A zöld területek karbantartásával és a parlagfű elleni védekezéssel egyszerre teszünk a rendezett környezetért és az egészségünkért is! A tiszta és rendezett környezet mindannyiunk érdeke!

Sokan nem tudják, hogy a saját ingatlanjuk előtt található terület karbantartása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége. Fontos ez, hiszen a rendezett településkép, a lágyszárú növények pollenkoncentrációjának csökkentése elemi érdeke a lakosságnak. A rendelet így fogalmaz: „Az ingatlan tulajdonosának feladata az ingatlan előtti járdaszakasz, saroktelek esetén minden oldalán (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) zöldsáv, nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztán tartása.”

Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet biztosítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását megakadályozzuk. Ezen gyomnövény pollenje az arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, ezért a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg előírt feladat.

A zöldterülettel kapcsolatos szabályok megszegése az alábbiak szerint szankcionálható:

„A fenti kötelezettség elmulasztása a Kerepesi Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 16/2020(IX.25) önkormányzati rendelete alapján közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, amely 50.000 forint helyszíni közigazgatási bírsággal, illetve közigazgatási eljárással esetén természetes személy esetén: 5.000 forinttól 200.000 forintig terjedő, jogi személynél, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnél: 50.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.”  

A fenti szabályok betartását a közterület felügyelők rendszeresen fogják ellenőrízni.

 Parlagfű bejelentési segédlet:

A belterületi bejelentéseket az illetékes önkormányzathoz, míg a külterületi bejelentéseket az illetékes megyei kormányhivatal járási földhivatalához lehet megtenni. Ezekhez a bejelentésekhez rendelkezésre áll a Parlagfű Bejelentő Rendszer.

A Parlagfű Bejelentő Rendszert bárki használhatja, mind a helyi lakosság, mind a társadalmi szervezetek és a vállalkozások egyaránt. A rendszer a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) oldaláról, a https://pbr.nebih.gov.hu címen közvetlenül elérhető. Bejelentés tételéhez előzetesen regisztrálni kell a bejelentő felületen. A bejelentő a regisztrációt követően akár otthoni interneteléréssel, akár mobiltelefonnal a helyszínen is megteheti bejelentését.

Kérjük Önöket használják a Parlagfű Bejelentő Rendszert!

Amennyiben valakinek nincs lehetősége ezt a rendszert használni, az:

- külterületi parlagfű fertőzött terület esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Földhivatal e-mai címére foldhivatal.godollo@pest.gov.hu;

- belterületi parlagfű fertőzött terület esetén a Kerepesi Polgármesteri Hivatal központi e-mai címére, a  bejelentes@kerepes.hu címekre tehet bejelentést.

 Kérjük a tisztelt lakosság együttműködését a parlagfű fertőzöttség visszaszorítása érdekében és a zöldfelületek tisztántartásában!

 

 Kerepes, 2021. június 04.

Scroll to Top