TISZTELT KEREPESI LAKOSOK!

 

A Nemzeti Választási Iroda felhívása alapján kérjük, jelentkezzen szavazatszámláló bizottsági tagnak a jövő tavaszi választásokra!

 

2022 tavaszán választjuk meg az országgyűlés képviselőket, és várhatóan ugyanezen a napon több kérdésben népszavazást is tartunk. A szavazásnapi feladatok lebonyolításában kiemelt jelentősége van a szavazatszámláló bizottságoknak.

 

Ha szeretne részt venni ebben a munkában, jelentkezzen szavazatszámláló bizottság választott tagjának 2022. január 31-ig.

 

A szavazásnapi munkát egy minden részletre kiterjedő oktatás előzi meg. Az SZSZB választott tagjait tiszteletdíj (várhatóan bruttó 50 000 forint) illeti meg, és a szavazást követő napon mentesülnek az őket egyébként terhelő munkavégzési kötelezettség alól.

 

A szavazatszámláló bizottság választott tagja az adott településen lakcímmel rendelkező választópolgár lehet. A szavazatszámláló bizottság tagjainak esküt vagy fogadalmat kell tenniük a polgármester előtt. Nem lehet tagja a szavazatszámláló bizottságnak a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, hivatásos, szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint a jelölt. Nem lehet a bizottság választott tagja – az előbbieken túl – párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogviszonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével.

 

Kérem, hogy aki munkájával szívesen segítené a választások minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, szíveskedjen jelentkezését a jegyzo@kerepes.hu elérhetőségen jelezni.

 

A jelentkezés során a kapcsolatfelvétel érdekében a következő adatok megadását kérjük: név, lakcím, telefonos elérhetőség, e-mail cím.

 

Kerepes, 2021. december 6.
dr. Fügedi Réka                                                                                                

Scroll to Top