Tisztelt Lakosság!

 

 

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 16-án közmeghallgatást tartott. A közmeghallgatáson felmerült kérdésekre, problémákra vonatkozóan Gyuricza László Róbert Polgármester Úr megbízásából az alábbiakról tájékoztatom Önöket.

 

A 2021. december 16-i közmeghallgatáson az alábbi témák merültek fel:

 

  1. Elkerülő út építése

 

Több lakos sérelmezte, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által tervezett elkerülő út megváltoztatja majd a település arculatát. Gyuricza László Róbert polgármester és Farkas Domonkos alpolgármester részletesen számoltak be e döntés előzményeiről, miszerint a korábbi képviselő-testület 2014-ben nagy egyetértéssel támogatta ezen út megvalósítását, amely kormányzati forrásból valósul meg és megkönnyíti a lakosok közlekedését Budapest irányába.

 

  1. A Szabadság úti Hyde the Club működésével kapcsolatos problémák

 

Több lakos sérelmezte a Szabadság útnál működő Hyde the Club zajos működését, amely egyre nagyobb problémát jelent a környéken élő lakosoknak. Az ügyben birtokvédelmi eljárások is indultak, illetve 2019-ben a Hivatal részéről is helyszíni szemle megtartására került sor.

 

Birtokvédelmi eljárásokról és egyedi hatósági eljárásokról részletesebb felvilágosítás nem adható. A Club működésébe nem tud beleszólni, nincs ilyen hatásköre az Önkormányzatnak. Ha a Club a működése során nem tartja be a közösségi együttélés szabályairól szóló helyi rendeletet, az ellen hatósági eljárást lehet kezdeményezni, de a Város teherbíróképessége nem teszi lehetővé, hogy a közterület-felügyelők nagyobb létszámmal, több műszakba, éjszaka is végezzék feladataikat, így a Hivatal nem tudja biztosítani az állandó éjszakai jelenlétet, amely alapján helyszíni bírságot lehetne kiszabni. Amennyiben a Club vendégei hangoskodnak, vagy egyéb megbotránkoztató viselkedést tanúsítanak, úgy az eljárást nem a klub ellen, hanem az érintett elkövetők ellen kellene megindítani, de a garázdaság vonatkozásában a rendőrségnek van hatásköre fellépni. A klub vendégeinek közterületen tanúsított viselkedéséért az érintett vendégek tehetőek csak felelőssé, a csendháborítás és esetleges garázdaság miatt a rendőrség tud eljárni.

 

 

 

  1. Háziorvosi ellátás

 

A közmeghallgatás egyik legfontosabb témája a háziorvosi ellátás biztosításának kérdése. Vincze doktor úr nyugdíjba vonulása után Ficzere doktor úr vette át a praxist tartós helyettesítésre, szerződése azonban december 31-én lejár. A továbbiakban átmeneti jelleggel a másik három háziorvos veszi át a körzet pácienseit, utcák szerint megosztva őket. Az ügyről az Önkormányzat minden fórumán részletesen igyekszik majd tájékoztatni a lakosságot.

 

  1. Panoráma Lakóparkot érintő problémák

 

A Panoráma Lakópark képviseletében azzal a kéréssel fordultak az Önkormányzathoz az elkerülő út építésével kapcsolatban, hogy a Lakópark ügyfélként vehessen részt az eljárásokban. Az Önkormányzat támogatja, hogy a Panoráma Lakóparkban élők megszerezhessék az ügyféli státuszt, de mivel nem az Önkormányzat az eljáró hatóság, így nem rendelkezik hatáskörrel ennek elbírálásában, mindenesetre igyekszik minden segítséget megadni a lakóparkban élőknek.

 

  1. Közvilágítási problémák

 

A közmeghallgatáson lakossági jelzés érkezett, hogy néhány utcában sötét van, rossz a közvilágítás. Az Önkormányzat tájékoztatja a T. Lakosságot, hogy folyamatosan igyekszik fejleszteni, bővíteni a közvilágítást. Amennyiben a meglévő közvilágítással van probléma, kérjük jelezzék azt a szolgáltató Eurovill-nak az alábbi elérhetőségeken: 0680/980-030, vagy kozvilagitas@eurovill.hu. A szolgáltató minden esetben igyekszik megoldani a problémát.

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását!

A Kerepesi Polgármesteri Hivatal nevében Áldott Karácsonyt és Boldog Újévet kívánok!

 

 

Kerepes, 2021. december 20.

 

                                                           Üdvözlettel:

 

                                                                                               dr. Fügedi Réka

                                                                                                Kerepes Város Jegyzője

Scroll to Top