Igazgatási szünet lesz a kerepesi Városházán 2024. július 29. – augusztus 9. között!

Igazgatási szünet lesz a kerepesi Városházán július 29. - 2024. augusztus 9. között!

Szabadság miatt a vérvétel szünetel 2024.augusztus 5–16. között. Megértésüket köszönjük!

Szabadság  miatt a vérvétel szünetel 2024. augusztus 516. között. Megértésüket köszönjük!

HIRDETMÉNY

 

a díszpolgári címről és a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)

1. § (2) bekezdés a) és 5. § (1) bekezdése alapján

 

az Önkormányzat által alapított Kerepes Kultúrájáért Díj adományozására

 

A Kerepes Kultúrájáért Díj (továbbiakban: díj) Kerepes Város kulturális életében végzett kiemelkedő érdemek elismerésére szolgál.

A díj évente egyszer, egy fő vagy szervezet, vagy csoport részére adományozható és azt minden év január 22-én a Magyar Kultúra Napján, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

A díj nem adományozható annak,

  1. aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testület képviselője,

  2. aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testület valamely bizottságának nem képviselő tagja,

  3. aki az e rendeletben szabályozott valamely kitüntetésben öt éven belül részesült.

 

A díj adományozásának eljárása során a díjra érkező indítványokat a Kulturális és Népjóléti Bizottság véleményezi, amelyről a Képviselő-testület az átadás napját megelőző ülésén határozattal dönt.

A díjjal kitüntetett személy, szervezet vagy csoport díszoklevelet, a díjazott nevét, a díj megnevezését és az évszámot tartalmazó vésettel ellátott emlékplakettet és bruttó 150 000 forint összegű pénzjutalmat kap.

A díj adományozását indítványozhatják:

  1. a polgármester, a települési képviselő és a képviselő-testület bizottságainak tagjai;

  2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 3:63. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek,

  3. történelmi egyházak,

  4. nemzetiségi önkormányzatok;

  5. a jegyző;

  6. a településen működő intézmények vezetői,

  7. bármely kerepesi választópolgár.

 

Az indítványozók önmaguk, valamint a Ptk. 8:1. § 2. pontja szerinti közeli hozzátartozójuk kitüntetését nem indítványozhatják.

 

A díj adományozásának kezdeményezését a Kulturális és Népjóléti Bizottságnál vagy a polgármesternél kezdeményezhetik 2023. november 30-ig.

 

Kerepes, 2023. október 26.

 

dr. Udvarhelyi István Gergely

jegyző

Scroll to Top