Tisztelt Panoráma lakóközösség Tagjai!

Ez a szórólap január 22-én a Forrás Művelődési Házban megtartott rendkívüli testületi ülésen került kiosztásra a Panoráma közösség megjelent tulajdonosai számára. A feladat most már az, hogy mielőbb vizet kapjanak, akik építkezni szeretnének.

A jog és az igazság gyakran külön utakon járnak. Önök építkezni és haladni akarnak, az Önkormányzatnak viszont törvényesen kell eljárni a tulajdonba vétel során. Ugyanakkor az ügyvédek csatája, a jogi és törvényességi problémák tisztázása a mai napig nem történt meg, sőt továbbra is aggályos. Az idő sürget, ezért - mint eddig is – megértve és támogatva az Önök szándékát Kerepes Város Testülete elé a következő javaslatot terjesztem a mai napon.

  1. A Panoráma közösség tegyen eleget kötelezettségének - már eddig is megtehette volna-
    és hívja össze a műszaki átadás-átvételre az érintett feleket a helyszínre: tulajdonosok, DPMV Zrt. és az Önkormányzat.

 

  1. Ha az üzemeltető DPMV Zrt. megfelelőnek találja a vezetékrendszert, akkor a Panoráma kérje meg az üzemeltető számára a szükséges engedélyeket. Addig tulajdonbavételre nincs lehetőség.

 

  1. Az engedélyek kiadását követően azonnal Kerepes Város Testülete elé terjesztem a vízi közmű tulajdonba vételét, biztosítva ezzel a vízellátást.

Fentiekből világos, nem az Önkormányzat húzza az időt, hanem az elmúlt hónapok során a Panoráma vezetése nem kezdeményezett hivatalos műszaki átadás-átvételt. Ha ez megtörtént volna – és az üzemeltető engedéllyel rendelkezik -, akkor a tulajdonbavétel akár a mai napon is esedékes lehetne. Fordítva nem működik.

Az Önök közössége 2006. áprilisában született Közműépítési közössége Szerződéséből idézek: „Az építőközösség megkezdi a viziközmű társulat megalakítását melynek megvalósulása esetén a víz és a szennyvízcsatorna bevezetését külön társulati formában kívánja megvalósítani.” Ezt a kötelező vállalásukat 13. éve nem sikerült teljesíteni. Az aláírók: Újvári Margit, Szász Jánosné, Oládi Tiborné, Tóthné Müller Gabriella és Dr. Péter Mihály ügyvéd, ellenjegyzésre jogosult. Ez az oka annak, hogy társulás hiányában itt tartunk. De erről az Önkormányzat nem tehet. A szidalom, a vádaskodás, a rágalmazás nem minket illet.

Erről a határozati javaslatról a mai napon névszerinti szavazást fogok kérni, mert az ezidáig tisztázatlan jogi és törvényességi problémák miatt a város képviselőinek személyes felelősséget kell vállalniuk a döntésükért.

Remélem addig ügyvédjeink közreműködésével a jog és az igazság is közös útra talál.

                                                                                             

                                                                                                              Kerepes Város Önkormányzata

                                                                                                                  Franka Tibor polgármester

 

A rendkívüli testületi ülésen egyeztetés történt a DPMV Zrt., az Önkormányzat és a helyi lakosok között, és az eredményről a következő határozat született:

A mellékelt levelet a Testületi ülés után kaptam kézhez:

 

Tisztelt Franka Tibor polgármester Ur!

 

Szeretném családom nevében megköszönni a segitőkész hozzáállását a Panoráma közösség vizhálózatának átvétele ügyében .Kislányommal és unokámal beszélgetett és biztositotta öket , hogy mindent megtesz annak érdekében ,hogy pontot tegyünk a végére. Sokat jelentett a személyes közeledése és biztatása.Azért irok, mert láttam,hogy sok támadás érte és megmondom őszintén sokszor én is türelmetlen és szeretetlen voltam. Nem tudom mi a pozitiv változás oka de Isten áldását kérem a további életére és munkásságára. Lehet az is segitett,hogy az utóbbi időben  már nem vádaskodtunk magunkban, hanem áldást kértünk a munkájára és mi sem gondoltunk,hogy ilyen gyorsan meghallgatott az imádságunk.

 

További erőt , türelmet és együttmüködést kivánok

 

Üdvözlettel egy tulajdonos,akik már elkezdték az épitkezést két telken.

 

Dr.Bárdos István

főorvos,kézsebész,traumatológus

Péterfy kh

 

Scroll to Top