Tények és érzelmek

Tavaly augusztus 20-án tartott ünnepi beszédemben a migrációs veszély kapcsán foglalkoztam a nemzeti, a nemzetiségi és a vallási kérdésekkel is, amely beszéd az újságban is megjelent. Akkor a kerepesi német elnök sérelmezte, hogy olyan kijelentést tettem, mely szerint egy német például nem lehet jó magyar. Noha véleményemet nem sértésnek, végképpen nem becsmérlésnek szántam, az elnök büntető feljelentést tett ellenem annak ellenére, hogy a következő újságban attól, aki szándékomtól eltérően mégis sértve érezné magát, attól elnézést kértem. (A büntető feljelentés oka az, ha büntető eljárás során a bíróság elítél, akkor fel lehet szólítani a törvény értelmében, hogy mondjak le a polgármesterségről.)

Mindezt azért bocsátom előre, mert a német elnök olyan műsorismertetőt közölt a helyi lapban (2017 június), miszerint a németek betelepítését (1600-as évek vége, 1700-as évek eleje) a következőképpen ünneplik: „Étel, ital, zene és tánc – ezzel emlékezünk meg az 1712 utáni Kerepes felvirágoztatásáról.” Most akkor ragadjak papírt és tollat, tegyek büntető feljelentést, mert azokat a magyarokat és szlovákokat, illetve azok utódait sérti, netán becsmérli, akik a németek előtt meg után itt éltek és azon fáradoztak, hogy Kerepest felvirágoztassák. Ráadásul Kerepes a 14-15. században erős és vagyonos lehetett, hiszen IX. Bonifác pápától kapott kiváltságokat, a térség központja volt. Milyen önteltségre utal azt sejtetni, hogy Kerepes 1712 előtt nem virágzott, hogy akik addig éltek itt kevésbé voltak életrevalók, mint azok, akiket Grassalkovich Antal telepített melléjük? Melléjük?

A kerepesiek úgy érezték uralják őket a svábok, hiszen ők adták a bírót, a papot és kaptak számos kiváltságot. Idézet a vármegyéhez írott kerepesiek leveléből: „Velünk lakos svábok ház helyeinbül, rétjeinbül, és szántóföldjeinbül ki tudtak bennünket. „(Forrás: Horváth Lajos 1988-ban megjelent Kerepestarcsa c. könyvéből, 82. oldal.) Ebből érzékelhető, hogy előjogokkal és szerzési jogcímekkel felszerelkezve hozták ide a német betelepülőket. Ki menne szolgasorsba, más országba? A kedvezményekért és a saját boldogulásukért jöttek. Akik később közülük beilleszkedtek, és példásan dolgoztak, vagy harcoltak a hazáért, azokat minden dicséret megilleti. De ezt sem egyedül és kizárólag a német vitte végbe, hanem a magyarokkal, a szlovákokkal és a többi itt élővel közösen érhette el.

Ezért senkit sem illet meg valamely nemzetiségről úgy tudósítani, hogy azzal az anyanemzet és a szlovák nemzetiség tagjait lenézze, megsértse, netán becsmérelje. Az érzelmek néha elragadtatják az embert, de a tények minden esetben helyére, a sarokba terelik a csapongókat.

Természetesen én nem teszek büntető feljelentést a kerepesi német elnök ellen, és nemcsak azért, mert nem ő a polgármester, hanem azért, mert a tévedéseket bíróság nélkül is orvosolni lehet, elegendő a belátásra alapozni.

Kérem tehát lássa be sértő tévedését, és ő is kérjen elnézést. 

Kerepes, 2017. július 25.

Franka Tibor

polgármester

Scroll to Top