Matricás rendszert vezet be a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a hulladékszállítási szolgáltatás átláthatósága és rendszerezése érdekében „matricás” azonosító módszert alkalmaz. Az Ügyfelek matricával jelölik meg a hulladéktárolójukat, ami alapján a hulladékszállítást végzők tudják, hogy kik jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.

Az ingatlanhasználók 2020. januárjában az NHKV Zrt. által kibocsátott, 2019. utolsó negyedéves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjról szóló számlával együtt 2020-ra érvényes éves matricát kapnak, amelyet 30 napon belül a gyűjtőedényre kell felragasztaniuk.

A 4 gyűjtőedénynél több ürítésére szerződött ingatlanhasználók közvetlenül a közszolgáltatótól kapják a matricákat postai úton.

Az egyéni díjfizetésű társasházi lakók a számla mellé nem kapnak matricát; a társasházak gyűjtőedényeire a közszolgáltató rendszerfelügyelői helyezik el a matricákat.

A gyűjtőedénnyel rendelkező (nem zsákos) üdülőingatlanok használói a szolgáltatás használatára jogosító matricát 2020 márciusában vehetik át, külön tájékoztatás mellett.

Azon ingatlanhasználók, akik – a fenti kivételeket leszámítva – nem kapnak matricát, jelezzék azt a közszolgáltató ügyfélszolgálatán, és a jogosultság ellenőrzését követően pót matricát kapnak.

Az év közbeni költözés, új ingatlanhasználóként vagy új gazdálkodóként történő bejelentkezés esetén a matricát a közszolgáltató ügyfélszolgálati irodája biztosítja.

A hulladéktárolók matricával történő jelölésére várhatóan egy hónap türelmi idő áll majd rendelkezésre, ezen idő alatt a hulladékszállítást végzők csak tájékoztatják az ingatlanhasználókat a matrica használatának szükségességéről. Azok az ingatlanhasználók, akik matrica nélküli gyűjtőedényt helyeznek ki, a közszolgáltatást jogosulatlanul veszik igénybe. Ilyen esetekben az ingatlanhasználó beazonosítását követően a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. számla kiállítási céllal jelent az NHKV Zrt. felé. Amennyiben a gyűjtőedény tulajdonosát nem lehet beazonosítani, két alkalommal történő felszólítás után a szolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását.

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. köszöni az együttműködésüket!

Matrica minták 2020. évben

Scroll to Top