Kivonulás a testületi ülésről

A polgármester tájékoztatása a június 14-i testületi ülésen történt néhány képviselő kivonulásával kapcsolatban.

Ismeretes, hogy Kerepes Város Testülete 2017. március 7-én, azaz több mint egy esztendeje döntött arról, hogy a "szilasi réten" önkormányzati telkeken egészségügyi központ, valamint park, parkolók kialakítására elindítja az engedélyes terveztetési eljárást - 7 igen, 4 nem, 1 tartózkodás - testületi szavazás alapján. Most mégis, mikor az akkori döntés értelmében a vázrajzokat kellene elfogadni, akkor Nagy Irén, Gömbkötő Róbert, Víg János, Liptay Gábor kivonul az ülésről, hogy ne kelljen elfogadni, hátha akkor nem épül meg a központ.

Tisztázzunk valamit! A központ épül, hiszen döntés van róla és azt a kivonuló képviselők által szorgalmazott és sokba kerülő népszavazás érvénytelensége is csak erősíti. A vázrajz a város és a pályázaton nyertes tervező közötti szerződés értelmében az önkormányzat részéről kötelezettség vállalás, ami azt jelenti, ha teljesítették a feladatot, azt félremagyarázkodással és kollektív kivonulással nem lehet ellehetetleníteni.

Ez megint az ellenzék érdekeit, nem pedig a város fejlődését szolgálja. A vázrajz elfogadása ugyanis a testület döntése, vagyis a szerződés értelmében kötelezettség, míg az egészségügyi központ megépülése lehetőség, hiszen pályázatra és egyéb forrásokra várunk és számítunk. Haladjunk tovább, de ne visszafelé! Meggyőződésem, hogy a választók többsége nem a kivonulásra, vagyis a város ellehetetlenítésére adta a voksát.

Franka Tibor, polgármester

Scroll to Top