Tájékoztatás az üzemképtelennek minősülő gépjárművek elszállításáról

A közterület-felügyelet munkatársai folyamatosan és kiemelten kezelik az üzemképtelennek minősülő gépjárművek felderítését a város közigazgatási területén, a környezetszennyezés csökkentése, a lakosság komfortérzetének és a jelenlegi szűkös parkolóhelyek biztosítása érdekében.

Üzemképtelennek minősülő gépjárművek elszállításával kapcsolatos ügyintézés

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelete (KRESZ) és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény rendelkezik az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületen történő tárolásáról. Az 55/2009.(X.16.) IRM rendelet határozza meg a kerékbilincs közterület – felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokat.

Eljárási szabályok

A közterület-felügyelet munkatársai

- az észlelt üzemképtelennek minősülő gépjármű szélvédőjére felszólító értesítést helyeznek el, amelyben felhívják a tulajdonos (üzembentartó) figyelmét a jogsértő állapotra.

- A jogszabályban meghatározott 10 napos határidő letelte után, változatlan állapot esetén kezdeményezik a nyilvántartásba vett gépjármű közterületről történő elszállítását.

- Az elszállított járművek tulajdonosai (üzembentartói) minden esetben levélben értesítésre kerülnek.

- A jármű elszállításáról az intézkedéssel egyidejűleg a Kistarcsai Rendőrkapitányság tájékoztatást kap, továbbá a járművek listája megtekinthető az önkormányzat honlapján.

- Ha a tulajdonos (üzembentartó) nem állapítható meg, vagy a felszólítás ellenére az elszállított járművet az elszállítástól számított hat hónapon belül nem veszi birtokba, a felügyelet a járművet értékesítheti, vagy más módon hasznosíthatja.

- Ha az elszállított jármű tulajdonosa a jármű értékesítését követő hat hónapon belül jelentkezik, részére az értékesítésből befolyt, a tárolási költséggel csökkentett ellenértéket ki kell fizetni.

 

Az elszállított gépjárműveket az önkormányzattal szerződést kötött cég (http://www.abake.hu/total-kar-kft/) telephelyén tárolják.

 

Tájékoztatás az üzemképtelen járművekkel kapcsolatos eljárásról

Az üzemképtelen járművet közterület-használati engedély nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni.

A gépjármű üzembentartója az üzemképtelenné vált járművet köteles eltávolítani a közterületről.

A közterület-használati engedélyt a gépjármű üzembentartója a tárolás helye szerint illetékes önkormányzattól kérheti.

A közterület-használati engedély csak határozott időre – legfeljebb 15 napra –, díj ellenében adható ki.

 

Amennyiben forgalmi rendszám nélküli, lejárt műszaki engedélyes vagy balesetben megrongálódott gépjárművet észlel,

a gyors ügyintézés érdekében kérjük,

hívja munkaidőben a rendészeti osztály telefonszámát:

06 20 / 559 - 8910; 06-70-4794410

 

(Fotó illusztráció)

Scroll to Top