TÁJÉKOZTATÓ A ZÖLDLIGET EGÉSZSÉGKÖZPONTRÓL

GYÓGYULJON A ZÖLDBEN!

KÉRJÜK, SZAVAZZON IGENNEL A ZÖLDLIGET EGÉSZSÉGKÖZPONTRA!

 

A MAGYAR ÉS AZ UNIÓS SZABÁLYOKNAK MEGFELELŐ BETEGELLÁTÁS

Miért kell új orvosi rendelő, egészségközpont?

- A jelenlegi rendelők az alapvető jogszabályoknak és uniós előírásoknak sem felelnek meg.

- Az alapellátás magas szintű biztosítása az önkormányzat kötelező feladata.

- Kerepes népessége örvendetesen növekszik. Gondoljon gyermekeire és unokáira!

- Az orvosi ellátás körülményeinek fejlesztése elengedhetetlen, méltatlan körülmények esetén nehezebb lesz a nyugdíjba menő orvosok utánpótlását biztosítani.

NINCS ELEGENDŐ HELY A BŐVÍTÉSRE, PARKOLÓK KIALAKÍTÁSÁRA

Miért nem megfelelő a két jelenlegi rendelő?

- A Tölgyfa utcai felnőtt orvosi és fogorvosi rendelő közönséges családi háznak épült. A gyermekorvosi rendelő később épült hozzá, fekvése rossz.

- A rendelő körül lakóházak, gyógyszertár van, emiatt nem lehet bővíteni, és emiatt nincs hely parkolót kialakítani.

- Nem felel meg az uniós előírásoknak: pl. külön betegszoba (külön fektető és külön privát szoba), akadálymentes közlekedés, mozgássérült WC-k kialakítása, váróterem és rendelők megfelelő mérete, betegöltöző.

- Az épület nem átépíthető, korszerűsíthető, főként nem bővíthető.

- A Wéber Ede utcai rendelő esetében (telekméret, körülötte lakóházak, családi háznak épült stb.) ugyanaz a helyzet, mint a Tölgyfa utcai rendelőnél.

KIÉPÍTETT INFRASTRUKTÚRA: JÁRDÁK ÉS UTAK A ZÖLDLIGET EGÉSZSÉGKÖZPONTHOZ

Hogyan lehet megközelíteni az új egészségközpontot?

- Busszal: az egészségközpont bejárata előtt buszmegálló épül. Ha az utasforgalom indokolja, akkor a buszjárat sűríthető. A buszjárat érinti a központot, ha szükséges, kisbuszt indítunk.

- Gyalogosan (kerékpárral, babakocsival): A Szilasligeti úton kb. 600 métert sétálva a jelenlegi Tölgyfa utcai rendelőtől, keresztül az alagúton az Állomás utcáig. Vagy a Mogyoródi úton és Sólyom utcán - a megépülő járdán és új HÉV gyalogátkelőhelyen keresztül - a Hegy utcáig.

- Autóval: Szintén a Szilasligeti úton a leaszfaltozott alagúton keresztül, vagy a Mogyoródi út felől a Sólyom utcáról jobbra fordulva a Hegy utcánál, aszfaltos úton a rendelőkig. Béke utca felől.

A SZILASI RÉTEN VANNAK AZ ÖNKORMÁNYZATNAK TELKEI

Miért a szilasi réten épül meg a Zöldliget Egészségközpont?

- A terület Kerepes város mértani közepén helyezkedik el, a megközelíthetőség szempontjából mindenkitől egyforma távolságra, városi gyűjtőút mentén és a HÉV-hez is közel.

- A 2006 előtti önkormányzat részben hitelekből itt vásárolt telkeket, amelyet a mostani önkormányzat megörökölt. Emiatt itt van jelenleg az önkormányzatnak 300 milliós befektetett tőkéje.

- Más alkalmas és ekkora önkormányzati tulajdon nincs.

- A beruházás átadásának várható időpontja: 2020.

2018-BAN MÉG LEHET PÁLYÁZNI ORVOSI RENDELŐ ÉPÍTÉSÉRE

Milyen forrásokból épül meg a Zöldliget Egészségközpont?

- Az önkormányzat pályázati úton a beruházás felére 200 millióra számít és önerővel is számol.  Más településen a teljes beruházás irányára 350-400 millió forint (Pl. Mogyoród, Csömör, Pécel).

- A két jelenlegi rendelő későbbiekben hasznosításra kerülhet, ezek értéke csökkenti majd az új orvosi központ felépítésének költségeit.

ELLÁTÁS EGY HELYEN, ÁLLANDÓ ORVOSI JELENLÉT

Milyen előnyökkel jár az új egészségközpont?

- Egy helyen lesznek a felnőtt- és gyermekorvosi rendelők és a védőnői szolgálat – munkaidőben mindig találunk majd orvost az épületben.

- Szorosabb együttműködés az orvosok, a védőnők és a családok között. Orvosaink is támogatják a beruházást.

- Megszűnik a fogászati rendelés igazságtalan területi elosztása.

- Megszűnik a vérvételi szolgáltatás igazságtalan területi elosztása.

- Ha az egyik orvos nem rendel és erről a beteg csak a rendelőben szerez tudomást, nem kell átmennie az egyik helyszínről a másikra, mint a jelenlegi rendelők esetében.

- Biztonságosabb lesz a betegellátás a folyamatos orvosi jelenlétnek és a nagy értékű életmentő eszközök hozzáférhetőségének köszönhetően.

- Betegöltözők és szobák kialakításával gyorsabb lesz az ellátás, kevesebbet kell várakozni.

- Gyermekrendelők megfelelő nagyságú váróval, fertőző váróval, elkülönítővel épülnek.

- Amennyiben a két gyermekorvos kevésnek bizonyul, egy újabb gyerekorvost szeretnénk bevonni a rendelésbe.

Mi található majd az egészségközpontban?

- Két felnőttorvosi rendelő.

- Két gyermekorvosi rendelő.

- Két fogászati rendelő.

- Védőnői szolgálat.

- Megfelelő méretű várótermek a felnőtt, gyermek, fogászati és védőnői rendelőkhöz.

- Külön betegszoba a négyszemközti orvosi konzultációra.

- Külön terápiás szoba, úgynevezett „fektető” az akut betegek ellátására.

- Betegöltöző.

- Akadálymentesített mosdók.

- Felső szinten egy 60-80 fő számára alkalmas helyiség különböző terápiás foglalkozásokra, kismamás foglalkozásokra.

- Távolabbi tervekben szerepel az ügyeleti ellátás idetelepítése, ami megkönnyítené a kerepesieknek az ügyeleti ellátáshoz való hozzájutást.

- Gyógyszertár épül az egészségügyi központ mellé, melyben a jelenlegi gyógyszertárak tulajdonosa partner.

RENDEZETT, PARKOS-LIGETES LÁTVÁNY A ZÖLDLIGET EGÉSZSÉGKÖZPONT KÖRNYEZETÉBEN

Hogyan fog kinézni a terület a Zöldliget Egészségközponttal?

- Az orvosi rendelőközpont a rét hátuljában, az állomástól kb. 1 percre épül meg az önkormányzati telkeken.

- Két aszfaltos út és járda vezet majd a rendelőhöz. Az egyik a jelenlegi Béke utca, a másik a Sólyom utcáról épülő aszfaltos út lesz.

- A mostani fás erdőcsoportosulás megmarad, a terület biztonságossá tétele szakemberek bevonásával történik.

- Lakások nem épülnek.

- A rendelő körül pihenőpark kerül kialakításra padokkal, a jelenlegi erdőcsoportosulást meghagyva, illetve új fák ültetésével.

- Megfelelő számú parkoló kerül kialakításra az egészségközpont mellett.

- A beépített terület a rendelővel, parkolóval, parkkal együtt kb. 1-1,5 hektár nagyságú lesz, mely a rét maximum 10 %-a.

- Az egészségközpont mellett lévő ingatlan tulajdonosával egy diagnosztikai központ és speciális orvosi rendelő létrehozásáról tárgyalunk, mely tovább bővítené a szolgáltatásokat.

A Zöldliget Egészségközponttal kapcsolatos kérdésekről lakossági fórumokat rendezünk.

Április 10-én, kedden 17 órakor a Forrás Művelődési Házban,

Április 12-én, csütörtökön 17 órakor a Szilasi Közösségi Házban,

Április 14-én, szombaton 14 órától a beruházás helyszínén, a Nagyréten.

Minden érdeklődőt hívunk és várunk!

 

MINDENKIT ARRA KÉRÜNK, MENJEN EL SZAVAZNI ÁPRILIS 22-ÉN!

AZ EGÉSZSÉGÜNKNÉL NINCS FONTOSABB!

SZAVAZZON IGENNEL A ZÖLDLIGET EGÉSZSÉGKÖZPONTRA!

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a Szilasi rétként ismert terület bármely telkén Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 207/2017.(VI.27.) Kt. határozatában meghatározott önkormányzati tulajdonú telkeket is beleértve, orvosi rendelők épüljenek?”

                                                

X

IGEN                   NEM

 

Franka Pál Tibor,

polgármester

 

A tájékoztatóban szereplő fotó illusztráció.

 

Scroll to Top