Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Kerepesen vállalkozási szerződés keretében

Az ajánlattételi felhívás teljes tartalmát a www.kerepes.hu honlap Önkormányzat - hirdetmények - pályázatok oldalon olvashatják.

http://www.kerepes.hu/k%C3%B6z%C3%A9tkeztet%C3%A9si-szolg%C3%A1ltat%C3%A1s-ny%C3%BAjt%C3%A1sa-kerepesen-v%C3%A1llalkoz%C3%A1si-szerz%C5%91d%C3%A9s-keret%C3%A9ben

 

Scroll to Top