Tisztelt Szülő!

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.)  Korm. rendelet 2016. január 1-jei módosítása alapján az önkormányzatok feladatai közé tartozik a szünidei gyermekétkeztetés megszervezése, amelynek keretében az Önkormányzat a déli meleg főétkezés helyben történő megszervezésére köteles a szociálisan rászoruló, határozatban megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára.

A szünidei gyermekétkeztetést a gyermek lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzatnak kell biztosítania, az őszi, téli, tavaszi szünet teljes időtartamában, továbbá a nyári szünet ideje alatt, legalább 43 munkanapon.

A jogszabályban megállapított feltételek alapján az Ön gyermeke/gyermekei is a fentiek szerinti jogosultsági körbe tartozik, ezért tájékoztatásommal egyidejűleg megküldöm a szünidei gyermekétkeztetés igényléséhez szükséges – jogszabályban – előírt nyilatkozatot is, melyet gyermekenként szíveskedjenek kitölteni. A nyilatkozat kitöltésében szükség esetén az Alapszolgáltatási Központ munkatársai nyújtanak Önnek segítséget.

Az ingyenes szünidei étkezést a 2021/2022. tanévben

  • Téli szünet: 2021. december 22-től 2021. december 31-ig (7 munkanap)
  • Tavaszi szünet: 2022. április 14-től 2022. április 19-ig (4 munkanap)
  • Az óvodás, bölcsődés gyermekeket az őszi, illetve tavaszi szünidőben étkezés nem illeti meg, mert az óvoda/bölcsőde a szünet időtartamára nem tart zárva. Téli szünetben csak a zárvatartás ideje alatt lehet igénybe venni.

A szünidei gyermekétkeztetésre irányuló igényt tartalmazó kitöltött és aláírt nyomtatvány 

benyújtási határideje: 

                           - Téli szünetre igényel étkezésnél 2021. december 15.

                           - Tavaszi szünetre igényelt étkezésnél 2022. április 04.

 

A határidőn túl leadott igényléseket az adott szünetre már nem tudjuk figyelembe venni!

Az ebéd a szolgáltató által adagonként előre csomagolva érkezik, és a Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központban vehető át naponta 12 és 13 óra között.

Az ételt a gyermek, a szülő, vagy a szülő által írásban megbízott személy viheti el.

Kérem, hogy amennyiben igénybe kívánja venni az őszi szünidei gyermekétkeztetést gyermeke(i) számára, úgy a csatolt nyilatkozatot/nyilatkozatokat gyermekenként szíveskedjék kitöltve a megadott határidőig a Kerepesi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2.) leadni.

Scroll to Top