Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Házi Segítségnyújtás

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Kerepes közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Biztosítja és segíti a gondozott fiziológiás szükségleteinek kielégítését. Higiénés szükségletek segítése. Megteremti és fenntartja az idős ember gondozásához szükséges biztonságos környezetet.. Részt vesz a gondozási folyamat kivitelezésében és dokumentálásában. Szükség esetén elsősegélyt nyújt. Kapcsolatot tart a gondozott hozzátartozóival és az ellátásban résztvevőkkel (családorvos, családvédelmi iroda, körzeti nővér stb.). Gyógyszerelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, és további önkormányzati keresetkiegészítés bruttó 15.000 Ft/hó, Cafetéria juttatás és közlekedési költségtérítés.

Pályázati feltételek:

Végzettség szintje: középfokú végzettség

Szakirány/képesítés: szociális gondozó, szociális gondozó és ápoló

büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

 

 

Elvárt kompetenciák:

empátia, tolerancia, problémakezelés, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsólyomi Gabriella nyújt, a 06-20/559-89-06 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Horváth Vera intézményvezető részére a szak@kerepesszak.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Önéletrajzok beérkezését követően személyes elbeszélgetés

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 1.

 

Scroll to Top