Kerepes Város Önkormányzata (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.; a továbbiakban: Ajánlatkérő) nyilvános pályázatot hirdet az Ajánlatkérő tulajdonában álló, üzleti vagyon részét képező, Kerepes, Bartók Béla u. 26. (2373 hrsz.-ú) szám alatti belterületi kivett udvar és sportház megjelölésű ingatlan eladására az alábbiak szerint:

 

I. Az eladásra kínált ingatlan adatai:

Az ingatlan „kivett udvar és sportház” megjelölésű, aszfaltos út mentén található, a telek nagysága: 528 m2, vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatoran, elektromos áram, földgáz közmű ellátottsággal. Az 1980-as években épült épület földszintes, összes nettó alapterülete 129,48 m2. Az épület a telken oldalhatáros beépítési móddal épült és sportház funkciót tölt be.

 

Az épület műszaki paraméterei: hagyományos építési technológiával épült, vasbeton sávalapozás, tégla teherhordó szerkezet, gerendás födém, fa fedélszék, cserépfedésű sátortető, műanyag szerkezetű nyílászárók hőszigetelt üvegezéssel, belső ajtók fa szerkezetűek, vakolt és szinezett külső homlokzati felületképzés, a fűtést gáz cirkó kazán biztosítja, villanybojler adja a melegvizet, festett belső fal- és mennyezeti felületek, illetve csempézett belső falfelületek, pvc, kerámia aljzat burkolatok. Az ingatlan körbe kerített. Az épületről elmondható, hogy az elmúlt években többszöri felújításon esett át, megfelelően karbantartott, jó állapotú, izléses és korszerű sportháznak megfelelő enteriőrrel.

 

Az ingatlan Kerepes Város Önkormányzat képviselő-testületének a többször módosított 23/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete Kerepes Város Helyi Építési Szabályzatáról egységes szerkezetben, továbbiakban a HÉSZ szerint Vi-2 jelű azaz Intézményi terület építési övezetben található, szabadonálló beépítési móddal, a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40%, az épületmagasság megengedett (legkisebb) legnagyobb mértéke: (7,5 m) 15 m, a zöldfelület legkisebb mértéke 30%.

 

Az ingatlan induló vételára (mint elfogadható legkisebb ár): bruttó 63.000.000 Ft

 

II. Az ajánlattétel feltételei:

A vételi ajánlatok benyújtási határideje: 2022. 06. 07 (kedd) 10:30 óra.

 

Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat zárt borítékban, Kerepes Polgármesteri Hivatal (2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2.) címre kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Ajánlat a Bartók Béla utca 26. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan vásárlására”. A pályázat benyújtása postai úton történhet a pályázat benyújtási határidőre történő beérkezésével.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a vevő/k nevét, születési nevét, lakcímét, születési adatait, anyja nevét, adószámát. Több vevő esetén a tulajdoni hányad megjelölését és jogcímét (tulajdonos, haszonélvező) is.

 

Az ajánlat valamennyi írott oldalát folyamatos számozással, valamint a cégjegyzésre jogosult, vagy az általa meghatalmazott személy, magánszemély kézjegyével kell ellátni. Az aláírási jogosultság igazolása aláírási címpéldánnyal, vagy meghatalmazással történhet.

 

Az ajánlatban nem lehet áthúzás, betoldás, vagy átírás. Az ajánlat független dokumentum oldalakat nem tartalmazhat.

 

Az ajánlattevők a e-mail címen kérhetnek bővebb információt a pályázat menetéről és a pályázati felhívás tárgyáról.

 

III. Az ajánlatok bontása, értékelése:

Az Ajánlatkérő az ajánlatok tartalmát a versenyeztetési eljárás lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevőknek nem ad.

 

 

Az ajánlatok bontásra 2022. június 7. (kedd) 11 órakor kerül sor az Ajánlatkérő hivatali helyiségében. A beérkezett ajánlatokat Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidőt követő legközelebbi testületi ülésén értékeli, továbbá itt dönt a nyertesről. A Polgármester a Képviselő-testület döntéséről a pályázókat a döntést követő 5 munkanapon belül írásban (e-mail, levél,) tájékoztatja.

 

Szerződéskötés: a legmagasabb összegű ajánlattevővel történik. A vételárat a szerződés megkötéssel egyidejűleg egy összegben kell megfizetni. Ajánlatkérő pályázati biztosíték nyújtására nem tart igényt.

 

Az Ajánlatkérő fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – a beérkezett ajánlatok ellenére – eredménytelennek nyilváníthassa, továbbá hogy több azonos tartalmú ajánlat esetén az ajánlattevők között versenytárgyalást tartson.

 

Az ajánlati kötöttségre, az ajánlattételi felhívás visszavonására, az ajánlatok érvénytelenségére, valamint az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott egyéb kérdésekben az Ajánlatkérő 15/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletének 5. sz. mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

 

 

 

Kerepes, 2022. május 3.

 

 

                                                                                               Gyuricza László Róbert

                                                                                          polgármester

Scroll to Top