Meghívó Képviselő-testületi ülés 2019.11.28.
Meghívó - Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság
Meghívó - Nemzetiségi és Hagyományőrző Bizottság
Meghívó - Kulturális és Turisztikai Bizottság
Meghívó -Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság
Meghívó - Oktatási és Sport Bizottság
Meghívó - Szociális és Egészségügyi Bizottság
1. napirend dr. Havay M. szerződésmódosítás
2. napirend Kitüntetések, elismerések adományozásáról szóló rendelet módosítás
3. napirend Költségvetés módosítása
4. napirend A 1713_2 hrsz-ú ingatlan bérleti szerződésének felülvizsgálata
5. napirend 2020.évi költségvetési koncepció
6. napirend 2020.évi belső ellenőrzési terv
7. napirend Nemzetiségi együttműködési megállapodások felülvizsgálata
8. napirend Képviselők részére biztosított laptopok értékesítése
9. napirend Polgármesteri szabadság
10. napirend Kistérségi társulás
11. napirend Bölcsőde intézményvezetői pályázat
12. napirend Művelődési ház intézményvezetői pályázat
13. napirend Bursa Hungarica tájékoztatás
14. napirend Beszerzési eljárás indítása közcélú televíziós műsorok szolgáltatására
17. napirend Vis maior pályázat
18. napirend Téli Csúszásmentesítés
19. napirend beszerzési eljárás műszaki ellenőr
20. napirend beszerzési eljárás jogi szolg.
21. napirend beszerzési eljárás főépítész
22. napirend GFT
PÜFB 14. np Gördülő Fejlesztési Terv
Scroll to Top