Igazgatási szünet lesz a kerepesi Városházán 2024. július 29. – augusztus 9. között!

Igazgatási szünet lesz a kerepesi Városházán július 29. - 2024. augusztus 9. között!

Szabadság miatt a vérvétel szünetel 2024.augusztus 5–16. között. Megértésüket köszönjük!

Szabadság  miatt a vérvétel szünetel 2024. augusztus 516. között. Megértésüket köszönjük!

HIRDETMÉNY

a díszpolgári címről és a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) b), 5. § (2), 7. § (1), 8. § (3) b) és 9.§ (1) bekezdése valamint 10.§ alapján

 

az Önkormányzat által alapított Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj adományozására

 

A Kiemelkedő Pedagógiai Munkáért Díj a Kerepes városban kiemelkedő nevelő-oktató, tevékenység elismerésére szolgál.

A díj évente egyszer, legfeljebb két fő részére adományozható és azt minden évben a pedagógus napon, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

A díj nem adományozható annak a személynek,

a)      aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testület képviselője,

b)      aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testület valamely bizottságának nem képviselő tagja,

c)       aki az e rendeletben szabályozott valamely kitüntetésben öt éven belül részesült.

A díjra érkező indítványokat a Kulturális és Népjóléti Bizottság véleményezi, amelynek alapján a Képviselő-testület az átadás napját megelőző ülésén határozattal dönt.

A díjjal kitüntetett személyek díszoklevelet, a díjazott nevét, a díj megnevezését és az évszámot tartalmazó vésettel ellátott emlékplakettet és pénzjutalmat kapnak. A pénzjutalom összege 150.000 Ft.

A díj adományozását indítványozhatják:

a)      polgármester, a települési képviselő és a képviselő-testület bizottságainak tagjai;

b)      A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 3:63. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek,

c)       történelmi egyházak,

d)      nemzetiségi önkormányzatok;

e)       a jegyző,

f)       a településen működő intézmények vezetői,

g)      bármely kerepesi választópolgár.

 

A díj adományozását a Kulturális és Népjóléti Bizottságnál vagy a Polgármesternél kezdeményezhetik 2024. március 31-ig.

Kerepes, 2024. február 27.                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         dr. Udvarhelyi István Gergely

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        jegyző

Scroll to Top