Értesítés ügyfélfogadás módosításáról!

Tisztelt Lakosság!

A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló, 9/2017. (V. 19.) NGM kormányrendelet 2 § d), e) és f) pontjában foglaltak szerint:

2018. november 10. szombat munkanap: ügyfélfogadási idő: 8:00-12:00.

2018. november 2. péntek: pihenőnap.

 

2018. december 1.  szombat munkanap: ügyfélfogadási idő 8:00-12:00.

2018. december 24. hétfő: pihenőnap.

Nincs rákötési moratórium

Magyarországon végre fellendült, sőt előnyt élvez a magyar élet. Ezért ezt a politikát szolgálni kell, vagyis: aki családot alapít, építkezik és gyermeket nevel, annak nem szabad megtiltani a boldogulást.

Heves egyeztetések és viták után, amelyet a gyáli vízmű vezetésével folytattunk, a szolgáltató úgy döntött, hogy a két hónapja beharangozott szennyvízrákötési moratóriumát visszavonja Kerepes- Kistarcsa-Nagytarcsa vonatkozásában.

Az ehhez szükséges anyagi forrásokat maga teremti elő.

Községi zárlat elrendelése!

Községi zárlat elrendelése 2018. október 15. napjától mézelő méhek nyúlós költésrothadása fertőző betegség miatt.

községi zárlat.pdf

Közmeghallgatás – Ivóvíz minőség!

Közmeghallgatás – Ivóvíz minőség!

Tisztelt Lakosság!

Kerepes városában 2018. október 2 - án Közmeghallgatás volt, ahol nem tudott mindenki ott lenni.  
Felmerült a lakosság részéről, hogy a vízminősége még mindig nem jó, rosszak a mérési eredmények, Kistarcsán jobb a víz, mint Kerepesen, este hipó szagú és határérték feletti a nitrát tartalom. Azt is kifogásolták a lakók, hogy átlag értéket kommunikálnak, ennek tisztázására kértük a DPMV illetékeseit, hogy az adott mérési pont értékeket visszamenőlegesen is küldjék meg részünkre.

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Kerepes Város Önkormányzata döntött a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásáról.

A pályázati kiírás megjelenési ideje:            2018. október 5.

A pályázat benyújtási határideje:                  2018. november 6.

 

Közmeghallgatásra tájékoztató a Műszaki Iroda közreműködésével a Közbeszerzési eljárásokról

Közmeghallgatásra tájékoztató a Műszaki Iroda közreműködésével a Közbeszerzési eljárásokról

A Vörösmarty, Alföldi, Juhász Gyula utcák útépítés és csapadékvíz - elvezetés, az Alföldi utcai parkolók, Magtár tér útépítés és csapadékvíz-elvezetés, Dessewffy, Mártírok útja felújítási munkáival kapcsolatos közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevője az ÁR-LA Kft.1164 Budapest, Szabadföld út 79.

1. Alföldi-Vörösmarty-Juhász Gyula u. építése, csap.víz, Alföldi utca É-i oldalán parkoló építése 

Lakossági Tájékoztató az afrikai sertéspestisről!

Tisztelt Jegyző Asszony!
 
Az afrikai sertéspestist Magyarországon való első megjelenése óta kizárólag vaddisznókban jelentették. Azon külföldi országokban, ahol sertéstartás megfelelő járványvédelmi biztonsága nem elég magas, ott a vaddisznó populációét házisertésállományok fertőzése hamarosan követte.
 
Fentiek miatt nagyon fontos, hogy a hazai állattartók minden információval rendelkezzenek a jó sertéstartási gyakorlatról és megtudják előzni a betegség átterjedését a házi sertés állományukra.
 

Az Iskola, a Bölcsőde és a Hivatal!

Megkezdődött Kerepes Város egyik legfontosabb beruházása, mely érinti az iskolát, a bölcsődét és a hivatalt. Ebben a térségben naponta több mint félezer gyerek az őket szállító szülők és a hivatalt felkeresők fordulnak meg, az utóbbi években szinte lehetetlen volt biztonságosan közlekedni.

Oldalak

Scroll to Top