KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL

KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

Cím: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Ügyfélszolgálat: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Titkárság: 06-28/561-059

Fax: 06-28/561-060

@: titkarsag@kerepes.hu

@: onkormanyzat@kerepes.hu

 

POLGÁRMESTER

 

FRANKA PÁL TIBOR

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.

Elérhetősége: I. em. 18. sz. iroda

Telefonszám: 06-28/561-050/122-es mellék vagy a Titkárság 06-28/561-059

Mobil: 06-20/559-89-05

@: polgarmester@kerepes.hu

 

ALPOLGÁRMESTER

 

KISS KÁROLY

Hivatali címe: 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. 

Elérhetősége: I. em. 21. iroda

Telefon: 06-28/561-050/103-as mellék

Mobil: 06-20/559-89-25

@: alpolgarmester@kerepes.hu

Félfogadása: Kedden 15:00-16:00 óra között

 

JEGYZŐ

 

DR. FERENCZ DÓRA

Elérhetősége: I. em. 20. sz. iroda,

Tel.: 06-28/561-050 /101-es mellék, 

Tel.: 06-28/561-059

@: jegyzo@kerepes.hu

Félfogadása előzetes időpont egyeztetés alapján: Szerdán 8:00-16:00 óra között

 

ALJEGYZŐ

 

DR. KISS BÉLÁNÉ

Elérhetősége: fsz. 7. sz. iroda,

Tel.: központi telefonszám 120-as mellék,

Félfogadása: hivatali ügyfélfogadási időben

@: aljegyzo@kerepes.hu

 

TITKÁRSÁG

 

BOCSÁNÉ ERDEI MARGARETA

Tel.: 06-28/561-059, vagy központi telefonszám és 111-es mellék

Fax: 06-28/561-060

@: titkarsag@kerepes.hu

 

AZ IRODÁK ÉS AZ ÜGYINTÉZŐK KÖZVETLEN ELÉRHETŐSÉGEI,

 

AZ ÜGYINTÉZŐK ÁLTAL INTÉZETT ÜGYTÍPUSOK

 

1. IGAZGATÁSI IRODA

 

1.1. IGAZGATÁSI IRODA - ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

fsz. 1. sz. iroda

Központi telefonszám: 06-28/561-050, 06-28/561-051

Ügyintéző: BARAN GÁBORNÉ

MATUZNÉ BENCZE HAJNALKA

Az Ügyfélszolgálat végzi a lakcímbejelentésekkel kapcsolatos feladatokat, az ügyintézést illetően általános felvilágosítást nyújt és formanyomtatványokkal szolgál az ügyfelek részére, átveszi és érkezteti a beadványokat. Ellátja az eb- és méh-nyilvántartási adminisztratív feladatokat.

 

1.2. IGAZGATÁSI IRODA - HAGYATÉKI ÜGYINTÉZÉS, TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK

fsz. 2. sz. iroda

Mobil: 06-20/559-89-02

Tel.: 06-28/561-062, vagy központi telefonszám és 116-os mellék

HADADY EMESE

@: hadady.emese@kerepes.hu

Ügytípusok: hagyatéki ügyek; lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

GÖRÖG HAJNALKA

@: gorog.hajnalka@kerepes.hu

Ügytípusok: települési támogatás: rendszeres gyógyszerköltségek viseléséhez, iskolai tanulmányokhoz, a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását végző személy részére nyújtott települési támogatás; rendkívüli települési támogatás; szociális otthoni elhelyezés; rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság; védendő fogyasztók

 

1.3. IGAZGATÁSI IRODA - IKTATÓ

fsz. 4. sz. iroda

Tel.: központi telefonszám és 121-es mellék

AMBRUS MÁRIA ENIKŐ – ügyiratok kezelésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása

 

1.4. IGAZGATÁSI IRODA - ANYAKÖNYVVEZETŐ, NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÓ

fsz. 5. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-065, vagy központi telefonszám és 124-es mellék

@: anyakonyv@kerepes.hu

LÉNÁRTNÉ KOVÁCS GYÖNGYI ERIKA anyakönyvvezető

Ügytípusok: anyakönyvi kivonatok kiadása, apai elismerő nyilatkozat felvétele, házasságkötés lebonyolítása, állampolgársággal kapcsolatos feladatok ellátása, népesség-nyilvántartási feladatok, lakcímbejelentések

Központi Címregiszterrel és a lakcímigazolványok cseréjével kapcsolatos ügyintézés

 

1.5. KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

fsz. 12. sz. iroda

TOKAJI GÁBOR

Mobil: 06-20/559-8929

 

2. ÖNKORMÁNYZATI IRODA

 

fsz. 3. sz. iroda

IRODAVEZETŐ: BONDORNÉ KISBENEDEK ÉVA ERZSÉBET

Mobil: 06-20/559-8916

06-70/436-0273

Tel.: 06-28/561-064, vagy központi telefonszám és 123-as mellék

@: kisbenedekeva@kerepes.hu

Ügytípusok: választási ügyek, polgári védelmi feladatok, lakás- és helyiségbérlet, a Képviselő-testület üléseire rendelettervezetek előkészítése, közreműködés a Közbiztonsági és Környezetvédelmi, valamint a Nemzetiségi Bizottság, továbbá a Jegyző megbízásából a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kerepes ülésén

ÖNKORMÁNYZATI REFERENS: KÁNTOR ZSUZSANNA

@: onkormanyzat@kerepes.hu

Önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati testületi és bizottsági ülések anyagainak összeállítása, megküldése, közreműködés az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén, a képviselő-testületi és OKB ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, a kivonatok átadása az ügyintézőknek, a jegyzőkönyvek felterjesztése a kormányhivatalhoz a Nemzeti Jogszabálytáron keresztül

MUNKAÜGY: BOLYKY BOGLÁRKA ERIKA

I. em. 19. sz. iroda

Tel.: központi telefonszám és 123-as mellék

Mobil: 06-20/559-89-30

@: munkaugy@kerepes.hu

 

3. ADÓ ÉS PÉNZÜGYI IRODA

 

3.1. ADÓCSOPORT

I. em. 21. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-061

Mobil: 06-20/559-89-07

@: ado@kerepes.hu

ADÓCSOPORT VEZETŐ: MURÁNYINÉ KORPÁS MÁRTA

Ügytípus: gépjárműadó, idegenforgalmi adó

Tel.: 06-28/561-061, vagy központi telefonszám és 113-as mellék

Mobil: 06-20/559-89-07

@: muranyine.korpas.marta@kerepes.hu

Ügyintézők és ügytípusok:

FÜLÖP KATALIN - kommunális adó

Tel.: 06-28/561-061, vagy központi teleonszám és 114-es mellék

GÁL RICHÁRD – adó-érték bizonyítvány, idegen (adók módjára behajtandó köztartozások) behajtás, talajterhelési díj, méltányossági eljárások

Tel.: 06-28/561-061, vagy központi telefonszám és 114-es mellék

ZSIÁK ÁGNES – iparűzési adó, könyvelés (túlfizetések visszautalása), adóigazolás

Tel.: 06-28/561-061, vagy központi telefonszám és 115-ös mellék

 

3.2. PÉNZÜGYI CSOPORT

 

I. em. 18. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-057, 06-28/561-058, vagy központi telefonszám és 110-es, 128-as és 148-as mellék.

Mobil: 06-20/559-89-31

@: penzugy@kerepes.hu

IRODAVEZETŐ: DR. IVICZ MIHÁLY ZSOLT

Tel.: 06-28/561-059, vagy központi telefonszám és 110-es mellék

Mobil: 06-20/559-89-00

Ügyintézők:

DANI-CZIPPEL BARBARA

FEHÉRNÉ RIKLIK JUDIT

HEIDÖLNÉ KONCZ EMESE

Tel.: 06-28/561-058, vagy központi telefonszám és 148-as mellék

PARÓCZAI SÁNDORNÉ

HARSÁNYINÉ FARKAS JUDIT

Tel.: 06-28/561-057, vagy központi telefonszám és 128-as mellék

 

3.3. PÉNZTÁR

fsz. 11. sz. iroda

HEIDÖLNÉ KONCZ EMESE

Tel.: központi telefonszám és 117-es mellék

 

4. MŰSZAKI ÉS BERUHÁZÁSI IRODA

fsz. 9. sz. iroda

Tel.: 06-28/561-063, vagy központi telefonszám, 118-as és 119-es mellék

Fax: 06-28/561-066

Mobil: 06-20-559-89-11

@: muszak@kerepes.hu

muszak1@kerepes.hu

muszak2@kerepes.hu

IRODAVEZETŐ: FÜLÖP ANNA

Mobil: 06-20/559-89-26

Ügytípusok: település-szerkezei terv és szabályozási tervek készítése, szakhatósági állásfoglalások, közútkezelői engedélyek, tulajdonosi hozzájárulás kiadása, beruházások: útépítés, csapadékvíz-elvezetés, járdaépítés lebonyolítása, pályázatok előkészítése és végrehajtása, bizottsági, testületi előterjesztések előkészítése

Központi Címregiszterrel kapcsolatos ügyintézés

Ügyintéző és ügytípusok:

SZOTÁNÉ FARKAS ILDIKÓ – utca és házszám igazolás kiadása, házszámozás, földhivatali ügyintézés, szakhatósági, közútkezelői, tulajdonosi hozzájárulás, belföldi jogsegélyek, behajtási engedélyek kiadása, közművekkel történő egyeztetés, hiányzó utcatáblák felmérése, kihelyeztetése, számlák ellenőrzése, postázás, bizottsági jegyzőkönyvezés

 

 

 

Scroll to Top