HIRDETMÉNY

 

 

a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1.§ (2) e) és 5.§ (5) bekezdése alapján

 

 

az Önkormányzat által alapított PRO SERVITIUM Díj adományozására

 

 

A PRO SERVITIUM Díj a szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ellátás területén dolgozó szakemberek munkájának méltó elismerésére szolgál.

A díj évente egyszer, legfeljebb két fő részére adományozható és azt minden évben november 12-én, a szociális munka napján, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

A díj nem adományozható annak a személynek, aki

a) az adományozás időpontjában a Képviselő-testület képviselője,

b) az adományozás időpontjában a Képviselő-testület valamely bizottságának nem képviselő tagja,

c) az e rendeletben szabályozott valamely kitüntetésben öt éven belül részesült.

Az díj adományozására érkező indítványokat a Kulturális és Népjóléti Bizottság véleményezi, amelynek alapján a Képviselő-testület az átadás napját megelőző ülésén határozattal dönt. A díjjal kitüntetett személyek a díjazott nevét, a díj megnevezését és az évszámot tartalmazó vésettel ellátott emlékplakettet és 150 000 forint összegű pénzjutalmat kapnak.

A díj adományozását indítványozhatják:

a) a polgármester, a települési képviselő és a képviselő-testület bizottságainak tagjai;

b) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 3:63. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek,

c) történelmi egyházak,

d) nemzetiségi önkormányzatok;

e) a jegyző,

f) a településen működő intézmények vezetői,

g) bármely kerepesi választópolgár.

Az indítványozók önmaguk, valamint a Ptk. 8:1. § 2. pontja szerinti közeli hozzátartozójuk kitüntetését nem indítványozhatják.

 

A díj adományozását a Kulturális és Népjóléti Bizottságnál vagy a Polgármesternél kezdeményezhetik 2023. szeptember 30-ig.

 

 

Kerepes, 2023. augusztus 24.

 

 

 

dr. Udvarhelyi István Gergely

       jegyző

Scroll to Top