HIRDETMÉNY a díszpolgári címről és a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § c), 5. § (3), 7. § (1) (4) (5) és 8. § ((1) és (3) bekezdése alapján az Önkormányzat által alapított Kerepes Ifjú Tehetsége Díj adományozására

 

A Kerepes Ifjú Tehetsége Díj az ifjú tehetségeknek az iskolai tanulmányok, a szellemi, a sport, a művészet és a tudomány területén elért kimagasló eredményeik elismerésére szolgál. A díj évente legfeljebb két fő, 25 év alatti személy részére adományozható. A díjat ünnepélyes keretek között a polgármester adja át minden év augusztus 20-án.

A díj nem adományozhatók annak,

a)         aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testület képviselője,

b)         aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testület valamely bizottságának nem képviselő tagja,

c)         aki az e rendeletben szabályozott valamely kitüntetésben öt éven belül részesült.

 

A díjra érkező indítványokat a Köznevelési, Kulturális és Nemzetiségi Bizottság véleményezi, amelynek alapján a Képviselő-testület az átadás napját megelőző ülésén határozattal dönt.

A díjjal kitüntetett személyek díszoklevelet, a díjazott nevét, a díj megnevezését és az évszámot tartalmazó vésettel ellátott emlékplakettet és pénzjutalmat kapnak. A pénzjutalom összege 150.000 Ft.

A díj adományozását indítványozhatják:

a)       a polgármester, a települési képviselő és a képviselő-testület bizottságainak tagjai;

b)      A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 3:63. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek,

c)       történelmi egyházak,

d)      nemzetiségi önkormányzatok;

e)       a jegyző,

f)       a településen működő intézmények vezetői,

g)      bármely kerepesi választópolgár.

 

Az indítványozásra jogosult javaslatának tartalmaznia kell:

a)         a javaslattevő nevét és

b)         a jelölt életútjának, a szervezet tevékenységének, a kitüntetés, elismerés alapjául szolgáló érdemek bemutatását a megalapozott döntéshez szükséges részletességgel.

 

A díj adományozását a Köznevelési, Kulturális és Nemzetiségi Bizottságnál vagy a Polgármesternél kezdeményezhetik 2022. június 15-ig.

 

Kerepes, 2022. május 10.

 

 

dr. Fügedi Réka

 jegyző

 

Scroll to Top