozottsága, a család és az óvoda kölcsönös őszinte együttműködése teszi lehetővé nevelési céljaink megvalósítását. A családok szocio - kulturális hátterének és igényeinek ismerete alapján alakítottuk ki óvodánk sajátos arculatát.

A kerepesi Szivárvány Óvoda életének alakításában meghatározó szerepe van a hagyományőrzésnek. A mindennapok tevékenységeiben helyet kapnak azok a programok, amelyek a község népszokásaihoz, jeles napokhoz, természethez, természetes anyagokhoz kötődnek.

A szilasligeti tagóvodáinkban (Csicsergő Óvoda - Meseliget Óvoda) feladatunknak választottuk a természethez, a környezethez való érzékenység, a nyitottság kialakítását, megalapozását.       A mindennapi tevékenység és játék során az egészséges életmódot és a természetes anyagok használatát részesítjük előnyben.
 
Elérhetőségek:
 
Intézményvezető:
Tajti Krisztina
06/20-559-8927
 
Szivárvány Óvoda
Intézményvezető-helyettes: Berta Andrea
Cím: Szabadság út 260.
Tel: 06/28-560-320
06 20 5598918
 
Csicsergő Óvoda
Tagóvoda vezető: Lipp Csaba Istvánné
Cím: 2145 Szilasliget, Wéber Ede utca 17.
Tel: 0628/508-290
0620/559-8920
 
Meseliget Óvoda
Tagóvoda vezető: Balla Mónika
Cím: 2145 Szilasliget, József A. út 71-75.
Tel: 0628/508-295
0620/421-6994
 

 
Scroll to Top