HIRDETMÉNY

 az Önkormányzat által alapított Kerepes Kultúrájáért Díj adományozására

A Kerepes Kultúrájáért Díj Kerepes Város kulturális életében végzett kiemelkedő érdemek elismerésére szolgál.

A díj évente egyszer, egy fő vagy szervezet részére adományozható és azt minden év január 22-én a Magyar Kultúra Napján, ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

A díj adományozási eljárásának lefolytatásához a Képviselő-testület Szakmai bizottságot hoz létre, amelynek tagjai a jegyző, az Oktatási és Kulturális (Nagy László), az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke (Dr. Vaszil László), valamint az önkormányzati oktatási, nevelési és közművelődési intézmények vezetői (Tajti Krisztina, Hajdú Zsófia Csenge).

A díjjal kitüntetett személyek a díjazott nevét, a díj megnevezését és az évszámot tartalmazó vésettel ellátott emlékplakettet és 150 000 forint összegű pénzjutalmat kapnak.

A díj adományozását indítványozhatják:

-  Kerepes Város Képviselő-testületének tagjai és a Képviselő-testület bizottságainak tagjai;

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3:63. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti helyi egyesületek;

- történelmi egyházak;

- nemzetiségi önkormányzatok;

- a jegyző;

- a településen működő intézmények vezetői;

- legalább 30 kerepesi választópolgár egyazon személyre történő jelöléssel.

Az indítványozók önmaguk, valamint a Ptk. 8:1. § 2. pontja szerinti közeli hozzátartozójuk kitüntetését nem indítványozhatják.

A díj adományozását a Szakmai Bizottságnál, vagy a Polgármesternél kezdeményezhetik 2017. november 30-ig.

Scroll to Top