Tájékoztatás adózást érintő változásról

 

A gépjárműadót érintő változások

 

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény értelmében 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

 

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) továbbra is az önkormányzati adóhatóság jár el. Az önkormányzathoz befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

 

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé, az adóztatás az eddigi gyakorlatnak megfelelően a központi járműnyilvántartás alapján történik.

 

Az iparűzési adót érintő változások

 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) módosulása miatt az adóalanyok a jövőben nem az önkormányzati, hanem kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi iparűzési adóbevallásukat. Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján elérhetők. Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

 

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak (nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg legfeljebb 4 milliárd forint) 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes adóelőleg felét kell megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek. A nyilatkozatot legkésőbb 2021. február 25-ig a NAV-on keresztül, elektronikus úton lehet benyújtani.

 

Az adózóknak a Htv. 39/B. § (9) bekezdése szerinti körülményről (tételes KATA hatálya alá történő bejelentkezés) továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz kell a bejelentkezést/változás bejelentést megtenni az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül.

 

Amennyiben a tételes KATA alanya adófizetési kötelezettsége 2020. évben szünetelt, 2021. január 15-ig (a NAV-on keresztül) benyújtott iparűzési adóbevallással tudja csökkenteni a korábban megfizetett iparűzési adóját.

Scroll to Top