Sokan nem tudják, hogy a saját ingatlanjuk előtt található terület karbantartása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége. Fontos ez, hiszen a rendezett településkép, a lágyszárú növények pollenkoncentrációjának csökkentése elemi érdeke a lakosságnak. A rendelet így fogalmaz: „Az ingatlan tulajdonosának feladata az ingatlan előtti járdaszakasz, saroktelek esetén minden oldalán (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) zöldsáv, nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztán tartása.”

A zöldterülettel kapcsolatos szabályok megszegése esetén helyszínen 5.000-50.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal, közigazgatási eljárás keretében pedig 5.000-150.000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal szankcionálható.

Scroll to Top