Az új év egyik kellemes híre, hogy előrelépés történt a régóta várt iskolabővítés projektben. Már korábban kértük az emberi erőforrások miniszterét, illetve a belügyminiszter urat, hogy a kerepesi általános iskola bővítését az állam, mint fenntartó vállalja föl. A bővítés, a fejlesztés a mindenkori fenntartó, vagyis az állam, és a működtető, vagyis Kerepes város közös felelőssége. Tudvalévő, hogy az ország szinte bármelyik városa képtelen arra, hogy a helyi adóforintokból iskolát bővítsen, építsen, de ez már nem is a feladata.

Mi már amit saját erőből lehetett, azt megtettük. Három osztálytermet alakítottunk ki, a könyvtárt kitelepítettük az épületből, már régen nincs az iskolában tanári szoba, stb. Több hely már egyszerűen nincs! Pedig várhatóan ebben az esztendőben is három, de lehet, hogy négy első osztályt töltenek meg a csemeték, akiket el kell helyeznünk. Kerepes város önkormányzata erőn felül is vállalta, hogy átmeneti időre két konténer-tantermet biztosít, vizesblokkal és légkondicionálóval felszerelve. Ennél többet nem tudunk vállalni. Persze kitűnő állapotú konténerekben gondolkodunk, ahol egy-egy osztály legalább két tanévet kényelmesen el tud tölteni. Így gondolkodva jutottunk el odáig, hogy érdemesebb talán új konténereket vásárolni, mert azokat a későbbi években más feladatokra is tudnánk használni, akár hivatali helyiségnek, akár a Kft-nk irodájának is alkalmasak lennének.

Most az örvendetes hír az, hogy az oktatási államtitkárság megkeresésünkre úgy nyilatkozott, hogy hamarosan helyszíni felmérést végeznek nálunk. Még januárban műszaki emberekkel együtt kiszáll hozzánk egy bizottság elemezni az adottságokból fakadó megoldási lehetőségeket. Ezt tekinthetjük majd az első lépésnek az állam által végzett iskolabővítésnek. Összességében legalább 5 további tanteremre van szükségünk. Ha a szakemberek úgy látják, hogy célszerű az önkormányzat épületében kialakítani a szükséges férőhelyet, azt is el tudjuk fogadni. Akkor a Hivatal elköltöztetéséhez kérjük az állam segítségét. Ez a hosszú távú megoldás.

Addig is gondoskodnunk kell a szeptembertől bekövetkező teremhiány kiváltásáról. Ezért akarok találkozni az államtitkár asszonnyal és mindenki mással, aki ebben az ügyben illetékes, hogy amíg a beruházás megtörténik, addig is rendes megoldást tudjunk biztosítani a gyerekeknek. Mivel az iskolabővítés az állam feladata, azt akarom elérni, hogy vegyenek részt a beruházás megtörténte előtt is a terhekből, azaz vegyenek ők is 2 konténert a mellé, amit mi vásárolunk. Nem költhetjük a járdákra, utakra szükséges összeget olyan föladatra, ami csak részben a miénk, sokkal inkább az államé.

Van azonban elvben még egy lehetőség. Ha az állam nem szán erre pénzt, hogy ezt a helyzetet építéssel oldja meg, akkor megteheti, hogy autóbuszokkal naponta elhordatja az itt el nem férő osztályokat más települések iskoláiba. Érthető, hogy ezt minden erőnkkel meg akarjuk akadályozni, ezért vállaltuk önként a két konténer-terem vásárlását is, hogy lássák, nem csak a markunkat tartjuk. Azonban ez a megoldás azért sem járható út, mert ismereteink szerint a környékbeli települések iskolái is tele vannak, sőt némelyik hasonló gonddal küzd. Például Nagytarcsán már most is két konténerben is folyik oktatás, és Kistarcsa is erre készül. Nekem a gyerekek és Kerepes város érdekeit kell néznem rövid távon is, de ugyanakkor határozottan követelem, hogy készüljön el az iskolabővítés is, 2-3 éven belül. Ennek első, valóban bíztató jele az, hogy jönnek fölmérni, helyszínelni a szakemberek. A konténereket a tornaterem oldalához tervezzük elhelyezni. Hogy mely osztályokat telepítjük majd oda, azt az iskola igazgatója fogja - kellő mérlegelés alapján - eldönteni.

Mindeközben viszont örülünk és büszkék vagyunk, hogy 5 év alatt sikerült a lerobban, minden tekintetben tönkre tett iskolát ilyen színvonalra felhozni. Mindenkinek köszönet jár érte, aki tett érte.

Scroll to Top