Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

Felhívjuk a lakosság és gazdálkodó szervezetek figyelmét, hogy 2018. január 1-jétől bevezetésre került az elektronikus ügyintézés a Magyar Államkincstár által működtetett Önkormányzati Hivatali Portál keretében. A lakosság számára az elektronikus ügyintézés továbbra is csak egy lehetőség, mert papír alapon, postai feladással vagy személyesen továbbra is kezdeményezhetik ügyeik elintézését. A gazdálkodó szervezetek számára jogszabály írja elő, hogy kizárólag elektronikusan (Cégkapun keresztül) intézhetik hivatalos ügyeiket.

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2018. február 1-től az azonosítás törvényi kötelezettsége miatt az elektronikus ügyintézés csak Ügyfélkapun, vagy Cégkapun keresztül történhet, ezért az e-mailen érkezett ügykezdeményezéseket az Önkormányzat/Hivatal vissza fogja utasítani.

Az Önkormányzati Hivatali Portál

Az Önkormányzati Hivatali Portál (továbbiakban: Portál) az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne.

A Portál természetes személy és jogi személy ügyfelei számára egyaránt lehetőséget biztosít az elektronikusan elérhető szolgáltatások igénybe vételére.

Meghatározott ügyeiket a http://kerepes.hu oldalon keresztül intézhetik elektronikusan, ha az alábbi képre kattintanak:

Az Elektronikusan intézhető ügyek és űrlapok listája elnevezésű a tájékoztatóhoz csatolt mellékletben található.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások

Az Önkormányzati Hivatali Portálon jelenleg három szolgáltatás érhető el Ügyfélkapus regisztráció és Ügyfélkapus azonosítást követően. (Regisztráció hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.)

Az ügyfeleknek ki kell választani, hogy Kerepes településen szeretnének ügyet intézni, ezután vehetik igénybe a portál kínálta ügyintézési lehetőségeket.

·Ügyindítás

Az ügyindítás egy elektronikus űrlap benyújtását jelenti. A település és az ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi a települési önkormányzat hivatali tárhelyére.   Részletes segítséget a SEGÉDLET –portálon keresztül történő ügy indításához elnevezésű dokumentumban találnak a tájékoztatóhoz csatolt mellékletben.

Amennyiben a portálon rendelkezésre álló nyomtatványok között nem található olyan űrlap, amely a kívánt ügyintézéshez szükséges, úgy egy másik elektronikus felülettel, az E-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen kérelem és hozzá csatolt pdf formátumú űrlap, nyomtatvány elektronikusan elindítható.

Az E-Papír szolgáltatás igénybevétele is Ügyfélkapus regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött szolgáltatás. Az E-Papír szolgáltatás érhető el. (https://epapir.gov.hu/)

·Adóegyenleg lekérdezés

Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználónak a azonosítás után meg kell adnia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az adott önkormányzati adóhatóságnál fennálló személyes adóegyenlegét, vagy képviseleti joggal felruházott személyként azon (természetes vagy jogi) személyek egyenlegét, amelyekkel kapcsolatban az önkormányzatnál jogosult eljárni.

·Ügykövetés

A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az Önkormányzati Hivatali Portál felületén elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére.

Regisztráció, a szolgáltatás igénybevétele

Az Önkormányzati Hivatalos Portál bárki számára elérhető. Az első belépéskor létrejön az ügyfél személyes fiókja, amelyben személyre szabott beállítások és adatok adhatók meg. Ezek később módosíthatóak.

Amennyiben ki akar lépni a szolgáltatásból, - adatainak biztonsága védelmében - ne a böngészőablakot zárja be, hanem mindig kattintson Kijelentkezés gombra.

Böngészőprogram, internet hozzáférés

Az oldal megtekintéséhez böngészőprogram (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge, stb.) és internet hozzáférés szükséges, a portál és a szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli.

Önkormányzati Hivatali Portál vagy E-Papír?

A Portálon intézhető ügyek listája a mellékletben olvasható. Amely ügy vagy űrlap nem szerepel a listában, az E-Papír szolgáltatás keretében intézhető. Ebben az esetben további nyomtatványok     találhatók     az     önkormányzat     honlapján,     melyek    elérhetősége:

http://kerepes.hu/nyomtatványok . Itt kiválasztva a nyomtatványt, letöltve, kitöltve csatolható fel a kérelem pdf formátumban az E-Papír oldalon mellékletként. Az E-Papír felület segítségével beküldendő ügykezdeményezés is Ügyfélkapus bejelentkezést kíván. Ennek hiányában az űrlap kitöltve postai úton juttatható el a Polgármesteri Hivatalba. Részletes segítséget a SEGÉDLET – az E-Papír szolgáltatás igénybevételéhez elnevezésű dokumentumban találnak a tájékoztatóhoz csatolt mellékletben.

Ügyfélkapu létrehozása

Két módszer lehetséges:

  • otthonról, e-személyivel ( https://idp.gov.hu/eszigkapu/urlap )
  • Járási kirendeltségen: 2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 1. (28) 746 838 vagy a Járás központjában: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3. (28) 529 100

Az elektronikus ügyintézés szabályait a 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és bizalmi szoláltatások általános szabályairól szóló jogszabály tartalmazza.

Az Önkormányzati Hivatali Portál rendszert a Magyar Államkincstár működteti (1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu) A működtető ASP Központ elérhetősége – Telefon: +36-1-327-5840; E-mail: asp@allamkincstar.gov.hu. Problémájukkal forduljanak hozzájuk bizalommal!

 

 

 

Scroll to Top