Kt. ülés meghívó 03.26.
Meghívó - Kulturális és Turisztikai Bizottság 03.23.
Meghívó - Oktatási és Sport Bizottság 03.23.
Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság meghívó 03.23.
Nemzetiségi és Hagyományőrző Bizottság meghívó 03.24.
Szociális és Egészségügyi Bizottság meghívó 03.24.
Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság meghívó 03.25.
1. napirend A kitüntetések, elismerések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 2/2019.(I.23.) önkormányzati rendelet módosítása
2. napirend A Dunakeszi Tankerületi Központtal kötendő szerződések (Megállapodás és Vagyonkezelési Szerződés módosításainak és egységes szerkezetbe foglalásainak aláírása)
2. napirend melléklete helyiséglista
3. napirend A Dunakeszi Tankerületi Központ által a Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát érintő átszervezés jóváhagyása
4. napirend Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének gazdasági programja
7. napirend A SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft-vel kötött szerződés felülvizsgálata
8. napirend Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött feladat ellátási szerződés felülvizsgálata
9. napirend Kerepes város közigazgatási területén végzendő helyi menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátásáról szóló szerződés meghosszabbítása
10. napirend Magtár téri járda
11. napirend A Juhász Gyula utca aszfaltozása
Scroll to Top