HIRDETMÉNY

 

a kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 2/2019.(I.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § d) és 6. § (3) bekezdése alapján

az Önkormányzat által alapított Kerepes Ifjú Tehetsége Díj adományozására

 

A Kerepes Ifjú Tehetsége Díj az ifjú tehetségeknek az iskolai tanulmányok, a szellemi, a sport, a művészet és a tudomány területén elért kimagasló eredményeik elismerésére szolgál.

A díj évente legfeljebb két fő, 12-25 év közötti személy részére adományozható. A díjat ünnepélyes keretek között a polgármester adja át minden év augusztus 20-án.

A díj nem adományozhatók annak,

 1. aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület bizottságának, vagy a települési nemzetiségi önkormányzatnak képviselője,
 2. aki pártnak és párt helyi szervezetének tagja, valamint annak a szervezetnek, amely az adományozás időpontjában a Képviselő-testületben képviselettel rendelkezik,
 3. aki az e rendeletben szabályozott valamely kitüntetésben öt éven belül részesült,
 4. akit bűncselekmény miatt jogerősen elítéltek.

A díj adományozási eljárásának lefolytatásához a Képviselő-testület Szakmai bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a jegyző, az Oktatási és Kulturális és az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke, valamint az önkormányzati oktatási, nevelési és közművelődési intézmények vezetői.

A díj adományozási eljárásának lefolytatásához az Oktatási és Kulturális Bizottság tesz javaslatot, amely előterjesztés alapján a Képviselő-testület az átadás napját megelőző ülésén, határozattal dönt.

A díjjal kitüntetett személyek díszoklevelet, a díjazott nevét, a díj megnevezését és az évszámot tartalmazó vésettel ellátott emlékplakettet és bruttó 150.000 forint összegű pénzjutalmat kapnak.

A díj adományozását indítványozhatják:

 1. a polgármester, a települési képviselő és a képviselő-testület bizottságainak tagjai;
 2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 3:63. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek,
 3. történelmi egyházak,
 4. nemzetiségi önkormányzatok;
 5. a jegyző és
 6. a településen működő intézmények vezetői,
 7. a h) pontban meghatározott kivétellel legalább 30 kerepesi választópolgár egyazon személyre történő jelöléssel.

 

A díj adományozását az Oktatási és Kulturális Bizottságnál, vagy a Polgármesternél kezdeményezhetik 2019. május 31-ig.

 

Kerepes, 2019. április 9.

 

Franka Tibor

polgármester

Scroll to Top