Tisztelt Lakosság!

 

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását megakadályozzuk. Ezen gyomnövény pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat.

 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2008. évi XLVI. törvény 2019. január 15-étől hatályba lépett, a 17. § (4) bekezdésének módosítása szerint „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

 

Amennyiben ennek a földhasználó nem tesz eleget, parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, amelyre külterületen Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, belterületen a jegyző jogosult.

 

A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell értesíteni. A parlagfű elleni védekezést elmulasztókat növényvédelmi bírság megfizetésére is kötelezni kell. A bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége.

 

Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet alapján a növényvédelmi bírság mértéke a védekezési kötelezettségelmulasztása esetén – a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától függően –

15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedhet. Azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a növényvédelmi bírság összegét az irányadó bírságtétele szerint kiszabott bírság összegének felével kell növelni.

 

A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet közölni.

A földhasználó köteles a közérdekű védekezéssel megbízott személyek munkavégzését tűrni és elősegíteni. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

 

Figyelmükbe ajánlom a helyi környezet és természet védelméről szóló 7/2004. (III. 25.) rendeleti szabályozást is, amelynek 4. § (5) bekezdése arról rendelkezik, hogy a tulajdonos az ingatlana előtti közterületen is köteles gondoskodni az allergén növények irtásáról.

 

Tekintettel arra, hogy a parlagfű-mentesítés mindannyiunk közös érdeke, kérem valamennyi ingatlan használóját, illetve tulajdonosát, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve, a védekezési munkálatokat önként, haladéktalanul végezze el és a tiszta, parlagfű-mentes állapotot a vegetációs időszak végéig szíveskedjen fenntartani!

 

dr. Kiss Béláné jegyző

 

Scroll to Top