Kt. ülés meghívó 01.30.
1. A díszpolgári cím alapításáról, adományozásának és visszavonásának rendjéről szóló 26/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 2/2019. (I.23.) önkormányzati rendelet módosítása
3. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának megállapításáról szóló 8/2009.(IV.23.) rendelet módosítása
4. Beszámoló a Kerepesi Települési Értéktár Bizottság 2019. évi 2. félévi munkájáról
5. Beszámoló a rászoruló családok karácsonyi ajándékozásáról
6. Tájékoztató az önkormányzati adóhatóság 2019. évben végzett tevékenységéről
7. A nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló Együttműködési Megállapodások felülvizsgálata
8. A Kerepesi Babaliget Bölcsőde 2020. évi nyári zárási időpontjának jóváhagyása
9. A Kerepesi Babaliget Bölcsődében a 2020. augusztus 31-ig harmadik életévüket betöltött bölcsődés gyerekek létszáma
10. A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda nyári zárási időpontjainak jóváhagyása
11. A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda beiratkozási időpontjának meghatározása a 2020/2021. nevelési évre
12. A 2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölése
13. A Kerepesi Széchényi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanács tagjainak sorába 1 fő delegálása
14. A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Ösztöndíj Programjának támogatása
15. Műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt beszerzési eljárás eredményéről döntés
17. Polgárőrök támogatása
17. np módosító
18. Gépjármű vásárlás a közterület felügyelők részére
19. Magtár téri járda kiviteli terveinek a megrendelése
20. Kerepes, Templom utca 18. szám hrsz: 14 alatti ingatlan jogi helyzetének a tisztázása
21. Kerepes, Szabadság út – Petőfi köz csatlakozásánál, a járda átalakítása
22. Kerepes, Szabadság út 157-159.szám előtti gyalogos átkelőhely áthelyezése
23. A 2019-2033 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv, valamint a 2020-2034 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv 2019. évi módosításainak jóváhagyása
24. Utólagos szennyvízbekötés kifizetése
25. A 6151 hrsz-ú ingatlan belterületbe csatolása (Martinovics utca)
26. A 2513/4 hrsz-ú ingatlan, magánút leadása (Széphegyi köz)
27. A 6285/1 hrsz-ú ingatlan, út leadása (Szőlő utca.)
28. A Tölgyfa utca egyirányúsítása
29. A Juhász Gyula utca aszfaltozása
30. Kerepes, Szabadság úti buszmegállók akadálymentesítése
31. Kerepes, Szabadság út 196-248.szám ingatlanok előtti a járda felújítása
32. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról
NHB 2.np Javaslat a „Civil pályázat” pályázati kiírására
Scroll to Top