Sajtóközlemény

 

A Figyelő és a Pesti Srácok „Újabb botrány Gémesi György körül” címmel közölt cikket gazdasági társaságunk személyzeti döntéseivel kapcsolatban. A cikk állításaira, mint a munkáltatói jogot gyakorló megbízott ügyvezető igazgató az alábbi választ adom.

 

A Zöld Híd B.I.G.G Nkft. önálló adó, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik. Dr. Gémesi György ügyvezető elnök, döntéshozói jogkörében egyetlen munkajogi kérdésben sem adott utasítást, vagy vont el hatáskört az ügyvezetéstől. Gémesi György személyének a kifejtett ügyhöz kapcsolása, a vele szemben indított lejáratás része, melyet az itt dolgozó közösség már megszokott.

 

A gazdasági társaság honlapjának, saját adatkezelésének, adatmentésének, levelezésének szerverei fizikailag is elkülönített helyen működnek, így a honlap szerverét érő túlterheléses támadás elhárítása nem az informatikai vezetőnk feladata és hatásköre. A kényszerű leállításról a weboldal szerverét üzemeltető társaság döntött. A honlapot ért támadás ügyében az üzemeltető feljelentést tett, erről valamennyi tagönkormányzatunkat dokumentáltan értesítettük. A szerver működése helyreállt, adatvesztés nem történt.

 

A személyzeti iratot egy munkatársunk szivárogtatta ki, aki azon túl, hogy az itt dolgozókkal szemben is tisztességtelen magatartást tanúsított, a személyiségi jogokat, iratkezelési szabályokat is súlyosan megsértette. Munkavállalónk továbbá nem értette a munkáltatói döntés tartalmát, ezzel félrevezette a sajtót. A nyilvánossá tett dokumentum helyes értelmezéséhez ismernie kellett volna az informatikai vezető teljes munkaszerződését is.

 

Társaságunk több területen alkalmaz minőségi bérpótlékokat, mind a fizikai állomány, mind pedig a szellemi állomány tekintetében. Ez utóbbi körbe tartozik az informatikai vezető is. Hat hónap vonatkozásában, amennyiben teljesíti a 98%-os informatikai üzembiztonságot 1 havi munkabérére válik jogosulttá. Tekintve, hogy 2018 második félévében lépett munkába, így az alapbéréből és az arányosításból számolva bruttó 216.667 Ft, az általános szabályok szerint számolva nettó 144.083 Ft kifizetésére válik jogosulttá, amelyet a novemberi bérével, a 2018. december 10-ei bérfizetéskor fog megkapni.

 

Az új vállalati vezetés kinevezéséig minden személyi, szervezeti döntés, külön indokolással, önálló nyilvántartásba kerül, mely az átadás - átvételi dokumentáció részévé válik.

 

Mint ügyvezető szeretem és tisztelem a Zöld Hidat, a munkahelyemet. Megadom továbbá a tiszteletet munkavállalóimnak. Sem a múltban, sem a jelenben nem volt és nincs okom a károkozásra, vagy arra, hogy egyes beosztottaimmal kivételezzek, egyéni előnyök, vagy hátrányos megkülönböztetések mentén járjak el.

 

A munkáltatói döntések, a munkajogi jogszabályok betartásával, a társaságnál eltöltött idő, a munkaszervezetben betöltött beosztás, a végzett munka minősége, az egyéni élethelyzet és az elvárható méltányosság mentén születtek meg és ügyvezetésem utolsó pillanatáig így fognak megszületni.

 

Dr. Gémesi György elnök úr szándékolt és tervezett lejáratása áll szemben a Zöld Híd Programban 2006-tól végzett közös munkánkkal. A lejáratás nem éri el célját, hiszen éppen ellenkező hatást vált ki és folyamatosan, jól érezhetően növeli hitelességünket, a velünk és a hulladékkezelésben dolgozókkal szembeni társadalmi együttérzést. Rámutat arra is, hogy az alapvető emberi értékek tisztelete, a valós hírek és információk nélkül mindannyian sérülni fogunk a saját hazánkban.

 

Gödöllő, 2018. 11. 27.

 

Gyenes Szilárd

mb.ügyvezető igazgató

s.k

Scroll to Top