Közbiztonsági egyeztető fórum Gödöllőn

A járás közbiztonsági és bűnügyi helyzetét értékelte májusban a Gödöllői Rendőrkapitányság. A közbiztonsági fórumon a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések polgármesterei, delegált képviselői, a területen működő polgárőrségek vezetői, a közterület-fenntartó intézmények képviselői vettek részt.

A fórum keretében Lajmer György r. alezredes, a Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott vezetője beszámolt az elmúlt időszak eredményeiről, az illetékességi terület közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről, annak alakulásáról. A beszámoló kapcsán a fórumon résztvevők kérdéseket intézhettek a rendőrkapitányság vezetőjéhez. Kerepes Város Önkormányzatától az összejövetelen Bakai Kálmán képviselő, a Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság elnöke volt jelen. A képviselő elmondta, a közbiztonsági fórumon Kerepes tekintetében elhangzott, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma 2017-ben csökkent, míg a közterületen elkövetetteké nőtt a korábbi évekhez képest, autófeltörések, rongálások tapasztalhatók. A közúti forgalom a 3-as főúton megnövekedett, a legtöbb baleset a főúton történik. Kitértek az illegális hulladék kérdésére is. Bakai Kálmán jelezte, hogy Kerepesen problémát okoz az egyre növekvő illegális szemétlerakás, szemétválogatás és égetés, a lakossági felháborodás ezzel kapcsolatban jogos és érthető. Az önkormányzat delegáltjaként kérte a rendőrség segítségét a helyzet megoldásában. A megyei rendőrkapitány kifejtette, hogy a Gyár utcai szemétválogatás ügyében nem illetékesek, amennyiben az magánterületen, magántelken történik, a közterületen pedig csak tettenérés esetén tudnak intézkedni. A szemétégetés kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzatnak jogában áll szabálysértési eljárást indítani, amennyiben az égetés magántelken történik, mivel ez csak szakhatósági engedéllyel lehetséges.

Bakai Kálmán elmondta, hogy kezdeményezni fogja a jegyzőnél, hogy a hivatal fokozottan járjon el ez ügyben. „Folyamatban van egy együttműködési megállapodás a Gödöllői Rendőrkapitánysággal, mely értelmében az önkormányzati területeken szabadnapos egyenruhás rendőrök teljesítenének járőrszolgálatot. Az önkormányzat ígéretet kapott a járőrszolgálat megvalósítására, jelenleg a megállapodás előkészítése folyik, mely hamarosan aláírásra kerül” - nyilatkozta a képviselő.

Scroll to Top