2019. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

 

A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

Az alábbi témakörökben lehet pályázni:

A.) Település környezet- és természetvédelmének segítése,

B.) Kapcsolódás települési rendezvények szervezéséhez

C.) Helyi nevezetességek, hagyományok, kulturális értékek ápolása, bemutatása,

D.) Ifjúság részére szervezett szabadidős tevékenység segítése

E.) Településkép javítás (épített környezet, parkok, épületek javítása, karbantartása)

F.) A lakosság részére szervezett helyi kulturális és szabadidős tevékenységek, programok segítése

 

Rendelkezésre álló forrás: Kerepes Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésében erre elkülönített 2.000.000,-Ft mértékű keretösszeg.

Saját forrás mértéke: a támogatással megvalósítani kívánt cél költségének minimum 25 %-a.

Támogatottak köre: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv előírásainak megfelelő társadalmi szervezetek közül (kivétel: pártok, érdekvédelmi szervezetek, egyházak) – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendeletben (Ámr.), valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglaltakra figyelemmel – pályázatot nyújthatnak be azok, akik:

  1. a bíróságon 2017. január 1-je előtt bejegyzésre kerültek,
  2. az alapító okiratuknak megfelelően ténylegesen végzik tevékenységüket,
  3. amennyiben önkormányzati támogatásban már részesültek, az előző évben kapott önkormányzati támogatással hiánytalanul elszámoltak, és kifogás az elbírálás időpontjáig nem merült fel, eltérő képviselő-testületi döntés hiányában.

Támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő, utó- vagy előfinanszírozás formájában, időarányos részletekben történik. A pályázónak 2019. január 1. – 2019. december 31. közötti időszakra, az alapító okiratában meghatározott célok érdekében szervezett programok megvalósítására, illetve a programokkal összefüggő anyagok beszerzésére igényelhető támogatás.

További bővebb tájékoztatás a mellékelt linken található!

LINK: 2019. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

 

Scroll to Top