Igazgatási szünet lesz a kerepesi Városházán 2024. július 29. – augusztus 9. között!

Igazgatási szünet lesz a kerepesi Városházán július 29. - 2024. augusztus 9. között!

Szabadság miatt a vérvétel szünetel 2024.augusztus 5–16. között. Megértésüket köszönjük!

Szabadság  miatt a vérvétel szünetel 2024. augusztus 516. között. Megértésüket köszönjük!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÁRPÁTALJAI UTAZÁSI PROGRAM

A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal, hogy a Szövetség minden évben számos nyári tábort, találkozót, konferenciát, tanulmányutat szervez határon túli és magyarországi diákok részvételével.

A Rákóczi Szövetség – együttműködve a Miniszterelnökség Kárpátaljáért Felelős Kormánybiztosával – Kárpátaljai Utazási Programot hirdet 2018-ban is, az elmúlt évek sikere alapján azzal a céllal, hogy a kárpátaljai régió idegenforgalmát erősítse, valamint a magyar-magyar emberi kapcsolatokat bővítse. A program kertében magyarországi nyugdíjas egyesületek, klubok, családszervezetek, tantestületek és egyházi közösségek csoportjainak kárpátaljai utazásához kíván hozzájárulni.

Pályázni az alábbi online űrlap kitöltésével lehet:

http://www.rakocziszovetseg.org/hu/palyazati_adatlap_karpataljai_utazasok_2018_nyilt

Az online jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2018. április 4. (szerda)

Pályázat benyújtására jogosult:

 • nyugdíjas egyesületek, klubok
 • családszervezetek csoportja
 • tantestületek
 • egyházi közösségek (pl. plébániai közösségek, gyülekezetek) csoportjai

A pályázat benyújtásának feltételei:

 • csak kárpátaljai úti céllal lehet pályázni
 • pályázni minimum 20 fős csoporttal lehet
 • a kirándulásnak 2018. március 1. és 2018. december 31. között kell megvalósulnia
 • a pályázathoz csatolni kell a kárpátaljai kirándulás programtervét

Az elnyerhető pályázati támogatás:

A Rákóczi Szövetség a program keretében az utazási költséget – a megtett út és az utazók számának függvényében – legfeljebb 250 000 Ft értékig átvállalja a sikerrel pályázók számára.

A támogatás mértékének megállapítása függ az adott csoport létszámától a kalkulált útvonal hosszától:

 • 20-25 fő:         120.000 Ft utazási keretösszeg
 • 26-30 fő:         160.000 Ft utazási keretösszeg
 • 31-35 fő:         180.000 Ft utazási keretösszeg
 • 36-40 fő:         200.000 Ft utazási keretösszeg
 • 41-     fő:         250.000 Ft utazási keretösszeg

Kérjük, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó utaztató cég/buszos vállalkozó szolgáltatását vegyék igénybe, így lehetőséget biztosítva arra, hogy minél több csoport utazását támogathassa a Szövetség!

Kérjük, az online jelentkezési űrlapon szíveskedjenek kitölteni az utazást lebonyolító vállalatra vonatkozó adatokat is!

FIGYELEM! A pályázati támogatásból csak utazási költség finanszírozható!

FIGYELEM! A pályázat utófinanszírozású! A Rákóczi Szövetség a támogatás pénzügyi lebonyolítását közvetlenül az utazási vállalkozóval/céggel rendezi, miután az utazó csoport eleget tett az elszámolás feltételeinek!

A pályázaton elnyert összeg kifizetésének feltételei:

A pályázaton elnyert összeg kifizetésének, azaz a számla kiegyenlítésének feltétele, hogy minden utazó csoport az eredeti számla beérkezésével egyidejűleg, de legkésőbb az utazást követően 30 nappal eleget tesz az elszámolás alábbi követelményeinek:

 • számla és menetlevél megküldése postai úton,
 • képek nélkül minimum két A/4 oldalas (azaz minimum 5-6000 karakter) írásos beszámolót elektronikusan (szerkeszthető - doc, rtf, stb.),
 • az utazók névsoráról egy eredeti (!) jelenléti ív kitöltése és elküldése postai úton (a formanyomtatvány honlapunkról letölthető!),
 • legalább 25 db– az út fontosabb eseményeit megörökítő – fényképet (jpg, bmp, tiff stb.)
 • valamint az utazás megrendelését visszaigazoló dokumentum kitöltése és megküldése postai úton (a formanyomtatvány honlapunkról letölthető!).

FIGYELEM! A hiánytalan elszámolás (szöveges beszámoló, jelenléti ív, fényképek, számla, menetlevél és a megrendelő visszaigazolása) Központi Irodánk címére történő beérkezése a pénzkifizetés feltétele is egyben! Ha az utazás után 30 nappal sem érkezik be a hiánytalan elszámolás, a számlát nem áll módunkban kifizetni!

Amennyiben szervezetük/közösségük nem rendelkezik kárpátaljai kapcsolattal, a Rákóczi Szövetség (szükség esetén) közreműködik a kapcsolatfelvételben. A mellékelt lista kárpátaljai magyar szálláshelyek elérhetőségeit tartalmazza.

A pályázat elbírálásáról a Rákóczi Szövetség vezetősége dönt 2018. április 5-én. A pályázaton nyertes szervezetek/közösségek listája 2018. április 6-tól olvasható honlapunkon (www.rakocziszovetseg.org).

További információ kérhető a karpatalja@rakocziszovetseg.hu e-mail címen, illetve a Rákóczi Szövetség központi irodájának munkatárasai állnak az érdeklődök rendelkezésére.

A csatolmányok letölthetők a http://www.rakocziszovetseg.org/hu/hireink oldalról.

Budapest, 2018. március 1.

Dr. Halzl József s.k.,

a Rákóczi Szövetség elnöke

Scroll to Top