Tisztelt Lakosság!

 

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. november 23-án közmeghallgatást tartott. A közmeghallgatáson felmerült kérdésekre, problémákra vonatkozóan Gyuricza László Róbert Polgármester Úr megbízásából az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

 

A Szilasligeti réttel kapcsolatban érkezett jelzés Farkasné Végh Mária részéről, hogy jelenleg nincs központi tér és annak idején arról volt szó, hogy a Szilasligeti rétből egy gyönyörű parkot létesítenek, ahol az emberek össze tudnak jönni. A másik, észrevétele volt, hogy a Sólyom utcában az utca mindkét oldalán parkolnak autók

A Szilasligeti réttel összefüggésben törekedni fogunk egy megfelelő koncepció kialakítása után egy közösségi teret kialakítani. A Sólyom utcai parkolási anomália ügyében a Rendészet munkatársai sűrűbben fogják ellenőrizni a parkolást, föl fogják hívni a figyelmet arra, hogy a járművek tulajdonosai megfelelő helyet hagyjanak a közlekedőknek.

 

Molnár Lilla a Szabadság út Móra utcai kereszteződésében lévő zebrához vezető lépcső kapcsán jelezte, hogy a lépcsőhöz nem indult meg az akadálymentesítés.

A Hivatal munkatársai meg fogják vizsgálni a jelzést és amennyiben beavatkozás szükséges, megoldják a problémát.

 

A zebrával kapcsolatban javasolta erősebb lámpákat telepíteni, mert ha esik az eső és a sötét is van, szinte alig lehet látni valamit.

A Hivatal jelezni fogja a közút kezelőjének a felvetést.

 

Szemetes kukák kihelyezésének szükségességére hívta fel a figyelmet a főútvonalon.

Tudomásunk szerint van szemetesedény a jelzett területen, de a bejelentés nyomán meg fogjuk vizsgálni a szemetesek elhelyezését, darabszámát és szükség esetén gondoskodunk a probléma megoldásáról.

 

Kerepes főútjának forgalma nagyon terhelt és zajos, és nagyon rossz állapotban van a hármas főút. Nemrég járta egy településen, ahol a települést jelző tábla alatt a jelzés arra utalt, hogy este 22 óra és reggel 6 óra között megengedett sebesség harminc. A harminccal közlekedő autóknak szinte nem is lehetne hallani, így valóban megoldható lenne a pihenéshez való jogunk.

Jelezzük a felvetést a hatáskörrel rendelkező szervnek, a közút kezelőjének.

 

Kérte a Tisztelt Polgármester urat, hogy legyen kedves felvenni a kapcsolatot Juhász István, Kistarcsa polgármesterével, a Dália-telep utcai cigányok rendkívül zavaró magatartásának kezelése ügyében. A Dália utca egy részén már rendet tett, ami a főút felé kivezető rész, de a Lidl felé vezető részen botrányos a terület.

Törekedni fogunk a jelzett probléma megoldására, a szomszéd településsel egyeztetve.

 

Ungi Edina érdeklődött, hogy az ez évi költségvetésben betervezett holland utcai aszfaltozást mikor kezdik?

A Holland utca vonatkozásában a Képviselő-testület (más utakkal egyetemben) az úttervek elkészítéséről döntött, a beruházás a szükséges pénzügyi fedezet biztosítását követően 2024. első félévében történhet meg.

 

Farkasné Végh Mária a Szilasligeti hév megálló környezetrendezéséről kérdezett, akár társadalmi munkában.

A társadalmi munkára vonatkozó javaslatát megfontoljuk, illetve jelzéssel élünk a MÁV-HÉV felé. Bízunk benne, hogy lakossági, önkormányzati és a terület tulajdonosát érintő összefogással meg fogjuk tudni oldani a helyzetet.

 

Bódis Ferenc a Holland utcából kérdezte, hogy nem-e lehet fekvőrendőröket kihelyezni.

A lassítók kihelyezését megvizsgáljuk, amennyiben útügyi szakértői kifogás nem merül föl, fedezet biztosítása mellett megvalósítható.

 

Németi Beáta képviselő kérte, hogy számoljunk be a lakosság felé a közterület-felügyelet munkájáról.

A Rendészet munkájáról a Polgármesteri Hivatal beszámolója tartalmazza a szükséges tájékoztatást, 2023. december 7-én került a Képviselő-testület elé megtárgyalásra.

 

Sebestyén Lászlóné a Mező utcából felvetette, hogy a kerepesi újságban nem csak a múltbéli eseményekről kéne írni, hanem a jövőbéli eseményekről is.

Az újság előállítása során figyelmet fogunk fordítani a jobb, naprakészebb tájékoztatásra.

 

A járdák építéséről is kérdezett.

Az utak kapcsán először tervezésre, majd a kivitelezéshez szükséges fedezet biztosítására van szükség. A megépítendő utak, járdák sorrendjéről a fedezet függvényében a Képviselő-testület fog dönteni.

 

Springer Friedrich Horst képviselő lakossági megkeresésre érdeklődött több dolog felől. Tervez-e a jövőben önkormányzat bármilyen lépést a csatornázatlan településrészek csatornázása ügyében, akár szervezéssel is.

A csatornázással összefüggésben, amennyiben lakossági igény van rá, tud a Hivatal javaslatot tenni arra, hogy milyen formában lehetséges kialakítani a szükséges szervezeti kereteket.

 

Szőlő utca, Homokdűlő lakosok kérdik, mikor lesz járható útja a településrésznek?

A Hivatal munkatársai meg fogják vizsgálni a jelzést és amennyiben beavatkozás szükséges, megoldják a problémát.

 

Gyalogátkelőhely Szabadság útról. Szabadság úton a régi iskola előtt körülbelül negyven éve okafogyottá vált a zebra, indokolt az áthelyezése a bolt és a templom közelébe, ahol átmennek az emberek.

Jelezzük a felvetést a hatáskörrel rendelkező szervnek, a közút kezelőjének.

 

A Szőlősor közvilágítási problémáját mikor óhajtja megoldani az önkormányzat?

A Hivatal munkatársai meg fogják vizsgálni a jelzést és amennyiben beavatkozás szükséges, értesítik a hatáskörrel rendelkező szervet, akik megoldják a problémát.

 

Árok utca és a Halász utca fontos összekötő útvonal az iskola és a Szabadság út között, szégyenletes az utak állapota.

A városi kezelésű utakat az Önkormányzat gazdasági társasága folyamatosan javítja, ahol pedig rendelkezésre állnak a szükséges úttervek és fedezet is biztosítható, utakat fog építeni az Önkormányzat.

 

A költségvetésben szerepelt a Halász utca aszfaltozása, erről testület döntött, miért nem került megvalósításra a határozat, mikor várható, hogy az Árok utca és a Halász utca kész lesz?

A felvetésben szereplő utcát terveztetni kell, erről született döntés, ezt követően, fedezet biztosítása mellett kerülhet sor építésre.

 

Holland utca és Művész utca meg lett ígérve és erre is volt határozat. Kérdés arra vonatkozik, miért maradtak el ezek az útjavítások?

A Holland utcát is terveztetni szükséges, ez a folyamat megindult, a Művész utca megvalósíthatóságát megvizsgálja a Hivatal.

 

A Hollandia utca és Patak utca vízvezetése és kátyúi mikor lesznek megoldva? Szilasi hév megállóhoz vezető járdák, a Dessewffy utca, Széphegy utcái elképesztő állapotban vannak. Esze Tamás és az összes Széphegyi utca már-már járhatatlan. Ígértek ide ábécét is, és a Szabadság útra is.

A HÉV-megállóhoz vezető járdák ügyében jelenleg nincs döntés, a Hivatal kimunkálja, hogy a járda létesítése mennyi pénzbe kerül, amennyiben fedezetet biztosít a Testület, megvalósítható. Boltot, mint vállalkozást az Önkormányzat létesíteni nem tud, olyan vállalkozó kell, aki üzleti lehetőséget lát a megadott helyen az üzletnyitásban.

 

Ki fizeti, amit Polgármester úr a mézpergetős Facebook posztjával okozott kárt a városnak, vagy a kerepesi lakosok fogják ezt is kifizetni?

A Polgármesteri Hivatalt elmarasztaló döntés nyomán a Képviselő-testület vizsgálat lefolytatását rendelte el, ezek eredményéről részletesen be fogunk számolni.

 

Igaz-e az is, hogy a Polgármester úr ötszázezer forint felett saját célra tankolt autójával, közpénzen áramtöltőt szereltetett fel az önkormányzatba, visszafizette-e azt is?

A polgármester úr jelen állapot szerint nem rendelkezik fennálló tartozással az Önkormányzat felé.

 

Az év elején be lett jelentve az újságban, vagy a Hollandia telepen található Holland utca szilárd útburkolatot kap a második negyedévben.

A Holland utcát is terveztetni szükséges, ez a folyamat megindult, a Művész utca megvalósíthatóságát megvizsgálja a Hivatal.

 

Ar Zoltán az Esze Tamás utcából kérdezte, hogy az egész csapadék, ami Széphegyről folyik le, az nem máshol, mint az Esze Tamás utcában megy végig. Nagyon jó, hogy megcsinálták. Van egy esővezető az aszfaltos úton, ami konkrétan meg van telve kaviccsal, sóderral, mindennel, akárcsak a csatorna, ami végigmegy, tehát a csapadékvíz, ami lefolyik, az nem a csatornába megy le, hanem konkrétan az utcán folyik le.

Jelenleg zajlik a vízelvezetési problémák településszintű felmérése. Ennek alapján szakértői véleménnyel fogunk rendelkezni arról, hogy hol, milyen mértékben és mennyibe kerülő beruházással lehet egy-egy területszakasz vízelvezetési problémáit megoldani. A felmérés tartalmát ismertetni fogjuk.

 

Másik felvetése, hogy tudják az életben nem lesz ott csatorna, ha maguk nem fizetik ki. Ez tiszta sor. De most már az se kell, hogy átnevelő szivattyú épüljön, ugyanis megépítették a Trombitásnéék a csatornát egészen a Rapaviék telkeiig, ami a Hegy utcától 200 méterre van. Nagyon szép emlékművet is állított neki valaki, hogy az Esze Tamás utcai csatorna emlékére ott van a mező szélén. Nem kéne mást, csak bekötni abba. Akkor, amikor ez a kérdés fölvetődött, ugye volt erről egy gyűlés a Polgármester úr is elment rá a Szőlő dűlőbe, vagy Homokdűlőbe. Ugye, hogy megépült a csatorna, ön mondta még, sőt, még egy facebook videót is föltett, hogy itt van a csatorna rá lehet kötni. Nincs ott a csatorna, 200 méterre van a csatorna, ahogyan a Rapavinak meg a Gróféknak kell a beleegyezése, hogy azon a telkeken átvigyék. Ennek kapcsán sem történt semmi azóta sem.

A Hivatal utánanéz, mi történt az ügyben és hogyan lehet a kérdést megoldani.

 

Kérdése volt, hogy a mézpergetős videó milyen büdzséből lesz kifizetve? Polgármester úrnak van egy Facebook oldala, amelyiken úgy hirdeti, hogy Gyuricza László polgármester hivatalos oldala, ha jól emlékszem, ahol a lakosságnak az önnel nem szimpatizáló nyolcvan százaléka, aki bármi önnek nem tetszőt kommentál, le van tiltva. Ezt mégis, mint közszereplő, ezt megteheti? Nagyon sok olyan tartalom kerül fel, amelyet csak ott oszt meg, és a várossal kapcsolatos. Akkor is megteheti?

A Polgármesteri Hivatalt elmarasztaló döntés nyomán a Képviselő-testület vizsgálat lefolytatását rendelte el, ezek eredményéről részletesen be fogunk számolni. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a városi közösségimédia-oldalról senkit nem lehet kitiltani és ezen a felületen fognak megjelenni a várost érintő fontos hírek, információk.

 

Ha már nem lesz csatorna, akkor legalább esetlegesen lesz-e rá esély, hogy valamikor is aszfalt kerüljön, vagy legalább ne homok, sóder, hanem mondjuk egy murvázással, mondjuk egy ilyen 15-30 mm-es murvával lerakva az utca, amit talán nem mos el az eső, bár mondjuk már hogyha meg volna oldva az, hogy a csapadékvíz ne az utcán folyjon, hanem abba a megépített csatornába menjen bele, már az nagy segítség volna.

Kerepesen elkezdődött a vízelvezetési állapotok felmérése annak érdekében, hogy megoldódjon a vízelvezetési anomáliák kérdése a városban.

 

Molnár Lilla a Vasút utcában a Szilasnak az utó vállalkozása működik ott, és ilyen aroma dolgokat csinálnak. Én nem tudom, hogy most kint van a nevük Silanus. Hogy néha elviselhetetlenül édes, vaníliás, néha elviselhetetlenül büdös fokhagymaszag van. Szóval elviselhetetlen büdös van, hogy ennek az üzemnek a működtetési engedélye, stb. ez az önkormányzatra tartozik, vagy nem, nem tudom. Lényeg az, hogy úgy tudom, hogy valami szűrőberendezéssel kellene az ilyen üzemeket látni, hogy ennek van valami felügyelete? Önök ellenőrzik ezt?

A Hivatalban már van folyamatban eljárás, a Kormányhivatal az illetékes eljáró hatóság, a Polgármesteri Hivatal közvetíti feléjük a lakossági jelzéseket.

 

Nagy Irén képviselő is föltette a kérdést, miért nem épült meg a Halász utca.

Az utca tervezését az Önkormányzat elindította, fedezet biztosítása esetén 2024-ben kaphat az utca szilárd burkolatot.

 

Springer Friedrich Horst Meg lesz idén megcsinálva a Halász utca?

2024-ben készülhet el az utca.

 

Trajer Tímea Szilasligeti útról kérdezte, hogy az iskolánál lévő buszmegálló mikor lesz visszarakva a Vörösmarty utcára?

Meg fogja vizsgálni a Hivatal, bevonva a buszos vállalkozót, addig türelmet kérünk.

 

Másik kérdése, hogy a rengeteg roncsautó a városban, ami hónapokig díszeleg egyes utcákban azoknak mikor lesz méltó idézőjelesen méltó helye, és mikor gondoskodik arról a város vezetésére, hogy az autók ne legyenek hónapokig?

A járművek elszállítására megfelelő szerződő partnert kell bevonni. A közintézményeknél lévő parkolást a Rendészet folyamatosan ellenőrzi.

 

Ar Zoltán Van még egy Kerepes város alkalmazás, amiben lehet hibákat bejelenteni, észrevételeket közzétenni. Ne az legyen, hogy az elkészült munkákat fölrakjuk, hogy ezt megcsináljuk. Legyen fent az is, amit nincs kész, ahol probléma van, hogy ne csak azt lássák, ami készen van, mert akkor azt se lássák, ami készen van.

Az applikáció működik, a Hivatalban új kolléga vette át a felügyeletét. A bejelentéseket a Rendészet ellenőrzi, a bejelentő visszajelzést kap a probléma megoldásának módjáról, határidejéről, teljesüléséről. Bízunk benne, hogy az applikációt használók meg lesznek elégedve a bejelentéseik kezelésével.

 

Farkas Domonkos Marcell tavaly indítványozta, hogy ne egy közmeghallgatás legyen, hanem legyen a Szilasi Közösségi Házban is egymás után. Arról is született, döntés, mert szavazott róla a testület, hogy két közmeghallgatás este 6-kor. És a kérdése, hogy ez hogy lett fölülírva?

A Képviselő-testület munkatervében egy közmeghallgatás szerepel 2023. évre.

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!

 

Kerepes, 2023. december 11.

 

                                                                                   Tisztelettel:

 

                                                                                              dr. Udvarhelyi István Gergely

                                                                                                             jegyző

 

Scroll to Top