Tájékoztatás 

2016 márciusában Springer Friedrich Horst feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen polgármesteri, képviselői, illetve nemzetiségi önkormányzatok elnöki minőségben aláírt levél ügyében. Eszerint büntetőeljárás indult Franka Tibor polgármester, Gáspár Erika roma nemzetiségi önkormányzat elnöke, Kiss Károly szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke, illetve többek között Szabó Anikó, Bakai Kálmán, Dr. Vaszil László képviselők ellen a Budakörnyéki Járásbíróságon. Az ügy alapját egy, a kerepes-kistarcsai vízmű által Kerepes Önkormányzata, mint tulajdonos részére kiadott tájékoztatás képezte, amely megállapítja, hogy a 024/8 hrsz-ú ingatlanon, a Barber-tanyán, amely Springer Friedrich Horst tulajdonában van, 1998 és 2015 között vízdíjfizetés nem történt. A tulajdonos a 2014. 01. 23. - 2015. 11. 23. közötti időszakra az előírt vízdíjat egyösszegben befizette.

A vízmű tájékoztatás szerint „csak szándékos lehetett” az, hogy a bekötés véletlenül nem került bele a számlázási rendszerbe. Ezen tájékoztatás alapján küldtek levelet a polgármester és a képviselők Springer Friedrich Horst részére, hogy fontolja meg, milyen károkat okozott ezzel Kerepes városának és a díjfizető állampolgároknak. A levélben a polgármester és képviselők leírták azt a véleményüket, hogy Springer Friedrich Horst rontja a város és a kerepesi németség jó hírnevét, és úgy ítélték meg, hogy ezzel méltatlanná vált a német önkormányzat vezetésére.

A feljelentést - ami Springer Friedrich Horst részéről becsületsértés és kegyeletsértés megállapítására irányult - a bíróság elutasította, mert azt alaptalannak tartotta. A bírósági döntés nem jogerős.

Kerepes Város Önkormányzata

Scroll to Top