Igazgatási szünet lesz a kerepesi Városházán 2024. július 29. – augusztus 9. között!

Igazgatási szünet lesz a kerepesi Városházán július 29. - 2024. augusztus 9. között!

Szabadság miatt a vérvétel szünetel 2024.augusztus 5–16. között. Megértésüket köszönjük!

Szabadság  miatt a vérvétel szünetel 2024. augusztus 516. között. Megértésüket köszönjük!

Alapfeladatok

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

 

 

A képviselő-testület törvények által előírt kötelező
önkormányzati feladat- és hatásköre

 

 

1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján

 

1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás,

kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmódsegítését célzó szolgáltatások;

5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar-és rágcsálóirtás);

6. óvodai ellátás;

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

9. lakás-és helyiséggazdálkodás;

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;

11. helyi környezet-és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;

15. sport, ifjúsági ügyek;

16. nemzetiségi ügyek;

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;

19. hulladékgazdálkodás;

20. távhőszolgáltatás.

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

 

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat önként vállalt feladat- és hatásköre

 

-          Közgyógyellátás az 1993. évi III. törvény 50-53. §-a és a 3/2011.(II.4.) önkormányzati rendelet,

-          HPV vírus elleni védőoltás támogatása a költségvetési rendelet,

-          Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat a 203/2013.(IX.23.) Kt. határozat és a költségvetési rendelet,

-          Időszaki gyermekfelügyelet a költségvetési rendelet,

-          Korai fejlesztés biztosítása, Biztos Kezdet Gyerekház működtetése a költségvetési rendelet,

-          Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 47. §-a,

-          Rendezvények, közösségi programok szervezése a költségvetési rendelet,

-          Közművelődési, kulturális programok támogatása a költségvetési rendelet,

-          Nemzetiségi kulturális programok támogatása a költségvetési rendelet,

-          Szilárd hulladék szelektív gyűjtésének szervezése a költségvetési rendelet,

-          Veszélyes hulladék gyűjtése a költségvetési rendelet,

-          Közhasználatú zöldterületek fenntartása és üzemeltetése a költségvetési rendelet,

-          P+R parkoló fenntartása és üzemeltetése a költségvetési rendelet,

-          A közbiztonság helyi feladatainak ellátása a költségvetési rendelet,

-          Közterület felügyelet működtetése a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény,

-          Térfigyelő rendszer működtetése a költségvetési rendelet,

-          Településfejlesztés a 2004. évi CVII. törvény 1. § (1) bekezdése,

-          Út rekonstrukció az 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdése és a költségvetési rendelet,

-          Logopédiai szolgáltatás a költségvetési rendelet,

-          OLLÉ program keretében megvalósított műfüves pálya fenntartása, üzemeltetése a költségvetési rendelet,

-          A lakosság önszerveződő közösségei, nonprofit szervezetek (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések) tevékenységének támogatása a 2007. évi CLXXXI. törvény, a 2011. évi CLXXV. törvény és a 9/2012.(III.2.) önkormányzati valamint a költségvetési rendelet,

-          Időszaki önkormányzati lapkiadás a költségvetési rendelet,

-          Kitüntetések adományozása a 2011. évi CCII. törvény és a 7/2012. önkormányzati, valamint a költségvetési rendelet,

-          Közszolgálati műsor készítése a költségvetési rendelet,

-          Testvér-települési kapcsolatok ápolása a költségvetési rendelet,

-          Összevezetéses eboltás megszervezése a költségvetési rendelet,

-          Tüdőszűrés megszervezése a költségvetési rendelet alapján.

Scroll to Top