Tisztelt Szülők!

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvodában a 2018/2019. nevelési évre az óvodai beiratkozás ideje:

2018. május 02-án 8-17 óráig

Szivárvány Óvodában (2144 Kerepes, Szabadság út 260.)

2018. május 03-án 8-17 óráig

Csicsergő Óvodában (2145 Kerepes, Wéber Ede utca 17.)

2018. május 04-én 8-17 óráig

Meseliget Óvodában (2145 Kerepes, József Attila út 71-75.)

Pót beiratkozás: 2018. május 15. 8-17óráig a Csicsergő Óvodában.

Óvodalátogatás, nyílt hét a szülők részére: 2018. május 02-04-ig 10 – 11.30 óráig.

Az óvodába beíratható az a gyermek, aki 2018. augusztus 31-ig (ill.: december 31-ig) betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke a fenti időpont után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2018/2019. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

2018. szeptember 1-től az a gyermek, aki 3. életévét betöltötte 2018. 08.31-ig, napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

Az a szülő, aki 3. életévet betöltött gyermekét nem íratja be az óvodába, az szabálysértést követ el és a szabálysértésről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § a) pontja alapján és szabálysértési bírsággal sújtható.

A Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda integráltan nevelő intézmény. Felvételi körzete: Kerepes Város település.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2018. június 14-ig.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül Kerepes Város Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet.

A beiratkozáshoz be kell mutatni:

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót
  • szülő személyi azonosító okmányát
  • oltási könyvet
  • a szülő (gondviselő) és a gyermek lakóhelyét vagy tartózkodási helyét igazoló lakcímkártyáját.

Kerepes Város Önkormányzat mb.

Tajti Krisztina óvodavezető

                      

Scroll to Top