Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján, nyugdíjba vonulás miatt pályázatot hirdet

Szociális asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Kerepes közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Naprakészen adminisztrálja, nyilvántartja és kezeli a szociális ellátásokat igénybevevőkkel (étkeztetés, házi segítségnyújtás, fogyatékkal élők nappali ellátása) kapcsolatos ügyiratokat. Koordinálja az bePénzügyi Számlázási és térítési díj beszedési tevékenységet, postázást végez. Intézi a szociális étkeztetési megrendeléseket és lemondásokat

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók továbbá jogszabályban megnevezett szociális ágazati pótlékra valamint bruttó 15.000 Ft/hó önkormányzati kereset kiegészítésre is jogosult. A munkavállaló Cafetéria juttatásban és közlekedési költségtérítésben is részesül.

Pályázati feltételek:

  • Végzettség szintje: középfokú végzettség
  • Szakirány/képesítés: szociális asszisztens
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

Pontos, önálló munkavégzés, empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség, felhasználói szintű számítógépes ismeret. Önkormányzati ASP rendszer ismerete előny, de nem feltétel.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2022. február 1-től tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Vera nyújt, a 06-20/559-89-06-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Horváth Vera intézményvezető részére a szak@kerepesszak.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően személyes beszélgetés.

 

Scroll to Top