A Kerepesi Polgármesteri Hivatal                   

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Kerepes város közigazgatási határán belül a közterület-felügyelői munka teljes körű ellátása, a közterületi kamerarendszerrel kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Kerepesi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának 1.) pontja értelmében a jegyző a munkavégzéssel járó külön juttatásokra való jogosultsága alapján illetmény pótlékot állapít meg rendelkezései az irányadók.       

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balatoni Kata nyújt, a 20/559-8910 -os telefonszámon.

  Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,
 • legalább 1-3 év szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, közszolgálati, vagy rendészeti felsőoktatásban szerzett végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Kerepesi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: közterület-felügyelő , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.
 • Elektronikus úton Balatoni Kata részére a munkaugy@kerepes.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 2.

Scroll to Top