Tisztelt Polgármester Úr!

2018. április 3-án lezárult a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority Safepack) aláírásgyűjtése. Örömmel értesítjük, hogy sikerült összegyűjteni a szükséges számú támogató aláírást, így a több mint 50 millió őshonos nemzeti kisebbséghez tartozó személy nyelvhasználati és kulturális jogainak ügye az Európai Bizottság elé kerül.

A kezdeményezés európai szintű koordinációját ellátó Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) tájékoztatása alapján a kezdeményezés érvényességének mindkét követelménye teljesült, hiszen az Európai Unió tagállamaiban több mint 1,2 millió támogató nyilatkozat gyűlt össze a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés mellett, másrészt az aláírások száma 11 tagállamban lépte át a minimálisan meghatározott kvótát (Magyarország, Románia, Szlovákia, Spanyolország, Bulgária, Dánia, Lettország, Litvánia, Horvátország, Szlovénia és Olaszország). Ezek alapján kijelenthetjük, hogy vélhetően az egyes tagállamokban folytatott érvényességi vizsgálat után sem kerül veszélybe egyik érvényességi kritérium teljesülése sem.

Az aláírásgyűjtés sikerre vitelében Magyarország különösen jelentős szerepet vállalt, hiszen mintegy 585 000 magyarországi polgár írta alá a kezdeményezést. A Kárpát-medencében több mint 900 000 aláírás gyűlt össze.

A határon túli magyarok kérésére a kezdeményezés támogatására nagyszabású társadalmi összefogás jött létre Magyarországon. A kezdeményezéssel valamennyi parlamenti frakcióval rendelkező magyarországi politikai párt egyetértett.

A Magyar Állandó Értekezlet zárónyilatkozatának értelmében a magyarországi kampányt szervező és koordináló Rákóczi Szövetséggel szorosan együttműködött az aláírásgyűjtésben a Magyar Posta Zrt., a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK), a kormánypártok, a történelmi egyházak, a települési önkormányzatok és egyéb civil szervezetek.

Ezúton szeretnénk megköszönni Önnek és önkormányzatának, hogy a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés népszerűsítésével és támogató nyilatkozatok gyűjtésével tevékenyen hozzájárultak a kezdeményezés sikerre viteléhez.

A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés sikere mindannyiunk, a Kárpát-medencei magyarság közös sikere. A magyarországi emberek példaértékű kiállásról és közösségvállalásról tettek tanúbizonyságot, amelynek érdekében végzett áldozatos munkájukat köszönjük!

Budapest, 2018. április 6.

Támogatását megköszönve,

Üdvözlettel:

Dr. Halzl József s.k.,                                       Csáky Csongor s.k.,

a Rákóczi Szövetség elnöke                            a Rákóczi Szövetség főtitkára

 

 

 

Scroll to Top